PRESENTACIÓ

Georecursos és un grup de treball de l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili sobre recerca en didàctica de la Geografia a l’educació secundària. El punt de partida d’aquest grup l’hem de situar en una activitat de formació “El nou currículum de Geografia (Barxillerat)” que va ser impartit per la professora Roser Batllori de la Universitat de Girona a la primavera de 2009 a la Universitat Rovira i Virgili. Som un grup de treball format per docents de secundària i de la universitat preocupats per la didàctica de la Geografia en l’àmbit de l’ESO i del Batxillerat.

La base de la nostra recerca cal situar-la en el desenvolupament d’activitats d’aprenentage significatiu que integri les TAC.

Les activitats que es van fer durant el primer curs de funcionament del grup de recerca (2009-10) van ser dedicades a l’estudi del Turisme a la Costa Daurada. L’anterior experiència de preparació d’una unitat didàctica utilitzant els materials de “Ciutat, territori i paisatge” ens va portar a pensar en l’elaboració d’un primer material didàctic concret que seguís aquesta dinàmica de treball.

Durant el curs 2010-11, el poblament urbà per a les Socials del 3r nivell d’ESO i la Geografia de 2n de Batxillerat. L’elaboració d’una seqüència didàctica que incorpori el treball de camp com a punt de partida i la realització de representacions cartogràfiques concretes com a punt d’arribada.

Aquells recursos emprats en l’elaboració de les nostres propostes són difosos a través d’aquest bloc. Les categories de recursos que es poden trobar en aquest bloc són recursos web (pàgines web o blogs) elaborats per professorat de Geografia i Història sobre continguts de Geografia tant d’ESO com de batxillerat, Sistemes d’Informació Geogràfica i Web mappint, recursos audiovisuals (vídeos, animacions, imatges i mapes elaborats) i aplicacions vàries. Els articles publicats al bloc es difonen al Twitter, entre seguidors-es que es dediquen a l’estudi de la geografia. També hem posat en marxa un canal a Youtube amb una selecció de materials audiovisuals.

D’entre els recursos utilitzats pel grup, la cartografia com a forma d’expressió gràfica de la informació georeferenciada ocupa un lloc important i la situaríem com a nucli de les competències digitals en la didàctica de la Geografia. El gran desenvolupament que en els darrers anys ha gaudit la cartografia digital i la georeferenciació, el que s’ha vingut a anomenar neogeografia, ha estat un gran aliat que ha obert nous horitzons.

Al curs 2011-12 hem treballat diversos temes relacionats amb la metodologia a les aules de Geografia i de les Ciències Socials, i hem organitzat les Is Jornades d’Innovació a l’Ensenyament de les ciències socials i experimentals, molt interessants i amb una molt bona acollida.

Al curs 2012-13 hem continuat treballant temes relacionats amb la metodologia a l’aula, com a continuació de les Is Jornades d’Innovació a l’Ensenyament de les ciències socials i experimentals hem organitzat la Trobada interdisciplinar d’experiències educatives, eines TIC a l’aula i cartografia digital que va tenir una gran acollida per part dels assistents i, a més hem iniciat una nova pràctica, la realització d’una activitat conjunta amb alumnes de Geografia de diversos centres.

Aquest curs 2013-2014 ens proposem continuar en aquesta línia i realitzar activitats en les que participin alumnes de secundària de diversos centres.

Els membres del grup el curs 2012-13 són:

  • Cristina Bevià (INS Sant Pere i Sant Pau, Tarragona)
  • Gemma Guarque (INS Marta Mata, Salou)
  • Rosa Maria Guijarro (INS Jaume I, Salou)
  • Ignasi Matí
  • Miriam Martínez (INS Fonts de Glorieta, Alcover) COORDINADORA
  • Joan Mercader (Escola Puigcerver, Reus)
  • Josep Tortosa
  • Sergi Vallès (INS Milà i Fontanals, Vilafranca del Penedès)
  • Noemí Vicent (INS Vila-seca)
  • Jordi Ximeno (INS Marta Mata, Salou).

Ens podeu trobar a la secció “Escola Oberta” de l’xtec.
georecursos-a-lxtec1