Category Archives: Eines 2.0

Classes per a l’impuls de l’oralitat i la comunicació en francès


El proper curs 2011-2012 hi haurà un Grup d’Assessorament semipresencial per a l’impuls al tractament integrat de les llengües romàniques, promogut des del Servei de Llengües estrangeres de la SG de Llengua i Plurilingüisme. Aquest curs utilitza les orientacions i els materials del projecte europeu d’Euromania, i està reconegut en el Pla de Formació de Zona amb 30 hores acreditades:

[+] Formulari d’inscripció: Codi de l’activitat = 9000070542

També s’ha previst un un Grup d’Assessorament semipresencial amb metodologies EMILE/AICLE que segueix les dinàmiques científiques del projecte ‘La main à la pâte’ i on s’iniciarà el tema ‘Vivre avec le soleil’. També està reconegut en el Pla de Formació de Zona amb 30 hores acreditades:

[+] Formulari d’inscripció: Codi de l’activitat = 9000080542

El curs de suport a l’oralitat en llengua francesa té aquest any una mirada posada directament en la competència lectora, la vocalització expressiva i el control de la dicció i la retòriaca, en el món de les noves tecnologies i dels podcasts: “Accions de suport al plurilingüisme:. Competència lectora en francès”. Està reconegut en el Pla de Formació de Zona amb 30 hores acreditades:

[+] Formulari d’inscripció: Codi de l’activitat = 9000060542


Xarxes socials per a nens i nenes


La seguretat a Internet és una prioritat quan hi accedeixen els infants, però hi ha xarxes securitzades que protegeixen els drets dels menors i els permeten descobrir amb seguretat les possibilitats comunicatives dels entorns virtuals.
Les famílies poden optar per compartir espais, per controlar l’accés del menor a les xarxes o per utilitzar espais exclusivament dissenyats per a l’activitat infantil i juvenil

Les 10 millors xarxes socials infantils, segons Common Sense, són:

1. ScuttlePad (2010) Edat 7+. Xarxa amb entrenament bàsic però de caràcter limitat.

2. Togetherville (2010) Edat 7+. Xarxa social que permet establir contactes amb els amics dels pares del Facebook.

3. WhatsWhat.me (2011) Edat 7+. Xarxa per a tweens amb característiques de seguretat molt altes.

4. Yoursphere (2009) Edat 9+. Xarxa oberta únicament als infants, que es compromet a bloquejar adults indesitjables.

5. Franktown Rocks (2009) Edat 10+. Molt divertida. Música i xarxa social en un entorn segur.

6. GiantHello (2010) Edat 10+. Similar a Facebook però de manera més simple. Alerta amb els jocs!.

7. GirlSense (2009) Edat 10+. Creativa però segura i recomanada per tweens interessats en la moda.

8. Sweety High (2010) Edat 11+. Divertida però una xarxa social únicament oberta a les noies. Control de privacitat molt elevat.

9. Imbee (2011) Edat 10+. Xarxa social segura si els pares estan al cas i controlen els contactes periòdicament.

10. YourCause (2009) Edat 13+. Una xarxa molt recomanada per recollir fons entre amics.

Eines 2.0 i la competència oral

La competència comunicativa cada cop més adquireix un paper molt important en el procès d’ensenyament-aprenentatge d’una llengua. Habilitats com la bona pronunciació, l’expressió oral, l’entonació i el ritme poden ser treballades a través d’eines 2.0.

audacity Gravació d’audio

Sovint ens trobem a l’aula amb una situació oral que pot ser susceptible de ser gravada: una conversa, una activitat de pronunciació o de discriminació de fonemes, un conte, una cançó, la lectura d’un poema. Audacity és un programa lliure de codi obert per gravar i editar so.

Carles Caño publica a Mosaic un tutorial sobre Audacity que pot ser de gran d’utilitat per a tothom qui no estigui iniciat en aquest terreny