RESIDUS RADIOACTIUS

El residu radioactiu és un producte o substància que sobre d’un procés o material nuclear (explosió, central o laboratoris nuclears), després d’haver-ne extret la part desitjada, i té radioactivitat. Els residus radioactius poden ser en forma sòlida, líquida, o gasosa. Els residus radioactius es poden classificar en alta activitat, mitjana activitat i baixa activitat:

ALTA ACTIVITAT:

Els residus d’alta activitat procedeixen principalment del combustible gastat pels reactors nuclears.

MITJANA ACTIVITAT:

Els residus de mitjana activitat procedeixen del procés de fabricació de combustible nuclear i d’altres fonts com, per exemple, la medecina.

BAIXA ACTIVITAT:

Els residus de baixa activitat estan formats pels residus que es fan de tant en tant.

En una central nuclear s’utilitza el plutoni i es va gastant, hi ha un moment en que el plutoni no pot treure més energia, però el plutoni segueix estant allí i és un residu radioactiu.

 

Els residus radiactius de alta, mitjana, baixa activitat han de estar tancats en algun lloc lluny de les persones perquè si hi ha algun forat i el residu s’escapa és molt perjudicial per les persones.

A Espanya hi ha 9 centrals nuclears entre aquestes  fan 2.000 tones a l’any de residus radioactius. Els residus radiactius de mitjana i baixa activitat s’emmagatzemen en el cementiris nuclears. Però els d’alta activitat s’emmagatzemen a sota de la central nuclear en piscines.

L’únic cementeri nuclear espanyol preparat per emmagatzemar materials d’activitat baixa i mitjana activitat (amb una vida màxima de 300 anys) està situat a 80 quilòmetres de Còrdova, en mig de Sierra Morena.

Dafne

Deforestació

Desforestació

 

  1. Que és?

 

La desforestació és el procés de desaparició dels boscos i selves.

 

  1. A què afecta?

Posa en perill (extinció) a milions d’ éssers vius (d’animals i plantes) i la qualitat de la terra (aridesa), ja que les arrels aguanten la terra fèrtil i absorveixen l’aigua i les fulles paren l’impacte de la pluja.

Provoca també canvis climàtics (calentament global, absorció de gasos, efecte hivernacle), canvis en el cicle de l’aigua i desertificació. Els boscos regulen el clima, reciclen la humitat, la temperatura i la pluja. Desprenen oxigen i eliminen el CO2, causant de l’efecte hivernacle o canvi climàtic.

 

  1. Per què passa?

De vegades, pot ser causada per processos naturals: Les inundacions, les erupcions volcàniques, els terratrèmols, tsunamis, plagues i malalties d’arbres, ramaderia intensiva i els focs són les principals causes naturals de la desforestació.

Però tot i així, el 95% de la culpa de la desforestació és dels éssers humans: principalment com a conseqüència de les talles realitzades per la indústria fustera, així com per a l’obtenció de terra per a cultius agrícoles amb pràctiques com l’artigatge (quan es cremen arbres). També per l’ expansió dels nuclis urbans.

 

  1. SOLUCIÓ:

 

Protegir els boscos: Parar de talar i plantar arbres (reforestació) bàsicament.

Altres:

  • Seguiment de la deforestació.
  • Fer plantacions d’arbres.
  • Pràctiques sostenibles, com usar el bambú enlloc de la llenya com a combustible.
  • Reutilitzar i reciclar la fusta.
  • Mètodes agrícoles que no necessitin talar boscos, com els horts urbans.
  • Pagar per conservar els boscos.

 

 

DEFORESTACIÓ = REFORESTACIÓ

 

Aleix V.