Cèl·lula òssia

Les cèl·lules òssies són el tipus de cèl·lules que formen els ossos:

Hi ha tres tipus de cèl·lules òssies:
1 OSTEÒCITS: Controlen que no hi hagin massa cèl·lules de calci o fòsfor i ajuden amb el manteniment de la matriu òssia.
2 OSTEOCLASTS : S’encarreguen de la resabsorció òssia.
3 OSTEOBLATS: S’encarreguen de crear l’os, del creixement del os quan ets jove, també de mantenir-lo quan som adults i de regenerar-lo quan es trenca.

La matriu òssia uneix els cèl·lules òssies i conté moltes sals minerals que fan que l’os estigui tan dur.

L’os té dos tipus de teixits:
-TEIXIT OSSI COMPACTE
-TEIXIT OSSI ESPONJÓS
La diferencia entre tots dos és que el teixit ossi compacte està a la part de fora i el teixit ossi esponjós a dins.

El virus

UN VIRUS :

És un microorganisme compost de material genètic protegit per un envoltori proteic, causa diverses malalties introduint-se com un paràssit en una cèl·lula per reproduir-se en ella.

Els virus tenen formes i tamanys molt diferents. Aquests són petits trossos d’ ADN (àcid desoxirribonucleico) o ARN (àcid ribonuclcico). Molts estan encapsulats en una envoltura feta a base de proteïnes coneguda com capside, d’altres protegeixen el seu material genètic amb una membrana o envoltura derivada de la cèl·lula a la que infecten i altres, a més, rodegen la seva capside amb una membrana cèl·lular.

Els virus han evolucionat per reproduir-se dins de la cèl·lula que infecten, perquè sols no són capaços de fer-ho, atès que careixen de la maquinària molecul·lar necessària. Aleshores, hi ha tres problemes que un virus ha de resoldre. Per poder fer-ho ha poder fer més copies d’ell mateix

El que fa el virus es atacar a la cèl.lula.

Irati

Les cèl·lules vegetals

Cèl·lules vegetals:
Són les cèl·lules d'una planta o un arbre.
Les cèl·lules vegetals estan compostes per orgànuls que estan especialitzats per fer la fotosíntesi i complir amb algunes funcions nutricionals i de funcionament de les plantes.
Les parts d'una cèl·lula vegetal són les següents:Cloroplasts: orgànul on es porta a terme la fotosíntesiAparell de Golgi: és un orgànul que té funcions nutricionals.Mitocondri: és l'orgànul on es produeix l'energia necessària per al funcionament de la cèl·lula.Nucli: és el lloc on es troba empaquetada la informació genètica o d'herència de la planta, i al reproduir-se el material genètic serà transmès a les plantes filles d'aquesta manera les filles tindran les seves mateixes característiques.Vacúol: és un òrgan encarregat de digerir nutrients que són a la cèl·lula o que penetren en ella.

Cèl·lula del regne animal

La cèl.lula animal és aquella que es compón de diversos teixits animals, és funcional i necessaria per generar diversos processos indispensables per a la existència dels animals. La cèl.lula animal és de tipus eucariota, és a dir, està composada per un nucli, una membrana plasmàtica, el citoplasma,l’ aparell de golgi, els ribosoma, el lisoma, la mitocòndria, el reticle endoplasmàtic llis i reticle endoplasàtic rugós.

Resultado de imagen de cel.lula animal

Retícle edoplasmàtic llis:

Són uns conductes que estan al interior de la cèl.lula i que permeten el desplaçament de substàncies.

Ribosoma:

Els ribosomes s’encarregen d’aprofitar les proteïnes.

Aparell de golgi:

Fabrica proteïnes i mol.lècules per les cèl.lules.

Reticle endoplasmàtic rugós:

Participa en la síntesi de totes les proteïnes que han de empacar
o traslladar-se a la membrana plasmàtica o de la membrana d'algun orgànul.

La mitocondria:

Els mitocondris són tipus d’orgànuls localitzats en les cèl.lules necessaríes per la respiració cel.lular.

La membrana plasmàtica:

És una estructura formada per dues làmines de fosfolípids que protegeix la cèl.lula.

El citoplasma:

El citoplasma és la part d’una cèl.lula eucariota que es troba entre el nucli cel.lular i la membrana plasmàtica.

Tània

El ADN i els gens

El ADN o Àcid Desoxiribonucleic, segons les seves inicials, conté la informació dels teus avantpassats i les seves característiques hereditàries. La seva funció vital es produir proteïnes pel funcionament dels nostres organismes. Es troba dins de les cèl·lules i està format per 4 tipus de nucleics: A, T, C i G.

Els gens, són unitats que contenen informació cel·lular i estan fets d’ADN. Una cèl·lula conté entre 25.000 i 35.000 gens. Els gens es troben dins dels cromosomes que són com uns filets que van de 2 en 2 enrotllats. Les persones, dins de cada cèl·lula, tenim 46 cromosomes, una meitat ve del pare i l’altra de la mare.

Problemes amb els cromosomes:

Els gens a vegades canvien o tenen parts que sobren o falten. Això pot causar problemes greus. Per exemple, el síndrome de Down es causa perquè al duplicar-se la cèl·lula genera una còpia extra del cromosoma 21, o sigui que en fa més del compte.