Monthly Archives: maig 2009

IV Jornades: Conferència Sr. Félix Villalba

Aquest any la formació LIC del Servei Educatiu de L’Hospitalet tindrà com a cloenda la conferència del senyor Félix Villalba: Enseñanza de segundas lenguas en el contexto educativo. Félix Villalba ha publicat diversos llibres i articles a l’entorn de l’ensenyament-aprenentatge de segones i terceres llengües. Així, algunes de les seves publicacions són: Situación actual y nuevos retos de la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, El español como lengua de instrucción: aproximación al discurso expositivo del profesor para su aplicación didáctica con estudiantes inmigrantes, i Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados . Dins de la seva dedicació al camp de l’ensenyament de L2 per a immigrants, Félix Villalba ha posat en marxa una pàgina web (www.segundaslenguaseinmigracion.es) amb l’objectiu d’impulsar l’estudi i la investigació d’aquesta àrea educativa. 

La conferència tindrà lloc el proper dilluns 25 de maig, de 15.30 a 17.30 h a l’Aula Magna de l’IES Apel·les Mestres de L’Hospitalet de Llobregat.  

Al següent link podeu accedir a informació sobre com arribar a l’IES Apel·les Mestres.

 

IV JORNADES: MOSTRA I INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES

Inauguració el dia 18 de maig a les 15.30 h a càrrec de la Sra. Montserrat Cerdà.

Clausura el dia 25 de maig a les 15.30 h amb la conferència Enseñanza de segundas lenguas en el contexto educativo del  Sr. Félix Villalba.

L’exposició recollirà les experiències realitzades als centres educatius de primària i secundària presentades en murals amb fotografies i textos i acompanyades d’alguns materials que han servit per fer l’experiència. També hi haurà un espai dedicat a les experiències TAC dels centres i un altre per a les  experiències de llengües estrangeres. Finalment hi haurà una petita mostra de còmics i la seva utilització pedagògica.

Lloc:

Servei Educatiu de la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat

C. Miquel Peiró i Victori, 43