Després de l’ESO

 

Us mostrem a continuació la documentació que ofereixen les administracions públiques sobre els estudis que es poden cursar un cop s’ha acabat l’ESO i el Batxillerat.

Hi trobareu informació sobre els estudis universitaris, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i altres estudis que poden cursar-se un cop acabada l’ESO i el Batxillerat.

Itinerari Formatiu del Batxillerat (PDF)

BATXILLERAT 2016-2017

Itinerari Formatiu de la Formació Professional (PDF)

Itineraris Formatius dels Programes de Formació i Inserció (PDF)

Què vols estudiar? Recursos d’orientació professional, des d’informació sobre els estudis fins a les seves sortides professionals, que el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació posa a la teva disposició per a ajudar-te a triar …

Recursos Universitaris. Informacions del sistema universitari català i del Ministerio de Educación.

Vols Estudiar a Catalunya?

Estudiar a Catalunya


Què i per què estudiar a les universitats catalanes

Ministerio de Educación

Les Universitats catalanes

Les PAU. Informació  sobre les Proves d’Accès a la Universitat per a l’Alumnat de Batxillerat en pdf:

Quadre de ponderacions de 2015-16 (revisió 8 de maig 2015)

Simulador de nota d’admissió

 

 

 

Cicles Formatius, Programes de formació i inserció i Ensenyaments Artístics. Oferta d’estudis, les seves característiques, els requisits d’accés, etc.

Cicles Formatius 

Guia de la Formació Professional

Programes de formació i inserció

Ensenyaments Artístics

Fundació BCN Formació Professional

 

Buscador de centres educatius del Departament d’Educació. Base de dades per localitzar centres homologats de qualsevol ensenyament no universitari.

 

Organismes oficials.

Consorci d’Educació de Barcelona

Portal del Departament d’Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya

Gencat és Formació

Tecnologia, Recerca i ‘Innovació

Gencat i Universitats de Catalunya

Ministerio de Educación