18.- Presentació al professorat de la convocatòria dels jocs EDU.curts.-

Per a mestres i per al professorat d’E.S.O. i CFGM o BAT.-

Per a fomentar la participació de tot l’ alumnat , tot considerant la seva diversitat de capacitats i de necessitats educatives amb suports específics entre els 00- 18 anys en vuit categories segons la seva edat: 

Llars d’infants o les famílies: (1) 00-02 anys

Es tracta de conductes i jocs segons la seva edat amb el paper molt important de la mare i del pare.

Escoles: anys, (2) 03-05 anys, (3)06- 08 anys, (4) 09-11 anys ,

Aquí és on es posa en marxa els jocs EDU.Curts al nivell de l’educació infantil i el seu pas a la primària. Les partides són entre 05 minuts a infantil i 10 minuts a primària.

Instituts: ESO (5) 12-13 anys, (6) 14-16 anys,

Els jocs EDU.Curts es fan més complexes ni que es mantingui el temps curt en la seva realització (fins a un màxim de 20 minuts per partida). Es treball l’autoconeixement, l’entorn físic i el creixement afectiu i social, la cooperació com a objecte de reflexió creixent. L’orientació acadèmica i profesional ja apunta en aquest període dins dels continguts i de les competències dels EDU.Curts.

BAT i CFGM (7) 17 anys i (8) 18 anys.

Els jocs EDU.Curts tenen un màxim de 30 minuts per partida. Juga un paper important de la seva influència amb els seus germans de menor edat i els continguts que van encaminats a l’orientació acadèmica i professional. A més de les competències bàsiques transversals de les persones majors d’edat i la seva implicació en l’entorn ciutadà, social, cultural i laboral.

Els 8 jocs EDU.Curts són jocs educatius curts d’expressió i de dinàmiques lúdiques comunicatives, creatives i cooperatives, serveixen per a fomentar l’aprenentatge servei, les intel.ligències múltiples, les vuit competències bàsiques transversals i els vuit Remeis Aprendre a Aprendre.

A partir del dia 02 de novembre es pot inscriure en la primera convocatòria dels EDU.curts del Camp de Tarragona, la Conca, el Penedès i el Priorat.

Calendari: La seva durada en la primera fase serà compresa entre els mesos de novembre 2011 al febrer de 2012.

En el mes de novembre, el termini serà el dia 22, el qual ja s’ha d’ahvaer fet la inscripció a la Convocatòria EDU.curts 2012.

Tot seguit es comencen a Executar els jocs, que tu mateix/a escolleixes, endagant una série de dinàmiques lúdiques.

Tot seguit quan ja tens en marxa jocs EDU.curts a l’aula farem una Declaració del projecte. Serà una aventura interessant ja que inventarem noms per a denominar noves coses.

Per a l’alumnat no hi haurà deures sinó tasques d’assaig i d’entrenament i partides per a jugar a casa amb la família.

I finalment Unificarem criteris i compartirem, reflexionarem i decidirem sobre les nostres experiències.

EDU.curts vol dir per tant Executar jocs curts, Declara-los i Unificar criteris compartint, reflexionant i decidint dins del nostre projecte.

En el mes de març 2012 és farà aquesta unificació de criteris en una trobada de participants de la convocatòria EDU.curts.

També es pot proposar en el mes d’abril 2012 en horari extraescolar i sota la tutela familiar els equips seleccionats poden jugar en actes públics en un espai cedit dins de l’entorn territorial: Per exemple l’Ateneu de Tarragona, etc.

Quins són els jocs EDU.curts?

Són de vuit classes:

Núm. Sigla.       Nom            Definició                                                           Activitats clau

1.- Mat     EDU.Mat…..  Jocs matemàtics.  Redacció de problemes enriquits. Càlcul mental. Algoritmes. Reflexió sobre procediments.

                EDU.M

2.- Art     EDU.Art …… Jocs d’art en la creació de joies i/o peces decoratives que motiven el càlcul o estratègies cognitives i matemàtiques

         EDU.A

3.- Rel     EDU.Relats… Joc d’escrits curts com poesies, anuncis, etc. contes

 EDU.R

4.- Int     EDU.Interaccions.  Joc d’intercanvi de coneixements. Redacció de preguntes. Encerts i sabers.

EDU.I

5.- Ora    EDU.Oral3.- Joc Oral amb tres participants. Elaboració de guions. Participar en debats de lilemes. Informatius. Valoracions. Proves.                               Oratòria, retòrica i dialèctica.

  EDU.O

6.- Som      EDU-Somàtic.  Jocs psicofísics basats en la gimnàsia cerebral, EFT, EMDR, etc.

  EDU.S

7.- Opc    Activitats opcionals que els nens, nenes, nois, noies i joves fan de lliure iniciativa a nivell personal i a nivell col.lectiu: a casa, al pati, com a subactivitat escolar, etc.

Visualitza la imatge a mida completa  EDU.o

8.- Ini   EDU-Inicia   Activitats al voltant de projectes i iniciatives de l’alumnat en la seva implicació en els aprenentatges.

Què implica participar en la convocatòria?

Per la teva part rebre de forma periòdica Orientacions Interactives Curtes amb la creació d’un bloc: http://blocs.xtec.cat/educurts/

i si vols també podem compartir documents des del teu GMAIL.

1.- Fomentar el treball individual de l’alumnat i l’aprendre a aprendre sol.

  

2.- Introduir i/o desenvolupar el treball cooperatiu amb la creació de grups heterogenis multinivells de 3 alumnes per mitjà de jocs EDU.Curts on es guanya en les produccions  i/o fitxes o punts a canviar.

3.- Els jocs EDU.curts, són curts , de poca durada, depèn de l’edat ( partida màx 10 minuts) o de produccions d’extensió curta (duració màx. 15 minuts, i la seva extensió màxima un foli per una cara). La seva matèria prima són materials ordinaris i a més es treuen del reciclatge d’altres jocs (com son els daus, les fitxes de joc…)

    

També pots elegir:

4.- Si vols pots treballar en xarxa amb altres companys/es i amb altres centres educatius.

5.- Si vols pots participar en dos cursos a elegir. En un curs presencial de 30 hores i un altra de 100 hores a distància, reconeguts a efectes de mèrits.

Tots busquem aquests resultats:

6.- L’alumnat està més motivat, es planifica, treballa individualment i amb equip, sap demanar ajuda i implica més a la família i a l’entorn en les seves oportunitats a l’aprenentatge.

7.- I a més de sentir-te millor també desenvoluparàs la teva creativitat.

 

Com inscriure’m?

1.- Primer m’informo.

Escric: info@cooperis.cat

Consulto:     http://blocs.xtec.cat/cooperisremeis/

Consulto i participo en la construcció: http://blocs.xtec.cat/educurts

Assisteixo a la sessió informativa:

16 de novembre, 18 hores, Tarragona. Sessió informativa d’una hora. S’indica el lloc quan rebem la teva confirmació a assistir.

2.- Segon penso en com plantejar els jocs EDU.Curts dins de l’aula.

3.- M’inscric a la convocatòria per a rebre el Fullet d’Orientacions Interactives Aplicades als Jocs EDU.Curts ( FOIA.jocsEDU.Curts) amb el compromís de dur a terme al menys a l’aula un dels vuit, jocs EDU.Curts.

A més si m’interessa em puc matricular a un curs d’acompanyament amb sessions de compartir, reflexionar i decidir.

A més pots rebre l’ajut de professionals i persones cooperants de la present convocatòria (Guillem-JümPing Clay, la família de l’escultor Modest Gené, entre altres).

 

4.- En el mes de maig, dins de l’any  2012, Tarragona, capital de la cultura catalana farem una trobada festiva de dos hores.

Per a qualsevol qüestió, escriu a:

info@cooperis.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *