Featured post

Iniciatives de la Coordinadora permanent de persones i entitats: COOPERIS

COOPERIS  WWW.COOPERIS.CAT


PRIMERES JORNADES I PRIMER CURS PIONER SOBRE L’AUTONOMIA DELS APRENENTATGES

http://blocs.xtec.cat/aprenremeis/

A partir de la participació de la trobada de Sant Benet sobre EFT i de la visita de Montserrat ahir dia 10 de setembre.

Fotos: https://picasaweb.google.com/104118755245222304334/Benet

Avui dia 11 de setembre de 2011, es constitueix a la ciutat de Tarragona el primer Club d’Interpretació de l’Autonomia dels Aprenentatges CLUBIAS.

Aquesta iniciativa es dur a terme avui en homenatge a totes les persones que han viscut, lluitat, han estat víctimes i fins i tot han mort pel principal aprenentatge de les nostres vides d’aprendre a aprendre amb la nostra iniciativa personal i col.lectiva dins dels Drets Humans amb responsabilitat i justícia:

EL DRET A L’AUTONOMIA , A L’EMANCIPACIÓ I A L’AUTODETERMINACIÓ COMPETENT DE LES NOSTRES VIDES.

Featured post

COOPERIS REMEIS:

El bloc central del primer Observatori d’Interpretació del Desenvolupament de l’Aprenentatge Autònom  (OIDAS):

A més és l’únic centre digital de trobada i de consulta per a la interpretació dels aprenentatges de Remeis a Aprendre a Aprendre (RAS)

de l’autonomia personal i col.lectiva, de l’emancipació de les persones i de l’autodeperminació en els aprenentatges de totes les persones en  i per a tota la vida.

Aqui es tracta de mantenir un contacte permanent al voltant de l’aprenentatge competencial sistèmic social i de les persones, dels serveis i de les fonts digitals de la documentació de nous coneixements al voltant dels Remeis a Aprendre a Aprendre en la nostra societat canviant del segle XXI on la participació, la col.laboració i la cooperació en el compartir voluntats i iniciatives ha esdevingut imprescindible.

Amb la col.laboració de tothom l’èxit està garantit.-

Featured post

Entrenar-se i divertir-se, amb disciplina, creativitat i cooperació

Com és la creació de l’escola dins del Club CLUBIAS del joc R.E.M.E.I.S. per a l’Autocontrol (joc RXA) per a la difusió pública, aprenentatge del joc i el seu entrenament.

http://blocs.xtec.cat/ps9s/

El RXC o per l’Autocontrol és un joc motriu, de meditació, amb treball cognitiu i lingüístic.

En general es practica i es  juga sol.

Es pot fer en família o a l’escola/institut de forma col.lectiva en rotllana. La persona animadora dirigeix el grup i la persona elegida dins del grup el dirigeix en coral.

És un joc on els resultats són evidents a nivell cognitiu i lingüístic.

És un joc cooperatiu no competitiu, la seva finalitat és l’autocontrol de la persona sobre el seu propi cos i sobre les seves pròpies conductes.

No té cap risc físic ni mental conegut

La seva dificultat és elemental, cal seguir les fases R.E.M.E.I.

Els beneficis són personals i col.lectius

Estimula la creativitat i la comunicació

Featured post

Els Remeis a Aprendre a Aprendre i a Divertir-se.-

L’aprenentatge és per a tota la vida

La cooperació en l’aprenentatge de persones i d’entitats és el repte actual en trobar Remeis en Aprendre a Aprendre per a tota la ciutadania, on l’objectiu clau és descobrir i compartir noves formes de divertir-se i d’aprendre sols, amb ajuda i en cooperació per a totes les edats.

Des de la LOGSE, 1990 s’han introduit innovacions dins del sistema educatiu, succeint-se quasi quatre reformes educatives esdevenint ser el sistema un estat quasi de reforma permanent. Tot això amb la intenció d’introduir millores constantement i també sumar cada dia més responsabilitats a l’escola i a l’institut. Ha arribat l’hora en buscar i trobar que cadascú trobi el seu paper i en aquest sentit la societat ila família són molt importants.

En el mes d’octubre proper celebrarem les primeres jornades i el primer curs enfocat cap a les competències i a la iniciativa personal i col.lectiva de l’aprendre a aprendre i a la vegada de forma el més divertida possible.

http://blocs.xtec.cat/aprenremeis

Aquest bloc té per finalitat fomentar la cooperació abans com després de forma permanent, les persones, les famílies i les entitats (amb l’oferiment de la coordinadora permanent COOPERIS www.cooperis.cat) i descobrir junts nous recursos, compartir noves experiències metodològiques  i noves estratègies d’inclusió social saludable, justa i efectiva.

Els nostres objectius prioritaris en CLUBIAS.-

CLUBIAS és el principal Departament de COOPERIS

www.cooperis.cat

1.- Centre Lliure Universal Bàsic en la Investigació dels Aprenentatges Autònoms.-

Investigació científica per l’eficàcia i per l’evidència de fets que afavoreixen l’autonomia dels aprenentatges i sobre tot l’aprendre a aprendre per a totes les edats i en especial als menors.

2.- Cercle d’Amics en l’Atenció a les Persones amb Trastorns d’Aprenentatge amb Rendiment Intel.lectual i Conducta Adaptativa Normal.-

CERADAI completarà en la població l’atenció a l’alumnat amb NEE que no tenen atenció associativa en el territori. En aquest cas estem especialitzats en els TARICAN (Trastorns d’Aprenentatge amb Rendiment Intel.lectual i de Conducta Adaptativa Normal).

3.- Club de persones i d’entitats en la cooperació en el suport a les famílies que ofereixen atenció als menors amb NEES

Cooperem per a donar una atenció orientativa i interpretativa de les institucions educatives i la seva decisiologia en l’organització, en el funcionament i en els serveis a la ciutadania.

Demanem la col.laboració de totes les entitats en espais  gratuïts en l’intercanvi d’informació i documents i a la vegada  de compartir coneixements.

Ens oferim en l’orientació educativa en col.laborar en la interpretació de casos i demanem el respecte a les persones i als professionals, a la vegada que fomentem el diàleg entre les famílies i l’escola/institut.

4.- Cooperació en estratègies bàsiques per a la conscienciació de l’autonomia dels aprenentatges, de l’autodeterminació personal i col.lectiva en la nostra vida i de l’emancipació familiar i col.lectiva

Organitzem i participarem en totes les sessions que s’acordin en el compartir experiències, vivències  i coneixements i també ajudar a interpretar els processos d’aprenentatges i en especial la presa de decisions, aquestes són també un dels aprenentatges clau de les nostres vides.

Definim Remeis (RAS).-

Quan utilitzem en el centre d’interpretació COOPERIS REMEIS o més encara en les jornades i el curs REMEIS el concepte Remeis (RAS), ens referirem a:

Exemple de situació rica amb interacció i amb cooperació

 

1.- Remeis a Aprendre a Aprendre (RAS) és l’aprenentatge de recursos estratègics mentals per a entrenar i millorar la interacció social. També és pot entendre com a tot aprenentatge dels Remeis a Aprendre a Aprendre a Decidir. per aprendre cal incidir en la cooperació i en la presa de decisions.

2.- Remeis són per tant recursos als quals podem recorrer per aconseguir millorar els nostres aprenentatges i els seus processos, per mitjà de decisions. S’apren més i millor sobre allò que decidim i que tenim que resoldre dilemes. Recursos són tècniques estretes de models psicològics, de testimonis de persones (biografies, testimoni, etc), d’exemples així com també de la literatura, el cinema  i el teatre. Existeixen tècniques psicològiques que són molt efectives, pràctiques i que se les pot aplicar un/a mateix/a.

3.- Es poden fabricar Remeis dels recursos psicològics EFT, EMDR, G.C. etc.. Els remeis se’ls fabrica la mateixa persona que els ha d’usar, això suposa un entrenament mental sol, amb ajuda i/o amb cooperació.

Existeixen tècniques, recursos i experiències en trobar respostes als aprenentatges.-

En aquest bloc també trobarem referències i enllaços a fonts digitals sobre tècniques i recursos com a Remeis amb experiències testimonis de competència i eficàcia; en la millora dels aprenentatges a aprendre a aprendre amb motivació i com a element de diversió esportiva i de jocs cooperació-oposició.

Jocs. Decisiologia, Ceradai, PEDM i els 12 Remeis RAS

Tècniques extretes dels models EMDR, EFT, AT… que es contemplen a la dreta del present bloc en BLOGroll.-

En aquest sentit constituim un Club d’Estudis i Entrenament en Remeis a Aprendre a Aprendre (Club REMEIS : Recerca d’Estratègies Mentals per a l’Entrenament i l’Intercanvi Social)

Escriu a info@cooperis.cat