Monthly Archives: juliol 2012

Cançons recursives

El domini oral requereix repetició i models de qualitat

Les cançons i els contes són dues estratègies escaients que donen l’oportunitat de repetir, imitar i reproduïr models lingüístics en situació lúdica d’aprenentatge.


Els sons vocàlics o consonàntics en llengua anglesa requereixen exercicis repetitius, que poden ser més engrescadors amb cançons i rondalles.