2.5 Debat-joc de rol

Què opinen les persones implicades?  Quin turisme volem al Camp de Tarragona? 

Planteig del debat.Per tal de fer participar de manera activa els alumnes en l’elaboració i defensa de criteris que la geografia ha de ajudar a assolir als alumnes es proposa la realització d’un debat. 

Els objectius que es volen treballar amb l’activitat.

 • Adoptar el punt de vista d’un dels personatges que viu o treballa en el territori. La tria es pot realitzar per empatia positiva o negativa. Un cop feta la tria del personatge participar en una activitat de rol que comporta posar-se en el lloc d’un personatge.
 • Argumentar i contraargumentar el pensament del personatge que han escollit utilitzant opinions contrastades i ben fonamentades.
 • Valorar els conflictes entre diferents interessos que es produeixen en el paisatge i la seva evolució.
 • Saber distingir qui en pot sortir beneficiat i qui perjudicat.
 • Saber elaborar propostes de canvi i defensar-les de manera coherent.

Programació de l’activitat.

1. Presentació inicial del debat. (1/2 h)Es proposa el format d’un debat tipus TV amb dos o tres posicions més o menys enfrontades.

En essència podrien trobar-se aquestes tres postures:

 • Turisme de masses
 • Turisme selectiu /de qualitat
 • Partidaris del desenvolupament sostenible/conservacionistes.

En un primer pas els alumnes han de proposar i caracteritzar els possibles grans agents interessats en les activitats turístiques al Camp de Tarragona i en els seus possibles detractors. El professor ha d’haver propiciat en sessions anteriors el necessari nivell de reflexió individual per tal que siguin els mateixos alumnes que plantegin les possibles postures.

2. Tria dels personatges per part dels alumnes. (1/2 h)Un cop establerts els grans grups. Es planteja el model de funcionament del debat a base de un joc de rol en el qual els alumnes assumeixen la caracterització d’un tipus de personatge específic.

Possibles personatges:

 • Propietari de un gran hotel.
 • Gerent / representant al Camp de Tarragona d’un touroperador.
 • Alcalde d’un municipi costaner amb gran activitat turística.
 • Propietari d’un empresa de distribució de productes relacionats amb el turísme.
 • President del Patronat de Turisme Costa Daurada
 • Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona (Patrimoni de la humanitat)
 • Propietari d’un camp de golf
 • Responsable d’una associació d’allotjament rural
 • President dela DOQ Priorat.
 • Representant d’una entitat ecologista GEPEC
 • Representant de
  la Unió de Pagesos (Sindicat agrari)
 • Professor de Geografia de
  la URV
 • Alcalde d’un poble de les Muntanyes de Prades.

3. Preparació en grup un cop establerts els diferents personatges (1/2 h).Cal en aquest moment que el mateix grup perfili les característiques del personatge i estableix com a grup quines han de ser les grans línies a defensar i quina incidència té cada personatge en aquestes grans línies. 

4. Preparació individual de cadascun dels personatges a casa. Recerca individual d’informació. 

5. Preparació col·lectiva del debat. (1 h)

 • El professor abans d’iniciar el treball de grup estableix quines son les modalitats d’intervenció i es fixen els mecanismes de rèpliques i contra repliques possibles.
 • És interessant que el professor prengui la postura de moderador/presentador del programa/debat tipus TV.

6. Realització del debat. (1,5 h)

 • Cal vigilar l’ambientació de la classe en forma de plató de TV, establint la disposició de les taules dels diferents grups i del moderador.
 • Es demana als alumnes que assumeixin la caracterització que els correspon. Si el grup ho permet fins i tot es pot demanar que els alumnes i fins i tot el professor vinguin aquell dia “disfressats” del personatge que han triat d’interpretar.
 • Per realitzar el debat és necessari disposar d’un període de temps superior a 1 h. Caldrà preveure el possible allargament en ½ h o en 1 h de l’activitat.
 • El professor inicia el debat actuant com a moderador TV i vetlla per tal que les intervencions s’ajustin al màxim als temps i modalitats d’intervencions establertes.
 • Al final el professor també fa un intervenció de cloenda sense necessitat d’arribar a conclusions col·lectives, només cal que recalqui la importància del diàleg i del debat col·lectiu en les decisions que ens afecten als ciutadans.

7. Autoavaluació. (1/2 h)En una sessió posterior es passa el full d’autoavaluació.