16.- El disseny col.lectiu del Màster COOPERIS.-

La nostra formació es fonamenta en 30 anys d’experiència i en els Principis de l’aprenentatge respectant la Reelaboració per Esquemes de Decisions) PaRED amb la metodologia del creixement en l’autonomia,  CERADAI  amb les dinàmiques personals i grupals de Compartir, Reflexionar i Decidir (CRD) dels EDU.Curts en l’Aprenentatge Servei de la ciutadania i de desenvolupament de competències professionals.

La formació és de dos tipus.

La primera és la que resulti de convenis o normes que acollin iniciatives formatives amb les administracions públiques, amb institucions universitàries, empreses, confederacions, federacions i/o associacions. Per exemple l’adreçada al professorat amb reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya entre les administracions públiques, a efectes de mèrits, en l’adquisició de nous coneixements i en la millora de la pràctica docent.

La segona és la pròpia de COOPERIS i CERADAI , amb acreditacions i titulacions internes, per a garantir l’aprenentatge servei i el creixement competencial de les persones, que participin en el Màster. Tant la primera com la segona modalitat tindran en compte els nou nivells competencials:

1.- Alumne/a….. es converteix en una persona aspirant a ser més competent. Se l’ajuda a que ell/a mateix/a defineixi què vol aprendre i dissenyi el seu Full de Ruta dins del curriculum del Màster COOPERIS: capacitats actuals, experiència, interessos i necessitats personals o col.lectives que es volen donar resposta efectiva.


2.- Assistent COOPERIS….. L’aspirant participa en tasques bàsiques i elementals, a més col.labora en el desplegament dels EDU.Curts per a garantir la seva organització tan material com la social, el funcionament tècnic com social i tota la seva avaluació.


3.- Auxiliar COOPERIS…… L’assistent pren rols i tasques que ajuden al desenvolupament de l’organització de COOPERIS, de RàdiOral…. i en els espais ECO (Espais Col.lectius de suport a les famílies) i EDU (Espais del  desenvolupament més professional: EDUcre@: espais per a compartir el professorat produccions creatives cooperants, EDUcert: espais per a compartir amb garantia la certificació d’experiències i produccions creatives cooperants i EDU.Curts, espais per aprendre amb tasques curtes de forma lúdica, comunicativa, creativa i cooperativa.


4.- Tècnic de Suport Específic de COOPERIS. Persona qualificada en els ajuts i en el suport a l’organització i al funcionament dels espais d’aprenentatge servei i dels jocs EDU.Curts.


5.- Tècnic Superior COOPERIS. Persona responsable en la dinamització de grups per al desenvolupament d’equips. Màxim deu grups de tres membres cadascun.


6.- COAS….   Cooperant Assessor Acompanyament Autònom de COOPERIS. Persona que coordina, acompanya i assessora a Tècnics Superiors o responsables de sessions EDU.Curts en la diversitat d’espais col.lectius COOPERIS.

7.- COAS- Decisiòleg o Decisiòleg o COAS+D de COOPERIS. Persona que coordina i assessora a COAS i és el responsable de projectes dins del territori.

8.- Consultor i/o Decisiòleg COOPERIS. Professional amb estudis oficials de grau en ciències de la salut, jurídiques, empreses, educació… que coordina, assessora a COAS+D i dirigeix projectes dins de l’organització i les decisions i acords en el seu desenvolupament COOPERIS i de l’administració coordinativa de CERADAI de Catalunya.

9.- Investigació Psicosocial COOPERIS. Professional qualificat en la planificació, execució i avaluació general de COOPERIS i responsable d’estudis d’investigació en la marxa de COOPERIS i en la docència a persones en formació dins del Màster.


Títol del Màster. 500 hores. Distribuides en 200 hores de formació presencial i 300 hores de pràctiques en aprenentatge servei. A més de dos cursos a distància de 100 hores. Total: 700 hores. Recomanable fer-lo en dos anys. En cada curs que es porta a terme és certifica a l’alumnat que el supera segons el marc legal i el pla  establert en cada cas. Hi ha el títol de Tècnic o de monitor i de Tècnic Superior o de director de grups. Per aconseguir aquestes titulacions es té en compte la formació prèvia i la seva experiència acreditades junt amb el seus propòsits d’aplicar les competències adquirides.


De moment cap de les titulacions té reconeixement oficial i la seva validesa és l’acreditació de les competències adquirides que la persona interessada vulgui exposar davant a tercers.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *