Pictofrases. Vocals + P

Us oferim, a continuació, la primera activitat de la sèrie “Pictofrases” adreçada als alumnes que tenen dificultat per aprendre a llegir, alumnes amb TEA i també permet assolir la lectura més ràpidament als nenes i nenes dels primers cursos d’Educació infantil. Els pictogrames ajuden a la comprensió de la petita frase, amb més facilitat. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital o panell interactiu, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar entre tres nivells de dificultat.

Escriu PMLT

Us oferim la sisena activitat de la sèrie “Escriu“, adreçada a Infantil i Cicle Inicial, amb la que els infants podran practicar l’escriptura de paraules amb PMLT + Vocals. Podran optar per realitzar el joc amb lletra majúscula o manuscrita. També pot servir per ampliar el vocabulari de l’alumnat nouvingut.

És ideal per fer-la, amb tot el grup-classe, a la PDI o panell interactiu.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu PLT

Us oferim la cinquena activitat de la sèrie “Escriu“, adreçada a Infantil i Cicle Inicial, amb la que els infants podran practicar l’escriptura de paraules amb PLT + Vocals. Podran optar per realitzar el joc amb lletra majúscula o manuscrita. També pot servir per ampliar el vocabulari de l’alumnat nouvingut.

És ideal per fer-la, amb tot el grup-classe, a la PDI o panell interactiu.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu PML

Us oferim la quarta activitat de la sèrie “Escriu“, adreçada a Infantil i Cicle Inicial, amb la que els infants podran practicar l’escriptura de paraules amb PML + Vocals. Podran optar per realitzar el joc amb lletra majúscula o manuscrita. També pot servir per ampliar el vocabulari de l’alumnat nouvingut.

És ideal per fer-la, amb tot el grup-classe, a la PDI o panell interactiu.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu PL

Us oferim la tercera activitat de la sèrie “Escriu“, adreçada a Infantil i Cicle Inicial, amb la que els infants podran practicar l’escriptura de paraules amb PL + Vocals. Podran optar per realitzar el joc amb lletra majúscula o manuscrita. També pot servir per ampliar el vocabulari de l’alumnat nouvingut.

És ideal per fer-la, amb tot el grup-classe, a la PDI o panell interactiu.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu PM

Us oferim la segona activitat de la sèrie “Escriu“, adreçada a Infantil i Cicle Inicial, amb la que els infants podran practicar l’escriptura de paraules amb PM + Vocals. Podran optar per realitzar el joc amb lletra majúscula o manuscrita. També pot servir per ampliar el vocabulari de l’alumnat nouvingut.

És ideal per fer-la, amb tot el grup-classe, a la PDI o panell interactiu.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu P

Us oferim la primera activitat de la sèrie “Escriu“, adreçada a Infantil i Cicle Inicial, amb la que els infants podran practicar l’escriptura de paraules amb P + Vocals. Podran optar per realitzar el joc amb lletra majúscula o manuscrita. També pot servir per ampliar el vocabulari de l’alumnat nouvingut.

És ideal per fer-la, amb tot el grup-classe, a la PDI o panell interactiu.

Discrimina PMLT

Us oferim, a continuació, la cinquena activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Discrimina ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, ·M”,”L”, “T”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital o el panell interactiu, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes hauran de llegir i triar la paraula que es correspons amb la imatge.

Altres activitats de la sèrie:

Discrimina PML

Us oferim, a continuació, la quarta activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Discrimina ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, “M”, “L”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital o panell interactiu, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes hauran de llegir i triar la paraula que es correspons amb la imatge.

Altres activitats de la sèrie:

Discrimina PL

Us oferim, a continuació, la segona activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Discrimina ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, “L”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital o el panell interactiu, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes hauran de llegir i triar la paraula que es correspons amb la imatge.

Altres activitats de la sèrie: