La massa

LA FUSIÓ

Que és la fusió?

És el pas de sòlid a líquid. Té lloc per exemple, quan es fon el glaç.

La temperatura de fusió de l’aigua és de 0 graus mentre que la de l’or és de 1.064 graus.

Quan un cos canvia d’estat d’agregació per acció de la temperatura es diu que es va produir un canvi d’estat. Són canvis físics perquè no es produeix, ruptura ni formació de nous enllaços és a dir la matèria continua sent la mateixa en l’estat sòlid, les molècules es troben més a prop entre elles i en l’estat gasós més allunyat.
Per a què podem fer servir la fusió amb la vida real?
-fondre metalls

-fondre espelmes

-el magma volcànic

-cremar plàstics

-fondre formatge

-les soldaduresDocumento de Microsoft Word nou (2)

EXPERIMENT
Ara explicaré el meu experiment, i per això necessitem els següents materials!
1 VINAGRE DE VI BLANC.
2 AMPOLLA DE PLASTIC.
3 CULLERA
4 BICARBONAT DE SODI
5 GLOBUS
6 UNA BASCULA PETITA
PREPARACIÓ
1. Posar el vinagre a l’ampolla
2. Pesar l’ampolla
3. Posar el bicarbonat dins el globus, posar el globus a l’ampolla i tirar-lo dins.
4. Tornar a pesar l’ampolla

Irati

CÈL·LULA DÈRMICA

CÈL·LULA DÈRMICA

HI HA 4 CÈL·LULES DE LA PELL PERÒ ARA EXPLICAREM EL MELANOCIT

Els melanocits són les cèl·lules responsables de la producció de Melania ,la sustancia que dona color a la pell .
Els melanocits es troben a la pell , la quantitat de melanocits que es troben a la pell està al voltant de 1.500 per milímetre quadrat
El color de la pell humana no depen de la quantitat de melanocits sinó de la seva activitat. Tots els éssers humans tenen mes o menys la mateix quantitat de melanocits constitueixen ente el 5% i el 10% de tot el conjunt de cèl.lules situades en la membrana basal,en la epidermis ,els melanocits.

Parts del melanocit:

GLÀNDULA DE MELANINA: La melanina és un component present en plantes, animals i protists, on actua principalment com un pigment.
DENDRIT: Les dendrites  són prolongacions protoplasmàtiques ramificades, bastant curtes, de la cèl·lula nerviosa.
MELANOSOMA: Un melanosoma és un orgànul cel·lular, relacionat amb els lisosomes i els grànuls de les plaquetes de la sang.
NUCLI: Un nuclI és qualsevol de les partícules que componen el nucli d’un àtom
APARELL DE GOLGI: L’aparell de Golgi és un orgànul que hi ha a la majoria de cèl·lules eucariotes
RETICLE ENDOPLASMÀTIC: El reticle endoplasmàtic o endoplàsmic és un orgànul cel·lular que únicament es troba en cèl·lules eucariotes.[1] Estructuralment és una xarxa de membranes interconnectades que formen cisternes.
MITOCONDRI:  un mitocondri és un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cèl·lules eucariotes.]Aquests orgànuls tenen una mida d’entre 1-10 micròmetres

L’òrgan més gran del cos humà és la pell. Debut als diversos tipus de teixits que la componen que arriben a representar fins al 15% del pes corporal d’un adult.
La pell fa de protector principal dels òrgans i teixits interns. Dins d’ella trobem :
El teixit Epitelial
El teixit Conductiu
El teixit Nerviós
El teixit Muscular
El teixit Vascular
I és divideix en 3 capes superficials: Epidermis, Dermis i Hipodermis que juntes tenen com a funcions principals consegir termoregulació, la conservació, la nutrició i la sudoració del cos, ames permeteixen la formació de la queratogenesis i pigmentogenesis entre altres.

IRATI GERARD

El virus

UN VIRUS :

És un microorganisme compost de material genètic protegit per un envoltori proteic, causa diverses malalties introduint-se com un paràssit en una cèl·lula per reproduir-se en ella.

Els virus tenen formes i tamanys molt diferents. Aquests són petits trossos d’ ADN (àcid desoxirribonucleico) o ARN (àcid ribonuclcico). Molts estan encapsulats en una envoltura feta a base de proteïnes coneguda com capside, d’altres protegeixen el seu material genètic amb una membrana o envoltura derivada de la cèl·lula a la que infecten i altres, a més, rodegen la seva capside amb una membrana cèl·lular.

Els virus han evolucionat per reproduir-se dins de la cèl·lula que infecten, perquè sols no són capaços de fer-ho, atès que careixen de la maquinària molecul·lar necessària. Aleshores, hi ha tres problemes que un virus ha de resoldre. Per poder fer-ho ha poder fer més copies d’ell mateix

El que fa el virus es atacar a la cèl.lula.

Irati

L’EXHAURIMENT DE RECURSOS

 

Hi ha recursos bàsics, com ara l’aigua la terra i la vegetació, que, encara que son renovables, han patit una sobreexplotació és el que es produeix amb els minerals i els combustibles fòssils, com ara el petroli, que tarda  milions d’anys a formar-se i, en canvi., pot exhaurir-se en un temps limitat.

Els combustibles fòssils son fonts d’energia no renovables per tant, es poden exhaurir si en continuem consumint al ritme al que ho fem i aleshores les generacions futures no podran disposar d’aquestes fonts d’energia.

Per evitar l’exhauriment dels combustibles fòssils, és fonamental usar fonts d’energia renovables. Aquestes fonts són les  que no s’exhaurisen, com ara l’energia solar la hidràulica i l’eòlica.

Avui dia sembla difícil fer servir només fonts d’energia renovables. Cal aprofundir en l’estudi d’aquestes fonts d’energia per aconseguir mètodes més eficients i barats per aprofitar-les

CENTRALS EÒLIQUES

L’ENERGIA EÒLICA

LES CENTRALS EÒLIQUES

 

És una central on la producció de l’energia elèctrica s’aconsegueix a partir de la força del vent, mitjançant aerogeneradors que aprofiten els corrents d’aire.

El principal problema dels parcs eòlics és la incertesa respecte a la disponibilitat de vent quan es necessita. Això implica que l’energia eòlica no pot ser utilitzada com a font d’energia única i que hagi de rebre sempre el suport d’altres fonts energètiques amb més capacitat de regulació (tèrmiques, nuclears, hidroelèctriques, etc.).

Actualment hi ha una gran varietat de models d’aerogeneradors que es diferencien entre ells per la seva potència, pel nombre de pales o fins i tot per la manera de produir energia elèctrica atenent a diferents criteris, ara us ho ensenyarem:

La seva característica principal és que l’eix de rotació es troba en posició perpendicular al terra.

Tres arcs giren al voltant de l’eix.

Quatre o més semicercles units a l’eix central.

Dues o més files de semicilindres col·locats de manera oposada.
Són els més habituals i són en els quals s’ha invertit més esforç per a millorar-lo els darrers anys. També es denominen HAWT.

 

 

L’energia eòlica pot ser  una de les energies més renovables i més utilitzades del món.

És la forma de les energies renovables que s’obté en explotar la força del vent que això  es fa amb uns molins molt grans anomenats aerogeneradors que quan bufa el vent les seves aspes tan grans giren i es forma l’energia eòlica.

 

Les aspes del  vent transformen l’energia cinètica produïda pel vent en energia mecànica. Després per un generador connectat a les aspes que aquestes transformen l’energia mecànica en elèctrica.

 

A diferència de l’energia fotovoltaica, un camp o parc eòlic ocupa una àrea més petita o de fet necessita menys terreny per poder aconseguir acumular una energia elèctrica considerable per transformar-la en energia elèctrica.

 

L’energia eòlica és una font d’energia neta amb un baix impacte ambiental. No produeix gasos tòxics i les mateixes turbines eòliques, poden enfrontar un cicle de vida molt llarg abans de ser enviades per la seva eliminació.

EXPERIMENT

Vaixell

Materials:

2 terrines de mantega buides.

2 pals de gelat.

2 escura-dents tallats per la meitat i un sencer.

Preparació:

Agafem les dues terrines de mantega i les unim amb els pals de gelat. Després agafem els quatre escura-dents trencats per la meitat, i els posem a baix de tot de les terrines de mantega. Per finalitzar, amb el paper, fem una vela que l’enganxem a l’escura-dents llarg i aquest, l’enganxem en un dels pals del gelat i ja podem posar l’aigua.

CONCLUSIÓ

El vaixell flota a l’aigua i amb la força del vent es mou.

 

IRATI

Centrals Eòliques

COM FUNCIONA UNA CENTRAL EÒLICA?

Les aspes del vent transformen l’energia cinètica produïda pel vent en energia mecànica. Després per un generador connectat a les aspes transformen l’energia mecànica en energia elèctrica.

OCUPA POC ESPAI?

A diferencia de l’energia fotovoltaica, un camp o parc eòlic ocupa una àrea més petita, necessita menys terreny per poder  acumular energia elèctrica suficient per transformar-la en energia elèctrica.

NO CONTAMINA?

L’energia eòlica és una font d’energia neta amb un baix impacte ambiental. No produeix gasos tòxics i les pròpies turbines eòliques poden enfrontar un cicle de vida molt llarg abans de ser de fer-se malbé.

QUIN IMPACTE TÉ AL PAISATGE?

Els grans parcs eòlics tenen un fort impacte paisatgístic i són visibles des de llargues distàncies. Més o menys les altures de les turbines del vent solen ser entre 50 i 80 metres d’altura. El lloc on es solen posar els aerogeneradors solen ser les zones muntanyoses.

L’ENERGIA EÒLICA

L’energia eòlica és una de les energies més renovables i més utilitzades del món. És una forma d’energia que s’obté de la força del vent. Per fer-ho necessitem uns molins molt grans anomenats aerogeneradors, quan bufa el vent giren les seves aspes i el moviment es transforma en  l’energia eòlica.

EXPERIMENT:

IRATI

L’ENERGIA MECÀNICA

L’energia mecànica és la capacitat d’un cos de produir un treball, un esforç,  generar un moviment o canviar de posició. Existeixen dos formes d’energia mecànica: la cinètica i la potencial.

  • L’energia cinètica és aquella que fa que els cossos estiguin en moviment tota l’estona.
  • L’energia potencial és aquella que fa que els cossos en moviment estiguin influïts per la força de la gravetat.

 

COM APROFITEM L’ ENERGIA MECÀNICA?

Exemples:

(Dibuix)

El monopatí de dalt està sent atret per la gravetat. Això és energia potencial.

El monopatí de baix està en moviment tota l’estona. Això és energia cinètica.

Exemples :

Bicicleta: En una bicicleta, el ciclista transmet l’energia cinètica de les seves cames a la bicicleta, fent que aquesta es mogui amb el sistema de pedals i rodes.

 

Batedora: En encendre aquest aparell que està connectat al corrent elèctric, es transforma l’energia elèctrica en energia cinètica que mou les fulles de la batedora.

EXPERIMENT:

               TIRADOR

MATERIALS:

Goma elàstica, branca, mànega.

PREPARACIÓ:

  1. Agafem una branca amb la forma Y.
  2. Amb un tros de mànega li fem 4 forats i hi passem la goma, queda com una cassola.
  3. Lliguem la goma als dos extrems de la branca.
  4. I ja podem tirar.

EXPLICACIÓ:

L’objecte que es tira es posa en moviment quan el tirem això és energia cinètica. I quan es atret  cap al terra és energia potencial.

 

 

 

IRATI I ALEIX V.