Category Archives: Mostra i intercanvi d’experiències LIC

IV Jornades: Conferència Sr. Félix Villalba

Aquest any la formació LIC del Servei Educatiu de L’Hospitalet tindrà com a cloenda la conferència del senyor Félix Villalba: Enseñanza de segundas lenguas en el contexto educativo. Félix Villalba ha publicat diversos llibres i articles a l’entorn de l’ensenyament-aprenentatge de segones i terceres llengües. Així, algunes de les seves publicacions són: Situación actual y nuevos retos de la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, El español como lengua de instrucción: aproximación al discurso expositivo del profesor para su aplicación didáctica con estudiantes inmigrantes, i Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados . Dins de la seva dedicació al camp de l’ensenyament de L2 per a immigrants, Félix Villalba ha posat en marxa una pàgina web (www.segundaslenguaseinmigracion.es) amb l’objectiu d’impulsar l’estudi i la investigació d’aquesta àrea educativa. 

La conferència tindrà lloc el proper dilluns 25 de maig, de 15.30 a 17.30 h a l’Aula Magna de l’IES Apel·les Mestres de L’Hospitalet de Llobregat.  

Al següent link podeu accedir a informació sobre com arribar a l’IES Apel·les Mestres.

 

IV JORNADES: MOSTRA I INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES

Inauguració el dia 18 de maig a les 15.30 h a càrrec de la Sra. Montserrat Cerdà.

Clausura el dia 25 de maig a les 15.30 h amb la conferència Enseñanza de segundas lenguas en el contexto educativo del  Sr. Félix Villalba.

L’exposició recollirà les experiències realitzades als centres educatius de primària i secundària presentades en murals amb fotografies i textos i acompanyades d’alguns materials que han servit per fer l’experiència. També hi haurà un espai dedicat a les experiències TAC dels centres i un altre per a les  experiències de llengües estrangeres. Finalment hi haurà una petita mostra de còmics i la seva utilització pedagògica.

Lloc:

Servei Educatiu de la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat

C. Miquel Peiró i Victori, 43

IV JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES

En el marc de la formació LIC (Cicle de conferències i Seminari d’Intercanvi d’Experiències) i com a cloenda d’aquesta formació el 18 de maig, de 15.30 h a 17.30 h, es realitzarà la  IV Jornada d’ Intercanvi d’Experiències al Servei Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat. En aquesta jornada s’exposaran experiències i bones pràctiques, de primària i de secundària,  relacionades amb els tres eixos LIC: Llengua, Interculturalitat i Cohesió social tant en el marc d’ aula d’acollida, aula ordinària, centre o entorn. Aquesta exposició romandrà oberta fins dilluns  25 de maig i la tancarem aquest dia amb la conferència del Sr. Félix Villalba Enseñanza de segundas lenguas en el contexto educativo (cal fer la inscripció al codi 2050931205 del 22 d’abril al 21 de maig).