ITworldEdu

Georecursos recomana la 6a edició de l’ITworldEdu: 20 i 21 de Febrer de 2014 a l’Auditori Imagina de Media Pro de Barcelona.

La sisena edició de l’ITworldEdu aborda l’impacte i l’avenç dels dispositius mòbils en l’educació. Aquesta reflexió es planteja tant des de la perspectiva dels canvis que suposa en l’activitat a l’aula com des de l’oportunitat d’oferir nous productes i serveis que esdevé per als emprenedors del sector de les tecnologies educatives.

Més informació: http://www.itworldedu.cat/

Nou curs, noves activitats de Georecursos

Georecursos comença l’activitat del curs 2013-2014

La primera reunió la farem el proper dia 7 de novembre a les 5:30h a la Facultat de Geografia de la URV a  Vila-seca.

Donem la benvinguda als nous membres i deixem la porta oberta a qualsevol altre docent que vulgui formar part del grup de recerca.

Properament penjarem els objectius marcats per aquest curs però ja avancem que tornarem a fer les jornades amb més recursos i innovacions en la docència de la geografia.geo

Jornada de Sistemes d’Informació Geogràfica ( 8 de novembre)

El proper divendres dia 8 de novembre a la facultat de Geografia i Història de Barcelona es faran les jornades sobre sistemes d’informació geogràfica per la professorat del segon cicles de la ESO i el Batxillerat relacionat amb assignatures socials (matemàtiques, socials, història, geologia, …)

Inscripcions per a docents amb el codi 9000270529.

Objectius   – Oferir elements de reflexió sobre l’ús de les TAC en les aplicacions didàctiquesdels sistemes d’informació Geogràfica a l’aula.
– Promoure els usos a l’aula de les tecnologies i els treballs sobre els SIG
– Difondre pràctiques de referència en l’aplicació de la tecnologia dins del marc de les TIG.
– Compartir recursos i materials d’aprenentatge que afavoreixin la inclusió de les TIG als centres docents.
Continguts   Recursos TAC per l’aplicació didàctica en els sistemes d’informació geogràfica
– Experiències de centres i aules en que s’apliquen les Tecnologies d’Informació Geogràfica (TIG)

Curs georecursos 2013

Sinopsis del dia 3-4-2013

Ponència 1: Yolanda Pérez i Joan Alberich del departament de Geografia de URV presenten el projecte: Fitxes de Treballs de Recerca de Geografia per a 2n de BAT

El projecte és una iniciativa de l’ICE i del departament de Geografia de la URV conjuntament amb el grup de recerca Georecursos per fomentar la col·laboració entre els centres de secundaria i la universitat per tal d’incentivar als alumnes a cursar la carrera de Geografia a Tarragona.

Han mostrat els títols de les fitxes realitzades segon els temari de les PAAU i ha exemplificat un dels títol per mostrar als assistents com funcionen.

Veure les fitxes per als Treballs de Recerca en Geografia

 

Ponència 2: Òscar Saladié presenta Eines per treballar la sostenibilitat a l’Aula.

Ha exposat com a través dels tres grans eixos que comprèn la sostenibilitat ( S ocietat, economia i medi) quines eines podem trobar a la xarxa per explicar al alumnes de secundària el tema de sostenibilitat així com recursos originals i pràctics.

SOSTENIBILITAT

Tallers pràctics:

Fem activitats amb vídeo

– Google Maps

01-Grafic semicircular

 

 

Sinopsi del dia 10 d’abril:

Taller de d’ESRI a càrrec de Pedro Rico i María Fernández

Taller pràctic de com utilitzar l’eina SIG d’ArcGis Online i crear mapes a partir de tracs o a partir de taules de dades (CVS) . Veure presentació aquí.

 

 

Jornades interdisciplinars d’experiències educatives, eines TIC a l’aula i cartografia digital.

Georecursos: Jornades del curs 2012-2013.

Seguint amb la línia presa en les jornades del passat curs i per la bona acollida que van tenir, seguim apostant per les experiències educatives innovadores a l’aula i la cartografia digital. A més hem incorporat unes conferències força interessants.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Activitat certificada.
Inscripció: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats/avan
Codi de l’activitat: 7003010021.
Títol: Trobada interdisciplinar d’experiències educatives, eines TIC a l’aula i cartografia
Període d’inscripció: des del 05/03/2013 fins el 21/03/2013.

Us hi esperem!

El programa serà el següent:

Durada: 6h repartides en dues sessions, el 3 i el 10 d’abril.

Horari. de 17:30h  a 20:30h

Continguts
DIA 3 D’ABRIL:
– Benvinguda a càrrec dels membres de Georecursos i exposició dels treballs que s’han fet fins al moment.
– Conferència a càrrec de Yolanda Pérez Albert, directora del departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, sobre els treballs de recerca en Geografia
– Conferència a càrrec d’Òscar Saladié, director de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible sobre “Eines per treballar la sostenibilitat a l’aula”
(Descans)
– Experiències educatives en Geografia. Cal triar una de les tres opcions:
– Google Maps: Es mostrarà la forma com utilitzar Google Maps a l’aula, com crear i personalitzar un àlbum relacionat amb temes d’Història i               de Geografia càrrec de Jordi Ximeno
– Vídeos! Proposem activitats de creació i edició de vídeo a càrrec de Cristina Bevià
– El full d’Excel a la classe de geografia. Elaboració de gràfics semicirculars, climogrames i piràmides a càrrec de Rosa Guijarro

DIA 10 D’ABRIL:
– Taller pràctic de cartografia digital. Després de la bona acollida que va tenir el curs passat el tema de la cartografia digital, proposem un taller pràctic per aprendre a utilitzar l’ArcGis Online, programa que permet fer  mapes temàtics, perfil topogràfics, i altres tipus d’anàlisi cartogràfics a partir de bases cartogràfiques de l’ICC o altres bases de dades. El taller el farà Pedro Rico Contreras, Industry Manager d’ESRI Espanya.

Professorat a qui va adreçada: Geografia, Història, Ciències Socials, Ciències Naturals, Biologia, Geologia.
Requisits previs: correu electrònic per enviar material de les experiències educatives i recomanem que portin el seu propi ordinador personal amb els programes Excel o Movi Maker, segons l’experiència que vulguin realitzar, per tal de gestionar el material creat.
Places: 30 places

 

OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA

Inscripcions obertes a les Olimpíades de Geografia de Tarragona!

Es duran a terme el 14 de març del 2013 a la facultat de Geografia i Turisme de Vila-Seca.
El col·legi de Geògrafs d’Espanya ja fa quatre anys que organitza aquestes olimpíades, però no ha estat fins aquest curs que s’han portat fin a Tarragona. El grup de Georecursos ha participat en l’assessorament d’aquestes olimpíades juntament amb el Col·legi de Geògrafs de Catalunya i el departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.
Resumint una mica els continguts:

– la prova constarà de 50 preguntes d’opció múltiple.

– inscripcions fins el 4 de març

– màxim 7 alumnes per institut

Feu clic aquí per obtenir més informació.

La Setmana de la Geografia 2012

A Georecursos estem treballant en l’organització de la Setmana de la Geografia 2012, entre el 12 i el 18 de novembre proper. Aquesta setmana de la geografia compta amb una tradició de més de 25 anys als EUA, amb l’impuls del programa educatiu del National Geographic, i d’altres organitzacions relacionades amb l’ensenyament de la geografia.

El lema de la Setmana d’enguany és: “Declara la teva interdependència!”. Dintre d’aquesta Setmana de la Geografia hi ha un fet central que és el dia del SIG, el dimecres 14 de novembre.

A principis del mes de setembre ho tindrem enllestit. Si teniu qualsevol proposta o suggeriment, no dubteu en compartir-lo amb nosaltres!!

Sobre les 1es Jornades

Els dimecres 9 i 16 de maig passats, van tenir lloc al campus de l’Avinguda Catalunya de la URV les 1es Jornades d’innovació en l’ensenyament de les ciències experimentals i socials. Aquestes 1es Jornades tenien com a objectiu intercanviar informació sobre experiències innovadores que s’estan duent a terme als centres educatius de secundària.

A la primera sessió del dimecres 9 de maig, a la primera part, es va poder gaudir de les presentacions a càrrec de Jordi Vivancos, Joan Miquel Albert i Jordi Blay.

Jordi Vivancos, cap de l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, va iniciar la seva presentació amb la mirada del cartògraf de Vermeer, i d’aquesta manera parlar de la necessitat d’un canvi de mirada en l’ensenyament. Segons Vivancos, un exemple d’aquest canvi de mirada és la TPACK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge). En aquest visió de l’ensenyament no es pot separar el coneixement pedagògic, del curricular ni del tecnològic, s’ha de plantejar de forma integrada. En la presentació que s’adjunta es poden consultar tot un seguit d’exemples d’aquesta mirada.

En Joan Miquel Albert, catedràtic d’institut de geografia i història, amb una àmplia experiència en l’àmbit de la recerca en innovació en l’ensenyament de les socials, va voler començar la seva intervenció plantejant la pregunta de què entenem per innovació. Segons Albert, la innovació ha de ser plantejada com un motor de canvi, i aquest motor de canvi passa per aplicar mètodes globalitzadors. Aquests mètodes globalitzadors ja estan recollits a les orientacions per a l’aplicació del curriculum de les socials elaborat per la Generalitat de Catalunya. Albert va parlar de metodologies actives i de diversificar la gestió de l’aula i a la seva presentació es poden consultar alguns exemples. També va voler assenyalar que actualment, el treball de síntesi o els projectes de recerca, són els espais on és més fàcil innovar.

Jordi Blay, responsable del Grau en Geografia i Ordenació del Terrritori de la URV va parlar sobre innovació i metodologies didàctiques en els nous graus. Per a Blay, la posada en marxa del Pla Bologna ha suposat que els nous graus ja no estiguin centrats en continguts. Han fet la seva entrada les metodologies i l’avaluació contínua, entre d’altres. A la seva presentació va anar mostrant tot un seguit d’eines innovadores que s’han introduit al Grau en Geografia i Ordenació del territori: les noves fitxes de cada matèria que s’han introduit a la guia docent i l’ús del Moodle i del Pla de treball. Sobre el pla de treball, Blay va destacar que és una eina molt interessant des del punt de vista que pauta el desenvolupament de l’aprenentatge de l’alumne.

A la segona part d’aquesta sessió del dimecres 9 de maig, es va poder gaudir de les presentacions de professorat de secundària:

Joan Ferran va parlar sobre l’ús dels debats-jocs de rol. Va posar l’exemple de l’ús d’aquestes metodologies que es pot consultar en aquest mateix bloc, aplicat a l’estudi del model turístic del Camp de Tarragona. Ferran va defensar la necessitat d’utilitzar metodologies d’aprenentatge actiu, on l’alumne no sigui només un simple espectador, receptor d’informació facilitada pel docent. Aquestes metodologies també inclouen eines d’avaluació com l’autoavaluació on l’alumne valora allò que ha aprés i allò que ha de millora, i també, proves escrites individuals.

Sònia Ruiz va parlar sobre l’experiència de l’elaboració del dossier digital amb un lloc web de Google. En aquesta experiència desenvolupada a la geografia de 2n de batxillerat durant el curs 2011-12 s’han posat en marxa de forma integrada tots els recursos que ofereix Google per realitzar tot un seguit de pràctiques.

Per últim, Cristina Górriz, va parlar sobre les caceres del tresor aplicades a les socials de 1ESO. Aquest projecte, integrat en el Pla d’Impuls a la lectura del centre educatiu, pretén que l’alumnat accedeixi als continguts de la matèria a través d’un seguit de lectures que els hi proposa fer cerques relacionades amb la vida dels personatges i dels entorns on transcorren les accions.

La segona sessió del dimecres 16 de maig va estar dedicat íntegrament a les aplicacions d’ESRI, especialment l’ArcGISOnline i l’ArcGIS Explorer. Pedro Rico, responsable de l’àrea d’educació d’Esri Espanya, va fer una breu introducció a la tasca d’ESRI en el món educatiu, per després donar pas a Jaime Nieves, responsable dels serveis online d’ESRI a Espanya. En Jaime Nieves va fer una primera explicació sobre el paper de la informació geogràfica a les nostres vides i de la presència d’ESRI en múltiples serveis oferts per l’Administració.

A continuació va mostrar tot un seguit de possibilitats educatives de l’ArcGISOnline i de l’ArcGIS Explorer.


Ver mapa más grande

Sobre el contigut del Taller, es pot consultar aquesta gravació on es tracten els mateixos aspectes presentats el dia del taller.
https://swesri.webex.com/swesri/ldr.php?AT=pb&SP=MC&rID=1153212&rKey=18E6F5F893320C19

L’equip de Georecursos estem molt agraïts a tothom que ha fet possible que aquestes Primeres Jornades tinguessin lloc: a la Universitat Rovira i Virgili i el seu ICE, a ESRI i als professors i professores (en actiu o amb responsabilitats al Departament d’Ensenyament) que ens han permés poder-nos trobar i intercanviar els nostres punts de vista. Esperem que properament ens poguem tornar a trobar i poder compartir noves experiències i coneixements.

Cursos d’estiu sobre l’ensenyament de la geografia

La primera setmana de juliol tindran lloc dues activitats que s’han consolidat com a punts de trobada de l’ensenyament de la geografia i de l’ús de les geotecnologies: el Vè seminari de l’AGE sobre l’ensenyament de la geografia i el curs sobre sistemes d’informació geogràfica a l’aula del SIGTE de la Universitat de Girona. Aquestes dues activitats han estat integrades a la nostra agenda.