1.1 Problemàtica a estudiar

  • El turisme al Camp de Tarragona.
  • Quina incidència tenen les activitats turístiques en el conjunt de l’activitat econòmica del Camp de Tarragona?
  • Quina incidència han de tenir les activitats turístiques en el desenvolupament sostenible que necessita el Camp de Tarragona?
  • Podem els habitants del Camp de Tarragona planificar el nostre futur a mitjà termini?