Author Archives: Servei de Llengües Estrangeres

Cançons recursives

El domini oral requereix repetició i models de qualitat

Les cançons i els contes són dues estratègies escaients que donen l’oportunitat de repetir, imitar i reproduïr models lingüístics en situació lúdica d’aprenentatge.


Els sons vocàlics o consonàntics en llengua anglesa requereixen exercicis repetitius, que poden ser més engrescadors amb cançons i rondalles.

Conversa amb esportistes

Futbol Americà a l’Ins. Domènech i Montaner
La conversa és l’estratègia més útil per a desenvolupar un bon domini oral de la llengua, i sovint convé oferir a l’alumnat espais per a interactuar amb adults de diferents països, diferents professions i diferents llengües.
El consolat dels USA a Barcelona ha estat col·laborant amb el Servei de Llengües estrangeres del Departament d’Ensenyament per tal de facilitar trobades, xerrades i converses entre l’alumnat des centres catalans i persones de referència dels USA en els camps de les arts, els esports, el món diplomàtic, la UNESCO, la Universitat les accions solidàries, la fotografia, etc.
A tall d’exemple, us oferim les imatges de la trobada que al Març del 2012, Justin Tuck i Tony Richardson, els jugadors de futbol americà, van compartir amb l’alumnat de l’institut Domènech i Montaner de Barcelona, per presentar els valors de l’esport. L’alumnat i els jugadors van conversar sobre el joc, la competició, l’educació, i la necessitat de seguir estudiant al llarg de la vida per desenvolupar-se i creixer com a persona.

Algunes de les fotografies de l’acte: en Justin i en Tony amb l’alumnat i el professorat (podeu augmentar-les amb el ratolí)

J ustin Tuck i Tony Richardson a Barcelona a l'Ins Doménech i Montaner Justin Tuck i Tony Richardson a l'Ins Domènech i Montaner American Football Players in Barcelona Spain 2012
Justin Tuck i Tony Richardson a Barcelona Justin Tuck i Tony Richardson a Barcelona

Classes per a l’impuls de l’oralitat i la comunicació en francès


El proper curs 2011-2012 hi haurà un Grup d’Assessorament semipresencial per a l’impuls al tractament integrat de les llengües romàniques, promogut des del Servei de Llengües estrangeres de la SG de Llengua i Plurilingüisme. Aquest curs utilitza les orientacions i els materials del projecte europeu d’Euromania, i està reconegut en el Pla de Formació de Zona amb 30 hores acreditades:

[+] Formulari d’inscripció: Codi de l’activitat = 9000070542

També s’ha previst un un Grup d’Assessorament semipresencial amb metodologies EMILE/AICLE que segueix les dinàmiques científiques del projecte ‘La main à la pâte’ i on s’iniciarà el tema ‘Vivre avec le soleil’. També està reconegut en el Pla de Formació de Zona amb 30 hores acreditades:

[+] Formulari d’inscripció: Codi de l’activitat = 9000080542

El curs de suport a l’oralitat en llengua francesa té aquest any una mirada posada directament en la competència lectora, la vocalització expressiva i el control de la dicció i la retòriaca, en el món de les noves tecnologies i dels podcasts: “Accions de suport al plurilingüisme:. Competència lectora en francès”. Està reconegut en el Pla de Formació de Zona amb 30 hores acreditades:

[+] Formulari d’inscripció: Codi de l’activitat = 9000060542


Xarxes socials per a nens i nenes


La seguretat a Internet és una prioritat quan hi accedeixen els infants, però hi ha xarxes securitzades que protegeixen els drets dels menors i els permeten descobrir amb seguretat les possibilitats comunicatives dels entorns virtuals.
Les famílies poden optar per compartir espais, per controlar l’accés del menor a les xarxes o per utilitzar espais exclusivament dissenyats per a l’activitat infantil i juvenil

Les 10 millors xarxes socials infantils, segons Common Sense, són:

1. ScuttlePad (2010) Edat 7+. Xarxa amb entrenament bàsic però de caràcter limitat.

2. Togetherville (2010) Edat 7+. Xarxa social que permet establir contactes amb els amics dels pares del Facebook.

3. WhatsWhat.me (2011) Edat 7+. Xarxa per a tweens amb característiques de seguretat molt altes.

4. Yoursphere (2009) Edat 9+. Xarxa oberta únicament als infants, que es compromet a bloquejar adults indesitjables.

5. Franktown Rocks (2009) Edat 10+. Molt divertida. Música i xarxa social en un entorn segur.

6. GiantHello (2010) Edat 10+. Similar a Facebook però de manera més simple. Alerta amb els jocs!.

7. GirlSense (2009) Edat 10+. Creativa però segura i recomanada per tweens interessats en la moda.

8. Sweety High (2010) Edat 11+. Divertida però una xarxa social únicament oberta a les noies. Control de privacitat molt elevat.

9. Imbee (2011) Edat 10+. Xarxa social segura si els pares estan al cas i controlen els contactes periòdicament.

10. YourCause (2009) Edat 13+. Una xarxa molt recomanada per recollir fons entre amics.

Gospel per millorar l’oralitat en llengua estrangera

GRAN TALLER DE GOSPEL amb EMMANUEL DJOB

El dissabte 18 de juny de 2011 l’Institut de Gospel de Barcelona organitza a les Instalaciones Martí-Codolar de Barcelona un GRAN TALLER DE GOSPEL a càrrec de Emmanuel Djob, mestre i director de corals d’origen camerunès, fundador de diferents formacions de gospel i de cant espiritual negre de l’Àfrica i l’Europa.
El Gospel i el cant coral és una oportunitat educativa atès que:
-Afavoreix la motivació vers el coneixement d’altres cultures, altres músiques tradicionals i altres formes de comunicació social
-Facilita l’aprenentatge col·laboratiu, el respecte per l’altre, la coordinació interpersonal i l’adquisició de competències per a la convivència
-Desenvolupa habilitats orals, estratègies de fonació i projecció de veu, i mecanismes de gestió del discurs vocal.

-Incorpora accions de lideratge distribuït, implicació en una comunitat i consens en el grup.
Animeu-vos a participar-hi!
[+] Contacteu amb els organitzadorsEl conte de Mau

La tradició oral és la principal font de transmissió de pares a fills a l’Àfrica. La primavera francòfona de l’Institut Francès de Barcelona ha volgut transmetre aquest valor als participants de la festa com a mostra de la realitat cultural de les antigues colònies, així com de la diversitat de la llengua francesa.

Using Digital Storytelling

Using Digital Storytelling for Creative and Innovative e-Learning

storytelling

A la revista digital eLearn Magazine hem llegit aquest article escrit per Nalin Shard que ens ha semblat lectura interessant L’ article descriu com la creativitat i la innovació es pot millorar amb sistemes e-learning basats en la narrativa digital. Un model de creació de conte anomenat moviment del disseny orientat (MOD) s’introdueix per desenvolupar sistemàticament eficaç històries digitals, en relació amb els principis de la creació de la història articulada per Robert McKee.

El poder d’explicar històries com una eina pedagògica ha estat reconeguda des de temps immemorials i en els últims temps per e-learning. Molts programes d’educació en enginyeria i tecnologia d’informació i la comunicació (TIC) s’enfronten a nombrosos reptes per atraure i retenir als estudiants (Denning i McGettrick, 2005). La solució a alguns d’aquests reptes es centra en la creació de programes innovadors, amb contingut innovador i la pedagogia basada en el relat digital.

Per llegir l’article sencer [+]

Eines 2.0 i la competència oral

La competència comunicativa cada cop més adquireix un paper molt important en el procès d’ensenyament-aprenentatge d’una llengua. Habilitats com la bona pronunciació, l’expressió oral, l’entonació i el ritme poden ser treballades a través d’eines 2.0.

audacity Gravació d’audio

Sovint ens trobem a l’aula amb una situació oral que pot ser susceptible de ser gravada: una conversa, una activitat de pronunciació o de discriminació de fonemes, un conte, una cançó, la lectura d’un poema. Audacity és un programa lliure de codi obert per gravar i editar so.

Carles Caño publica a Mosaic un tutorial sobre Audacity que pot ser de gran d’utilitat per a tothom qui no estigui iniciat en aquest terreny