2.4 Tipologia i procedència dels turistes

L’informe Catalunya Turística en Xifres (2007)* ens presenta la següent informació en relació als turistes estrangers a Catalunya[2]:

Condició del visitant 2006 (milers) 2007 (milers) % Variació
Turistes 15.706 15.925 1,4%
Excursionistes i de pas 14.141 14.057 -0,6%
Total visitants 29.847 29.982 0,5%

FONT:  Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET

País d’origen Turistes (milers) Pernoctacions (milers) Estada mitjana
França 4.275 34.698 8,1
Alemanya 1.443 13.935 9,7
Regne Unit 2.161 12.932 6,0
Itàlia 1.304 9.636 7,4
Bèlgica i Països Baixos 1.455 13.217 9,1
Suïssa 350 2.435 7,0
Països nòrdics 585 4.323 7,4
Rússia 255 1.947 7,6
EEUU i Japó 706 2.244 3,2
D’altres països 3.390 18.868 5,6
Total 15.925 114.236 7,2

FONT:  Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET

*Malauradament, l’informe Catalunya Turística en Xifres 2007 no ens proporciona informació sobre els fluxos de turistes interiors, ja sigui de la mateixa Catalunya o d’altres Comunitats Autònomes. 

Marques turístiques Turistes (milers) Pernoctacions (milers) Estada mitjana
Barcelona 5.662 25.025 4,4
Catalunya Central 381 1.569 4,1
Costa Brava 5.421 53.012 9,8
Costa Daurada (Inclou la marca Terres de l’Ebre) 2.217 16.266 7,3
Costa de Garraf 724 4.031 5,6
Costa del Maresme 1.098 11.621 10,6
Pirineus (Inclou la marca Vall d’Aran) 315 2.007 6,4
Terres de Lleida 131 650 5,0
Total 15.925 114.236 7,2

FONT:  Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET i d’EOH i EOAC de l’INE

Allotjament

Turistes (milers)

Pernoctacions (milers)

Estada mitjana

Hotels

8.260

27.701

3,4

Cámpings

1.052

7.603

7,2

D’altres

6.613

78.932

11,9

Total

15.925

114.236

7,2

FONT:  Institut d’Estadística de Catalunya, a partir de Frontur de l’IET i d’EOH i EOAC de l’INE

Transport

2007

Cotxe

36,0%

Autocar

6,5%

Avió

54,9%

Tren

1,1%

Altres

1,4%

FONT: Frontur de l’IET

Motiu 2007
Oci / Vacances

77,4%

Familia / amics

4,0%

Professional

12,8%

Altres

5,8%

FONT: Frontur de l’IET

Per conèixer millor com és el turista estranger a Catalunya podem apropar-nos al perfil del turista rus, alemany i britànic amb la lectura i posterior anàlisi dels següents textos:

retrat-del-turista-rus.jpg

Font: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_15044628_1.pdf

retrat-del-turista-alemany.jpg

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_84117612_1.pdf

retrat-del-turista-britanic.jpg

Font: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_84735170_1.pdf