Biblioteca

/img_seccions/epergam.png

Seguint les Directrius per a la Biblioteca Escolar (IFLA/UNESCO 2005) i les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), la nostra escola entén la biblioteca escolar com l’espai educatiu i dinàmic. És un servei adreçat a tota la comunitat educativa. La missió de la biblioteca és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació tot afavorint els processos d’aprenentatge autònom i la creació del coneixement. Som conscients de la importància d’aquesta com eix vertebrador de coneixement, per aquest motiu intentarem dia a dia, potenciar-la, cuidar-la i gaudir-la lo màxim possible.