Monthly Archives: febrer 2009

Aprendre a conviure

Conferència a càrrec de Carme Boqué, llicenciada en Ciències de l’educació i doctora en pedagogia. Actualment col·labora amb el Departament d’Educació en els programes de Mediació i Convivencia. Carme Boqué  és membre de diferents associacions del món educatiu i de l’àmbit de la gestió positiva dels conflictes. Ha publicat nombrosos llibres i articles a l’entorn del tema de la mediació, de l’educació per la pau i de la resolució de conflictes. Així és autora, entre d’altres, de Guia de mediación escolar (Octaedro, 2002), i de Cultura de mediación y cambio social (Gedisa, 2003).

Dilluns, 2 de març de 2009, de 15.30 h a 17.30 h al Servei Educatiu de l’Hospitalet de Llobregat, sala 3.

III Sessió del Seminari d’intercanvi d’experiències: Activitats a l’entorn de la llengua oral

Dilluns 16 de febrer de 2009, dins el nostre Seminari d’Intercanvi d’Experiències tindrem al professor Marcel Fité que ens explicarà algunes de les estratègies i jocs que es poden utilitzar a una aula d’acollida per tal de fomentar la interacció i l’expressió oral de l’alumnat nouvingut. Marcel Fité  és llicenciat en filologia catalana i actualment treballa com a professor a l’aula d’acollida de l’IES Apel·les Mestres. Ha publicat manuals escolars destinats a l’aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes i ha estat guardonat amb diversos premis literaris. Darrerament ha publicat la novel· la El Cim dels Espadats. El curs passat va realitzar una llicència d’estudis: Estratègies d’ús lingüístic i d’intercanvi cultural a través de jocs d’arreu del món. En aquesta llicència s’ofereix una reflexió metodològica i una proposta de pràctica educativa que fomenti els usos de la llengua oral i escrita a les aules d’acollida, des d’una perspectiva lúdica i innovadora.

LLicència d’estudis: http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1793m.pdf

Lloc: Sala 3 del Servei Educatiu de L’Hospitalet, de 15.30 h a 17.30h. 

Activitats orals per a nivells inicials de català

Taller de didàctica de la llengua a càrrec de Jordi Esteban, professor de català i dinamitzador lingüístic.   Jordi Esteban ha escrit nombrosos articles i material didàctic divers a l’entorn de la llengua oral. Algunes de les seves publicacions són: Fem-la petar: recursos per a la conducció de grups de conversa. Edicions L’Àlber  (2003) i 600 jeroglífics: 600 recursos per aprendre català. Ed. La llar del llibre (1987).

Dia i lloc:  Dilluns 9 de febrer de 2009, de 15.30 h a 17.30h al Servei Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, sala 3.