Educat 2.0

EDUCAT 2.0
EL PROJECTE 1×1 A L’INSTITUT SANT ANDREU

El projecte 1×1, ara renombrat com a projecte Educat 2.0, consisteix en la introducció d’eines informàtiques (TIC) d’us quotidià a l’aula. Aquestes són els ordinadors portàtils per als alumnes i les eines de treball per al professorat a l’aula: pissarres digitals, ordinadors i accès a internet. Tots aquests equips permeten l’ús de moltes i variades aplicacions informàtiques a l’educació

En el projecte 1×1, cada alumne té el seu ordinador que es converteix en una eina de treball personal amb la qual es pot accedir des de l’institut i des de casa a molts recursos educatius.

En l’institut Sant Andreu algunes matèries de cada curs (2 o 3 matèries) en cada curs de l’ESO usen exclusivament materials digitals, a través d’una editorial que els proporciona per internet. Les altres matèries fan ús del llibre, però una part de les activitats es fan usant els ordinadors, doncs amb ells es poden fer moltes actividats didàctiques que faciliten l’aprenentatge i complementen les activitats del llibre.

Infraestructura de les aules

Per poder dur a terme això, cada aula té instal.lat el següent equipament:

1. Pissarra interactiva, útil també per a retolador esborrable

2. Projector interactiu

3. Ordinador

4. Antenes wifi

5. Sistema de so amb 2 altaveus

6. Preses de corrent elèctric per als ordinadors

7. Armaris per guardar els ordinadors (cada armariet el comparteixen dues persones).

A continuació us oferim la imatge d’una aula de 1r d’ESO.

aula

Compra dels ordinadors.

Actualment s’han posat a la venda ordinadors Netbooks ASSUS amb el sistema operatiu LINKAT amb un acord de l’empresa SEMIC. De totes maneres, els alumnes poden portar els seus ordinadors sempre que s’adaptin a les necessitats del centre.

Responsabilitats

L’aumne/a adquireix el seu netbook i esdevé, juntament amb els seus pares o tutors legals, l’únic autoritzat en usar-lo. Encara que la propietat física de l’ordinador pertany a l’alumne/a i pares o tutors legals, tot el programari educatiu i les seves aplicacions, així com els serveis sense fils que l’institut aporta per al seu funcionament, depenen del Departament d’Educació, i cal seguir les seves instruccions.

Tot i que els ordinadors en el moment de la seva venda s’adquireixen amb una garantia comercial establerta, no s’inclou en aquesta garantia les negligències i el mal ús de l’ordinador.

Estoigs protectors.

Els netbooks s’han de transportar sempre en un estoig o una funda per evitar cops o accidents. Els alumnes poden personalitzar aquestes fundes si volen.

Ús diari de l’ordinador

És probable que els alumnes facin servir l’ordinador al menys 1/3 de les hores d’aquelles matèries que han escollit el treball amb llibre digital. En altres matèries l’ús serà menys sistemàtic però també significatiu, per tant cada dia l’ordinador i el seu carregador han d’estar disponibles.

Accés a la xarxa educativa

L’ús de la xarxa sense fils de l’Institut Sant Andreu està sotmesa a l’acceptació del reglament d’us dels ordinadors.

Dies d’esport

Els alumnes mai han de dur els ordinadors al gimnàs ni al poliesportiu. Han de conscienciar-se d’usar sempre els armariets que tenen a les aules.

Manteniment

Cal anar molt en compte amb les temperatures elevades.

Ni els aliments ni les begudes, ni animals de companyia han d’estar al costat del portàtil per evitar accidents.

La pluja, les mans mullades i la forta humitat poden provocar problemes i per tant s’han d’evitar.

Seguretat

Els netbooks, quan es preveu que els alumnes surten de l’aula, s’han de tancar en els armariets metàl·lics que tenen a classe seva, amb una tanca amb combinació numèrica.

Aquesta combinació ha de ser secreta.

Sempre han de guardar-lo en la seva funda en l’armariet o en la motxilla o un lloc controlable. Deixar-lo damunt la taula, dins de la safata de la taula, sobre la cadira, etc o qualsevol altre lloc és una imprudència que podria ser temptadora per a altres.

L’ordinador ha d’estar sempre guardat en la motxilla fins que arriben a casa.

IMPORTANT!!

Es recomana que sempre que puguin, deixin l’ordinador a l’aula, dins dels armariets. Com eina de treball a l’aula, recomanem que no surti de l’institut.

Còpies de seguretat

Els alumnes han de ser responsables de guardar còpies de seguretat en altres dispositius per assegurar així la feina en cas d’accident o mal funcionament del programari.

Problemes

Cal donar avís ràpidament dels problemes d’us dels ordinadors al professor a classe o al coordinador del projecte educat 2.0 Ernesto Martínez.

Problemes de configuració o de maquinari

Si per qualsevol raó el sistema operatiu Linkat no funciona amb normalitat o ho fa massa lentament, considerem que es tracta d’un problema de configuració.

En cas que es produeixi, s’ha de restablir la configuració inicial del sistema. Aquesta operació pot ser diferent segons el model de netbook que es tracti, i està descrita en un document annex a aquest reglament, juntament amb altres informacions específiques.

Cada alumne ha de conèixer el procediment per restablir la configuració inicial, i ha d’aplicar-lo quan el/la professor/a li demani perquè intueix que s’han produït canvis no autoritzats, tant si són intencionats com si no, que provoquen un funcionament incorrecte.

Si no es pot restablir la configuració inicial o si els problemes persisteixen, considerem que es tracta d’un problema de maquinari. L’alumne ha de deixar d’usar el netbook i, un cop a casa, trucar per telèfon al servei tècnic d’assistència.

En alguns casos, caldrà portar el netbook a un punt d’assistència per tal que l’arreglin. Allí s’ha de demanar un justificant conforme s’està procedint a la reparació. Quan l’alumne presenti el justificant un cop a l’Institut, se li deixarà provisionalment un netbook de reserva si n’hi ha de disponibles.

Danys i furts

Cal indicar ràpidament sobre els danys que es puguin produir, contactant amb l’empresa en cas de que estigui inclòs en la garantia. I informar a la policia ràpidament en cas de robatori.

Pèrdua o robatori

Convé tenir instal·lat un programa que facilita la detecció del netbook en cas de pèrdua o furt. Aquest programa estarà disponible en el moment d’iniciar el curs.

Actuacions:

1. En cas de furt, l’alumne/a i la seva família presenten una denúncia als Mossos tot indicant l’hora exacta del furt, les dues adreces MAC i el número de sèrie de l’ordinador (que està escrit en el resguard de compra del netbook)

2. Amb una còpia de la denúncia presentada al coordinador Ernesto Martínez, l’Institut deixarà provisionalment un netbook de reserva si n’hi ha de disponibles. En cas que el netbook robat no es pugui recuperar, es considerarà perdut.

3. El centre comunicarà aquesta incidència al SIRE, des d’on es realitzaran actuacions destinades a localitzar-lo i trametran dades al fabricant per detectar possibles entrades en els serveis tècnics.

En cas la família de l’alumne/a hagi de comprar-ne un altre, l’Institut informarà del procediment a seguir.

 

Més informació del projecte

Manual dels bons usos a Internet