Deures d’estiu de 2017

Instruccions generals. Carta a les famílies

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO 

  4t d’ESO

        1r de Batxillerat

Durant l’estiu alguns de vosaltres haureu de combinar les vacances amb moments de treball per recuperar aquelles matèries no superades.

Els dies 4 i 5 de setembre de 2017, estan programades les proves extraordinàries d’ ESO i  BATXILLERAT   de les diferents matèries.

S’hi haurà de presentar tot l’alumnat amb alguna matèria pendent, encara que hagi passat curs.

Per fer la prova extraordinària, cal lliurar, obligatòriament, el mateix dia de l’examen, les activitats de recuperació (deures d’estiu).

Per cada matèria pendent, es tindrà en compte, per valorar si ha estat o no  superada al setembre:

1. La nota final del curs 2016/17.

2. Les activitats de recuperació d’estiu.

3. El resultat de la prova extraordinària (examen del setembre).

També hi  ha  activitats d’estiu  voluntàries. En aquest cas, s’hauran de presentar un cop començat el curs (les demanarà el professor/a de cada matèria) i es tindran en compte per millorar la nota del primer trimestre del curs 2017/18.

Si teniu cap dubte durant el juliol podeu trucar o passar-vos per l’institut entre les 9:00 i les 14:30.

ÀNIMS I BON ESTIU!!!Calendari de fi de curs 2017

INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI  DE FINAL DE CURS

Curs 2016/2017

Dies 22, 23 i 26 de juny.   Sessions d’avaluació final per cursos.

 

Dimarts 27 de juny.

Entre les 10:00 i les 12:00: Lliurament de notes a les famílies de 1r, 2n i 3r d’ESO i de les tasques de recuperació d’estiu.

12:00:  Lliurament de notes als alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.

                     Reclamacio de notes: de 12 :00 a 14 :00.

18:30    Acte de graduació final de curs de 4t d’ESO amb un  càtering al pati de l’institut.

Carta a les famílies sobre els deures d’estiu

4 i 5 de setembre.   Proves extraordinàries de recuperació i lliurament al professorat dels deures d’estiu. Es lliurarà el calendari amb les notes finals.

INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI  DE MATRÍCULA juny i juliol 2017

Calendari ESO

DIMARTS 27

Alumnes que han acabat 1r d’ESO (si estan pendents dels exàmens de setembre, igualment han de fer la matrícula aquest dia)

DIMECRES 28

Alumnes que han acabat 2n d’ESO (si estan pendents dels exàmens de setembre, igualment han de fer la matrícula aquest dia)

DIJOUS 29

Alumnes que han acabat 3r d’ESO (si estan pendents dels exàmens de setembre, igualment han de fer la matrícula aquest dia) Han de passar abans pel despatx del cap d’estudis

DIVENDRES 30 DE JUNY

Alumnes que han acabat 3r d’ESO (si estan pendents dels exàmens de setembre, igualment han de fer la matrícula aquest dia) Han de passar abans pel despatx del cap d’estudis

Alumnes que no han vingut les dates anteriors (si estan pendents dels exàmens de setembre, igualment han de fer la matrícula aquest dia)

ATENCIÓ: Els alumnes de fora amb preinscripció, si tenen alguna pendent, ni que sigui una, abans de la matrícula han de passar pel despatx de cap d’estudis.

Calendari Batxillerat

Han de passar tots pel despatx de cap d’estudis abans de formalitzar la matrícula!

DIMARTS 4 DE JULIOL  i DIMECRES 5 DE JULIOL

Alumnes que han acabat 4t i volen fer 1r de batxillerat (encara que tinguin pendents). Alumnes d’altres centres

DIJOUS 6 DE JULIOL

Alumnes que han cursat 1r de Batxillerat (encara que estiguin pendents de setembre) o soltes 2n de batxillerat. Alumnes d’altres centres

DIVENDRES 7 DE JULIOL

Alumnes que han cursat 1r de Batxillerat (encara que estiguin pendents de setembre) o soltes de 2n debatxillerat. Alumnes d’altres centres

DILLUNS 10 DE JULIOL i DIMARTS 11 DE JULIOL 

Alumnes que no han vingut les dates anteriors.

HORARI DE SECRETARIA : DE 9 A 13:30Avaluació diagnòstica de 4t. 2017

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques, científicotecnològic i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

L’exercici de competència científicotecnològica inclourà activitats sobre fenòmens naturals i tecnològics, comprensió de la metodologia de recerca científica, interpretació d’informació i anàlisi  d’aplicacions tecnològiques

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa,i per tant seran importants en l’avaluació final d’etapa per l’equip docent de quart.

La prova es farà els dies 14 i 15 de febrer de 2017 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Full informatiu per a l’estudiant

Full Informatiu per a les famílies

 Consulteu les proves corregides del curs 2015-16

 Es poden consultar els ítems alliberats de competència científica publicats al número 26 i al número 30 de la col·lecció ‘Documents’Deures d’estiu 2016

Instruccions generals. Carta a les famílies

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO 

  4t d’ESO

        1r de Batxillerat

HORARIS DELS EXÀMENS DE SETEMBRE ESO

HORARIS DELS EXÀMENS DE SETEMBRE DE BATXILLERAT

Durant l’estiu alguns de vosaltres haureu de combinar les vacances amb moments de treball per recuperar aquelles matèries no superades.

Els dies 1 i 2 de setembre de 2016, estan programades les proves extraordinàries d’ ESO i  BATXILLERAT   de les diferents matèries.

S’hi haurà de presentar tot l’alumnat amb alguna matèria pendent, encara que hagi passat curs.

Per fer la prova extraordinària, cal lliurar, obligatòriament, el mateix dia de l’examen, les activitats de recuperació (deures d’estiu).

Per cada matèria pendent, es tindrà en compte, per valorar si ha estat o no  superada al setembre:

1. La nota final del curs 2015/16.

2. Les activitats de recuperació d’estiu.

3. El resultat de la prova extraordinària (examen del setembre).

També hi  ha  activitats d’estiu  voluntàries. En aquest cas, s’hauran de presentar un cop començat el curs (les demanarà el professor/a de cada matèria) i es tindran en compte per millorar la nota del primer trimestre del curs 2016/17.

Si teniu cap dubte durant el juliol podeu trucar o passar-vos per l’institut entre les 9:00 i les 14:30.

ÀNIMS I BON ESTIU!!!Calendari de fi de curs

INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI  DE FINAL DE CURS

Curs 2015/2016

 

Dimarts 21 de juny.                 9:00     Avaluació final extraordinària 2n  Batxillerat.

Actes de comiat del curs, per nivells, a la sala d’actes, i lliurament dels reconeixements dels companys i companyes:

10:00               1r d’ESO (SALA D’ACTES)

11:00               2n d’ESO (SALA D’ACTES)

12:00               3r d’ESO (SALA D’ACTES)   1r Batx (AULES)

Preparació de l’acte de comiat de 4t d’ESO. Al llarg del matí amb els tutors.

Dies 22, 23 i 27 de juny.           Sessions d’avaluació final.

Dilluns 27 de juny.                       Lliurament de notes a 1r d’ESO a les 18:00 amb l’assistència de les famílies.

Dimarts 28 de juny.                    Lliurament de notes, de les tasques de recuperació d’estiu i del calendari de les proves del

setembre i del  reconeixement de les excel·lències.

9:00                 2n d’ESO

9:30                 3r d’ESO

10:00               4t d’ESO

10 :30              Batxillerat

18:00          Acte de final de curs de 4t d’ESO amb un  càtering al pati de l’institut.

Dimecres 29 de juny.               9:00 a 11:00     Reclamació de notes per part de l’alumnat.

 

1 i 2 de setembre.   Proves extraordinàries de recuperació i lliurament al professorat dels deures d’estiu.

Es lliurarà el calendari amb les notes finals.

INFORMACIÓ SOBRE EL CALENDARI  DE MATRÍCULA juny i juliol 2016 

2n ESO (tot l’alumnat que ha cursat 1r d’ESO aquest curs, encara que estigui pendent de les proves extraordinàries, que ha confirmat plaça)

DIMARTS 28 DE JUNY

 

3r ESO (tot l’alumnat que ha cursat 2n d’ESO aquest curs, encara que estigui pendent de les proves extraordinàries, que ha confirmat plaça)

DIMECRES 29 DE JUNY

 

4t ESO (tot l’alumnat que ha cursat 3r d’ESO aquest curs, encara que estigui pendent de les proves extraordinàries, que ha confirmat plaça)

DIVENDRES 1 DE JULIOL

 

1r BATXILLERAT (alumnes de l’institut Sant Andreu que han cursat 4t d’ESO, encara que estiguin pendents de setembre)

DILLUNS 4 DE JULIOL

 

2n BATXILLERAT (alumnes de  l’institut Sant Andreu que han fet 1r de batxillerat, encara que estiguin pendents de setembre)

DIMECRES 6 DE JULIOL

 

BATXILLERAT (alumnes que s’incorporen a l’Institut Sant Andreu d’altres centres)

DEL 6 AL 12 DE JULIOL

 

HORARI D’OFICINES: 9:00 a 13:30.Avaluació diagnòstica de 4t d’ESO 2016

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

quan i on es farà

La prova es farà els dies 16 i 17 de febrer de 2016 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Prova d’avaluació de quart d’ESO 2016: Novetats

La competència cientificotecnològica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d’explicar fenòmens naturals i tecnològics, d’interpretar dades, de comprendre la metodologia científica i d’analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques. Tot això dut a terme a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

Els materials orientatius que s’ofereixen més avall són unes activitats d’exemple que han de servir als docents per fer-se una idea de com seran les activitats de les proves definitives. En la prova definitiva hi haurà un total aproximat de 30 ítems, agrupats en quatre o cinc activitats d’estímul. Cada activitat s’estructura a partir d’un context, que pot tenir diferent format i que ha de servir d’estímul inicial: un fragment escrit, diagrames, gràfics, figures, taules que poden acompanyar o no un text. Cada activitat inclou ítems de complexitat diferent. Els ítems d’aquesta prova són de tres tipus: d’opció múltiple simple, d’opció múltiple complexa i d’opció de resposta oberta.

Materials orientatius sobre com seran les proves de la competència cientificotecnològica.

Es poden consultar els ítems alliberats de competència científica publicats al número 26 i al número 30 de la col·lecció ‘Documents’

Full informatiu per a l’estudiant 

Full Informatiu per a les famíliesINFORMACIONS DEL CURS 2015-16

Deures d’estiu

                  Exàmens de setembre ESO

Exàmens de setembre Batxillerat

Iddink: Reutilització dels llibres de text

Llibres de text curs 2015-16

Ordinadors ACER Travelmate B115M

INFORMACIONS  I PRESENTACIÓ DEL CURS 2015-16 Participació a les proves Cangur 2015 de l’Institut Sant Andreu

                                               

Per Sant Jordi s’han guardonat també els tres alumnes de l’Institut Sant Andreu que han estat en el millor 5% de Catalunya i això es pot veure en l’enllaç http://www.cangur.org/cangur/cang2015/consultapunts/llistes.php, i entrant al nivell 3 (1r de Batx) i al nivell 2 (2n de Batx) es pot visualitzar el nom, puntuació, posició  i centre dels nostres alumnes.

Alumnes del nivell 3 de Catalunya, Andorra, Catalunya Nord (4343 participants)

Koryun Mnatsakanyan , 73.75 punts (22.5 + 40 + 11.25), en el lloc 181 (4.14%)

 Alumnes del nivell 4 de Catalunya, Andorra, Catalunya Nord (2973 participants)

 Pau Fernández Rot, 87.5 punts (26.25 + 40 + 21.25), en el lloc 80 (2.66%)

 Jordi Carrasco Esperabé, 85 punts (22.5 + 25 + 37.5), en el lloc 100 (3.33%)

Moltes Felicitats!!AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

quan i on es farà

La prova es farà els dies 10 i 11 de febrer de 2015 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Prova d’avaluació de quart d’ESO 2015: Novetats

Per agilitar el procés de correcció dels quaderns de la prova, aquest any s’ha introduït un nou sistema de resposta, que és el mateix que s’ha aplicat a la prova de sisè d’educació primària del 2013-2014.Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.Cal tenir en compte que:- En la prova de llengua catalana i llengua castellana, la redacció s’ha de fer al quadern i no en un full a part.

– En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern.

– En la prova de matemàtiques s’han de contestar tres preguntes obertes al quadern. Aquestes tres preguntes estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes.

Per facilitar que l’alumnat es familiaritzi amb el nou model, es poden utilitzar les proves, convenientment adaptades al nou model, dels cursos 2012-2013 i 2013-2014. S’hi inclouen les proves corregides.Lliurament dels diplomes del DELF escolar 2014

 

 

 

 

 

Aquest dimecres 29 d’octubre s’han lliurat als alumnes de Francès de l’Institut Sant Andreu els diplomes acreditatius dels exàmens DELF en una cerimònia organitzada per l’Institut Francès i el Consorci d’Educació. Quasi 500 alumnes de tot Catalunya van participar el passat mes de maig  en la convoctòria d’exàmens per a l’obtenció del Diplôme d’études en langue française

Moltes felicitats als alumnes presentats  per l’obtenció dels següents títols:


Lofti Arabbate Akojou [ A2 ]

Sandra Garcés Laguarta [ A2 ]

Inés Rubio Ortega [ A2 ]

Marc  Ruíz Inglés [ A2 ]

Ivan Vélez Climent [ B1 ]