La fusió

LA FUSIÓ

Que és la fusió?

És el pas de sòlid a líquid. Té lloc per exemple, quan es fon el glaç.

La temperatura de fusió de l’aigua és de 0 graus mentre que la de l’or és de 1.064 graus.

Quan un cos canvia d’estat d’agregació per acció de la temperatura es diu que es va produir un canvi d’estat. Són canvis físics perquè no es produeix, ruptura ni formació de nous enllaços és a dir la matèria continua sent la mateixa en l’estat sòlid, les molècules es troben més a prop entre elles i en l’estat gasós més allunyat.

Per a què podem fer servir la fusió a la vida real?

-fondre metalls

-fondre espelmes

-el magma volcànic

-cremar plàstics

-fondre formatge

-les soldadures

 

Cèl·lula del regne animal

La cèl.lula animal és aquella que es compón de diversos teixits animals, és funcional i necessaria per generar diversos processos indispensables per a la existència dels animals. La cèl.lula animal és de tipus eucariota, és a dir, està composada per un nucli, una membrana plasmàtica, el citoplasma,l’ aparell de golgi, els ribosoma, el lisoma, la mitocòndria, el reticle endoplasmàtic llis i reticle endoplasàtic rugós.

Resultado de imagen de cel.lula animal

Retícle edoplasmàtic llis:

Són uns conductes que estan al interior de la cèl.lula i que permeten el desplaçament de substàncies.

Ribosoma:

Els ribosomes s’encarregen d’aprofitar les proteïnes.

Aparell de golgi:

Fabrica proteïnes i mol.lècules per les cèl.lules.

Reticle endoplasmàtic rugós:

Participa en la síntesi de totes les proteïnes que han de empacar
o traslladar-se a la membrana plasmàtica o de la membrana d'algun orgànul.

La mitocondria:

Els mitocondris són tipus d’orgànuls localitzats en les cèl.lules necessaríes per la respiració cel.lular.

La membrana plasmàtica:

És una estructura formada per dues làmines de fosfolípids que protegeix la cèl.lula.

El citoplasma:

El citoplasma és la part d’una cèl.lula eucariota que es troba entre el nucli cel.lular i la membrana plasmàtica.

Tània

Desertitsació

Desertització

La Desertització és quan la terra es mort i pasa de ser fértil a estéril.

Causes:

  1. Clima semiàrid en grans zones, sequeres estacionals, extrema variabilitat de les pluges i pluges sobtadesde gran intensitat.
  2. Sòls pobres amb marcada tendència a l’eroció.
  3. Relleu desigual, amb vessans escarpades i paisatges molt diversifícats.
  4. Pèrdues de la coberta forestal a causa d’repetits incendis de bosscos.
  5. Crisi a l’agricultura tradicional, amb el conseguent abandonament de terres i deterirament del sòl i de les estructures de conservació de l’aigua.
  6. Ocasional explotació insostenible dels recursos hídrics subterranis, contaminació química i salinització d’aquífers.
  7. Concentració de l’activitat econòmica a les zones costaneres com a resultat del creixement urbà.

La conbinació de factors i prosessos com l’aridesa, la sequera, l’eroció, els insendis forestals, la sobreexploració d’aquífers.