Monthly Archives: abril 2009

IV JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES

En el marc de la formació LIC (Cicle de conferències i Seminari d’Intercanvi d’Experiències) i com a cloenda d’aquesta formació el 18 de maig, de 15.30 h a 17.30 h, es realitzarà la  IV Jornada d’ Intercanvi d’Experiències al Servei Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat. En aquesta jornada s’exposaran experiències i bones pràctiques, de primària i de secundària,  relacionades amb els tres eixos LIC: Llengua, Interculturalitat i Cohesió social tant en el marc d’ aula d’acollida, aula ordinària, centre o entorn. Aquesta exposició romandrà oberta fins dilluns  25 de maig i la tancarem aquest dia amb la conferència del Sr. Félix Villalba Enseñanza de segundas lenguas en el contexto educativo (cal fer la inscripció al codi 2050931205 del 22 d’abril al 21 de maig).

V Sessió del Seminari d’Intercanvi d’Experiències: Recursos a l’entorn de l’ensenyament de les llengües

Presentació dels recursos: EuroComRom, Projecte Espurna i el Bloc com a eina didàctica a l’aula d’acollida. 

Dilluns 20 d’abril de 2009, dins el nostre Seminari d’Intercanvi d’Experiències coneixerem alguns recursos i estratègies per a l’aprenentatge de llengües.  El mètode EuroCom, desenvolupat des de 1981 a la Universitat de Frankfurt mostra a l’aprenent quins són els coneixements que ja té en les llengües que domina en els camps del lèxic, de la fonètica, de la sintaxi, de la morfologia i de la formació de mots i que automàticament pot transferir a tota una família de llengües. Podeu trobar informació sobre EuroCom en dotze llengües a: www.eurocomresearch.net

Espurna és una aplicació educativa en línia, que té com a objectiu posar a disposició del professorat un ampli ventall de recursos i de propostes per treballar a l’aula amb un alumnat cada cop més divers. El projecte s’articula en quatre portals: Kampus, adreçat especialment a les aules obertes, Kalidoscopi, per a les aules d’acollida de secundària, Kitxalla, per a les aules d’acollida de primària i Klaustre, com a espai de cooperació en xarxa per als docents. 

Dissabte 25 d’abril la UAB realitza una jornada dedicada al Projecte Espurna. La inscripció és oberta fins el dia 21 d’abril.

La finalitat del servei XTECBlocs és facilitar la creació i l’ús de blocs al professorat i als centres docents vinculats al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres veurem l’ús del bloc com a eina didàctica a l’aula d’acollida. 

Lloc: Sala 3 del Servei Educatiu de L’Hospitalet, de 15.30 h a 17.30h.