ENERGIA QUE CONSUMIM

La  major   part   de  l’energia  que   utilitzem   en  la  vida quotidiana   és  de  dos  tipus :

  • Energia  elèctrica :  es  fa  servir  a  les  cases,  en la  indústria,  en el transport  per  ferrocarril, etc
  • Energia  dels  combustible: com  ara  la  gasolina,  el  gasoil   i   el  gas  natural, que  s’utilitza  en  el transport, però  també  en la calefacció  de  les  cases,  en  la  indústria,etc .

Com ja saps , l’energia elèctrica es produeix a les centrals elèctriques . Les que produeixen la majoria de l’electricitat que  utilitzem són les centrals tèrmiques, que  fan servir carbó,  gas natural o derivats del petroli.

Per tant,  la major part de l’energia que es consumeix prové dels  combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural.

L’ús de l’energia pot tenir conseqüències negatives ,  com ara l’exhauriment dels recursos i la contaminació , que dóna, al seu entorn, problemes com l’escalfament global i la pluja àcida . Una altra conseqüència greu de l’ús de l’energia  és l’aparició de residus radioactius.

MARTINA

L’EXHAURIMENT DE RECURSOS

 

Hi ha recursos bàsics, com ara l’aigua la terra i la vegetació, que, encara que son renovables, han patit una sobreexplotació és el que es produeix amb els minerals i els combustibles fòssils, com ara el petroli, que tarda  milions d’anys a formar-se i, en canvi., pot exhaurir-se en un temps limitat.

Els combustibles fòssils son fonts d’energia no renovables per tant, es poden exhaurir si en continuem consumint al ritme al que ho fem i aleshores les generacions futures no podran disposar d’aquestes fonts d’energia.

Per evitar l’exhauriment dels combustibles fòssils, és fonamental usar fonts d’energia renovables. Aquestes fonts són les  que no s’exhaurisen, com ara l’energia solar la hidràulica i l’eòlica.

Avui dia sembla difícil fer servir només fonts d’energia renovables. Cal aprofundir en l’estudi d’aquestes fonts d’energia per aconseguir mètodes més eficients i barats per aprofitar-les

La pluja àcida

PLUJA ÀCIDA.

La pluja àcida és una de las conseqüències de la contaminació atmosfèrica. Se forma quan el vapor d’aigua del aire se

Combina amb diòxid de atzufaré i els òxids de nitrogen a

produïts per la combustió del carbó o de productes derivats del petroli i per fàbriques, centrals elèctriques i vehicles de transport.

La pluja àcida no sols pot caure en forma de pluja sino també en forma de neu, boira i sorra.

Quan plou és molt important protegir-se per no ferir-se.

CONSEQÜÈNCIES DE LA PLUJA ÀCIDA

La pluja àcida és molt perjudicial per l’esser humà i altres essers vius  perquè plou àcid, això fa que la pluja pugui desintegrar els boscos, persones o animals…. moltes La pluja àcida és poc comú.

 

LLOCS TIPICS D’ESPANYA ON POT HAVER-HI PLUJA ÀCIDA.

A Espanya els llocs on hi ha més turmentes de pluja àcida és: Galícia, Murcià i al País Basc.

Aquetes comunitats són llocs on hi ha molta contaminació

Fora d’Espanya, els llocs on hi pot haver més pluja àcida és:

Europa i al continent Asiàtic.