Hàbits

Els hàbits s’han de treballar a casa i a l’escola. A mida que els nens i les nenes van assolint els diferents hàbits se senten més segurs i segures, tranquils i tranquil·les, i amb ganes d’aprendre. Observar els seus petits progressos dia a dia i saber valorar-los és per a ells i elles una motivació important i necessària per continuar avançant. El treball dels hàbits ha de ser una tasca compartida entre la família i l’escola.

Tasques 1r Trimestre curs 2020-2021

Tasques 2n Trimestre curs 2020-2021

hàbits

Tasques 3r Trimestre Curs 2020-2021