Monthly Archives: juny 2012

Conversa amb esportistes

Futbol Americà a l’Ins. Domènech i Montaner
La conversa és l’estratègia més útil per a desenvolupar un bon domini oral de la llengua, i sovint convé oferir a l’alumnat espais per a interactuar amb adults de diferents països, diferents professions i diferents llengües.
El consolat dels USA a Barcelona ha estat col·laborant amb el Servei de Llengües estrangeres del Departament d’Ensenyament per tal de facilitar trobades, xerrades i converses entre l’alumnat des centres catalans i persones de referència dels USA en els camps de les arts, els esports, el món diplomàtic, la UNESCO, la Universitat les accions solidàries, la fotografia, etc.
A tall d’exemple, us oferim les imatges de la trobada que al Març del 2012, Justin Tuck i Tony Richardson, els jugadors de futbol americà, van compartir amb l’alumnat de l’institut Domènech i Montaner de Barcelona, per presentar els valors de l’esport. L’alumnat i els jugadors van conversar sobre el joc, la competició, l’educació, i la necessitat de seguir estudiant al llarg de la vida per desenvolupar-se i creixer com a persona.

Algunes de les fotografies de l’acte: en Justin i en Tony amb l’alumnat i el professorat (podeu augmentar-les amb el ratolí)

J ustin Tuck i Tony Richardson a Barcelona a l'Ins Doménech i Montaner Justin Tuck i Tony Richardson a l'Ins Domènech i Montaner American Football Players in Barcelona Spain 2012
Justin Tuck i Tony Richardson a Barcelona Justin Tuck i Tony Richardson a Barcelona