COM TREBALLEM

NOVA METODOLOGIA APLICADA A L’ESCOLA

 

Un dels objectius del nostre centre és afavorir que l’ aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. Per aconseguir-lo en diferents sessions al llarg de la setmana, es treballa per projectes a l’àrea de medi, per ambients a infantil, cicle inicial i mitjà i per propostes d’aprenentatge de català i matemàtiques a tot el centre. A cicle superior es treballa l’àrea de medi social per mitjà de les capses d’aprenentatge.

TREBALL PER PROJECTES

Aquesta metodologia de treball convida a reflexionar sobre les pròpies idees , a revisar-les i a ser autònoms aprenent. A l’escola des de P3 a 6à a l’àrea de medi es treballa d’aquesta manera i això implica fer activitats molt experimentals, ajudar els/les alumnes a fer- se preguntes i afavorir que l’alumnat faci prediccions que es puguin investigar i poder deduir-ne conclusions. Treballar d’aquesta manera els porta a fer-se cada vegada més preguntes interessants sobre els fets i fenómens que els envolten.

Educació infantil i cicle inicial són els nens/es els que trien el tema i a cicle mitjà i cicle superior la proposta la fan els mestres.

AMBIENTS

Els ambients d’ aprenentatge representen una organització on l’ infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació, i, les relacions amb els companys i les companyes explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’ anirà trobant on l’ adult es presenta com un guia i observador.

Els ambients es basen en el joc, la curiositat, l’autoaprenentatge, l’autonomia i la responsabilitat, el respecte dels processos i ritmes, la manipulació dels materials, el pensament creatiu, el pensament crític, la presa de decisions i la recerca de experiències significatives.

Cada ambient s’ especialitza en un tipus d’ acció. Els ambients d’infantil i de cicle inicial són de lliure circulació i els de cicle mitjà, no.

 

Ambients P3- P4-P5:

Sensorial, Mini mons, Som artistes, Aire lliure, Som científics, Ciutat Unamuno, Ens movem,

 

Ambients 1r-2n

Som científics, Som artistes, l’ art de moure’s, Construccions, Ciutat Unamuno S’obre el teló

Ambients 3r-4t

Som científics, Som artistes, Jocs de rol, Construccions, Unamuno’s CollectionLa robòtica i Som publicistes.

PROPOSTES DE LLENGUA I MATEMÀTIQUES.

Les propostes de llengua i matemàtiques es realitzen amb dues mestres a l’aula per poder atendre millor l’alumnat. Es proposen diferents reptes que els alumnes han d’anar resolent a llarg d’un determinat nombre de sessions. Les propostes ofereixen continguts de totes les dimensions de l’àmbit situant-los en un context de realitat i presentant-los de forma global perquè l’alumnat pugui desenvolupar les seves competències en la realització de les diferents propostes.

 

LES CAPSES D’APRENENTATGE

Les capses d’ aprenentage les utilitzem per treballar l’àrea de medi social a cicle superior. Es fan grups barrejant alumnes dels dos nivells (5è per una banda i 6è per una altra)  i cada grup agafa una capsa d’aprenentatge que ha de resoldre en el temps estipulat.

Volem fomentar el treball cooperatiu, l’autonomia, la responsabilitat i la capacitat de resolució, aspectes que considerem importants per al desenvolupament del nostre alumnat.

L’escola rep per part de l’ajuntament una dotació econòmica anual per la compra de llibres, material didàctic i digital.

Des del Departament ens arriba una dotació econòmica extra per la compra de llibres i material didàctic.