Category Archives: Convocatòries

Nova convocatòria: Concurs Fonix 2010

Nova oportunitat per a guanyar cursos a Gran Bretanya: Concurs Fonix 2010

S’ha convocat novament aquesta activitat d’impuls a les terceres llengües, organitzada per a premiar l’esforç i el domini de la llengua anglesa entre l’alumnat de Catalunya.

Podeu accedir a tota la informació s’obre el concurs i les seves etapes eliminatòries, abans d’apuntar el vostre alumnat. Animeu-vos!

Podeu veure un breu resum visual de la convocatòria anterior, en aquest video.

Extending Horizons

Using creativity and critical thinking to enrich teaching and learning: event in London November 2009

Conferència educativa a Londres els dies 8 i 9 de novembre 2009:   Cal repensar el curriculum.

Una oportunitat de veure i escoltar les idees de Kieran Egan, Chris Watkins i d’altres, sobre l’aprenentatge dialògic, el pensament crític i la construcció cognitiva a partir del creixement discursiu.  Els seus plantejaments sobre les etapes de domini narratiu i de comprensió comunicativa des de la creativitat i la interacció cultural són essencials en la didàctica de l’oralitat.

Concurs d’Oratòria en diverses llengües 2009

RESOLUCIÓ EDU/791/2009, de 12 de març, per la qual s’obre la convocatòria pública del Concurs d’Oratòria en diverses llengües, per al curs 2008-2009.

El Concurs d’Oratòria en diverses llengües té per objecte identificar l’excel·lència en la competència de producció oral en llengües, seleccionant i premiant cada curs acadèmic tant els alumnes com els centres respectius.

Poden participar-hi els centres educatius de titularitat del Departament d’Educació, els de titularitat municipal i els centres educatius privats concertats, d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria de Catalunya. Els alumnes que presentin els centres educatius privats hauran d’estar cursant nivells concertats amb el Departament d’Educació.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 6 de maig de 2009.

S’estableixen tres categories:

Categoria a: discurs en català, castellà i una altra llengua estrangera curricular que es cursi en el centre.
Categoria b: discurs en català i en dues llengües estrangeres curriculars que es cursin en el centre.
Categoria c: discurs en català, en una llengua estrangera curricular i en una llengua familiar o d’origen que es cursi al centre en horari extraescolar.

Aquest concurs es regeix per l’ORDRE EDU/219/2008, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoca el Concurs d’Oratòria en diverses llengües per al curs 2007-2008.