Llum i ombres

Aquesta bonica experiència, que desenvolupem a la nostra llar d’ infants, és

portada a terme, amb els grups d’edat d’un i dos anys. Grups actius i dinàmics,

on es donarà principal objectius perquè les nenes i nens aprenguin, visquin,

experimentin, sentin, comparteixin, gaudeixin de totes les experiències i

ambients de treball proposats.

En aquesta etapa de l’educació, donem rellevància i potenciem, un model d’

activitats que estimulin,

creïn debat i donar la possibilitat de conèixer nous

llenguatges amb maneres de fer,

mai allunyades de la vida quotidiana.

L’educació a l’escola infantil ha evolucionat notablement, sobretot en la primera

infància, on s’ atén als més petits infants.

En el marc de millorar la qualitat de l’ambient educatiu i de millorar les

estratègies en l’educació de la nostra llar d’infants, volem introduir aquest

projecte d’ombres, per tal de donar rellevància i donar sentit a elements

fundamentals, que ens ofereix el medi socioeducatiu. El seu interès radica en

dos qüestions fundamentals; per una part, la importància del desenvolupament

de les aptituds sensorio- motrius dels infants en la primera infància; per altre

part, la riquesa sensorio- motriu que ens ofereix el medi natural al incloure’l en

l’acció educativa.

Aquest projecte ens acosta i forma part del treball del dia a dia a la nostra llar,

on l’equip educatiu està motivat per oferir als nens/es, un context educatiu que

permeti desenvolupar al màxim, el seu sistema sensorial de manera holística.

Al nostre entendre, és imprescindible incloure aquestes experiències en la vida

quotidiana de la llar, descobrir els elements naturals durant les activitats

rutinàries o mentre hi ha el joc lliure dels infants. També ens hem adonat, que

volem i som conscients del repte, d’introduir en les vostres estances noves

maneres de treballar, nous materials amb noves propostes de gran creativitat,

on hem constatat que la vida diària pot oferir grans oportunitats de joc.