Robòtica

Aquest curs 2021/22 hem iniciat la robòtica en cicle mitjà i superior.

L’alumnat investiga els principis bàsics de la mecànica i dissenya, construeix i programa el seu propi robot. A través d’activitats guiades, exploren l’enginyeria de disseny i aprenen a controlar el moviment del robot amb motors i sensors.
Les activitats es basen en situacions de la vida real a través de les quals l’alumnat aprèn sobre mecànica i tecnologia i desenvolupa una millor comprensió del món on vivim.
La robòtica desperta l’interès de l’alumnat de primària per aprendre ciències i enginyeria a través activitats d’aprenentatge pràctiques. Construeixen la seva confiança i desenvolupen les habilitats necessàries per a tenir èxit al segle XXI.

Video 1         Video 2           Video 3           Video 4          Video 5          Video 6          Video 7