12.- Convoquem el primer EDU.Curts 2012

Convocatòria del primer EDU.Curts.-

Història:

Enguany, 2011, commemorem el 25 aniversari de CERADAI de Catalunya i celebrem el primer curs sobre REMEIS d’Aprendre a Aprendre. Dins de les jornades es presenta el primer EDU.Curts 2012.

Què és l’EDU.Curts ?

És la primera convocatòria de projectes educatius

Amb vuit modalitats de participació cooperativa motivant la comunicació i la creativitat.

Partim de totes les situacions, del model PRED–CERADAI-CRD, ubicat dins del marc inclusiu de la UNESCO, amb els principis de contextualització,  col.laboració i construcció per esquemes decisoris, considerant les 8 intel.ligències múltiples, les 8 competències bàsiques transversals, els 8 Remeis Aprendre a aprendre i els 8 jocs EDU.Curts.

 En equips amb la inspiració posada en les activitats lúdiques com la gimcana (cal superar proves) , la marató (proves més de resistència), llistes bingo, cartes, dominós, parxis, escacs, fitxes i amb els jocs Escacs Dígital, jocs Toponímics i jocs Màpel.

Tot això dins d’un context de dinàmiques cooperatives amb jocs d’oposició- cooperació amb competició divertida, motivada per a promoure les Competències Bàsiques Transversals (C.B.T.) i fomentar a més els 12 REMEIS d’Aprendre a Aprendre per mitjà d’ Unitats estratègiques, de jocs,  de partits, de partides i de jugades.

 

Els trets dels jocs EDU.curts:

1.- Es tracta de la comunicació per mitjà de missatges, càlculs mentals, proves de càlculs de problemes quotidians, debats, joies i altres produccions curtes, funcionals i efectives…. En general són competències comunicatives, creatives i cooperatives (+1, fins a 5 cooperants, aconsellable 3) de resposta curta, ràpida, àgil, entrenable, divertida i efectiva motivadora de la curiositat pels resultats com per la reflexió dels mateixos processos.

2.- Oberta a la participació de la diversitat del col·lectiu menor d’edat. 3-17 anys amb el suport del seu professorat i la col.laboració de les seves famílies.

3.- Fomentar l’aprenentatge servei és a dir que a partir d’una necessitat social i/o cultural del centre educatiu o de la ciutat( o poble, o barri). A més es tracta de la implicació de l’entorn associatiu i d’espais de la ciutat (associacions com l’Ateneu de Tarragona, CERADAI, COOPERIS, IMET..etc. .) i dels centres educatius en el procés: primer en temps escolar dins de l’aula i/o dins del centre educatiu i després com a opcional a nivell extraescolar dins del territori més proper.

4.- Implicació de les famílies i d’altres persones, entitats, empreses, comerços  i recursos de l’entorn més proper.

5.- Promou Situacions d’Ensenyament – Aprenentatge (SEA) segons els Principis de Reflexió per Esquemes de les Decisions en l’aprenentatge (PRED) i fomenta els 12 REMEIS d’Aprendre a Aprendre.

6.- El premi és 0/0 (zero euros) basat en el reconeixement social, la identitat i l’estímul de superació i els premis intrínsecs com l’alegria d’aprendre, l’èxit, el debat del processos d’aprenentatge, així oberts de forma improvisada a algun premi simbòlic extrínsec associat basat en la publicitat còmplice de l’educació de comerços i d’empreses adherides a la convocatòria.

7.- Les vuit modalitats de participació en aquesta edició 2011-12 són:

1.-  Matemató.  Primera Marató de Matemàtiques.

(El valor de les competències metodològiques i de les habilitats matemàtiques compartides)

Càlcul mental i resolució de problemes d’enginy sobre continguts prioritaris de l’entorn proper.

Jocs de taula i de tauler que impliquen càlculs matemàtics i entrenament mental.

Partides entre equips, fins a quatre jugadors. Es guanya per superació i per més punts.

2.- Oral.3  . Exhibició pública amb escena de debats i de fòrums.

(El valor estètic oral).

Primera Marató d’oratòria (retòrica i dialèctica) de tres rols cooperatius

Debats a tres rols (coordinació i síntesi “relatant”, secretaria “anotant” i animació “motivant”) per equips sobre exposicions orals, amb posicionaments sobre dilemes on es valora la coherència, el raonament i la retòrica, el debat i la defensa oral. Tot en treball d’equip. Valora el públic assistent a la final per un costat i una comissió tècnica que fa de jurat tècnic. Es juga i es guanya punts per superació de partides i marcar gols. Un gol és un argument evident que fa que un equip guanya més punts que un altra.

3.- Jocs Microflorals. (El valor estètic escrit i audio visual)

Convocatòria de produccions originals creatives cooperatives de missatges literaris curts i de qualitat.

Primer hi ha la convocatòria, els equips participen en la fase dins del centre educatiu. Al final celebració amb lectures, rapsòdies  i exposicions en un espai cedit per a la festa final.

La finalitat dels jocs florals és la difusió del català. Generalment hi ha les modalitats de poesia patriota, amorosa i religiosa o espiritual. Els jocs microflorals estan per motivar les produccions creatives i cooperatives literàries en totes les modalitats i per a fomentar l’aprenentatge servei. Les modalitats tan si val com poesia, prosa, narració, descripció, conte, anuncis, falques, himnes com cançons curtes a partir de dites i/o acudits per exemple.

4.-  JOIApren.  Producció creativa personal i col.lectiva. Mostra de les produccions.

(El valor estètic ornamental i lúdic didàctic).

Construcció de produccions de valor estètic i estimulant a l’aprenentatge com la producció de joies i elements ornamentats en el propi cos així com també produccions estètiques en en l’espai immediat. També poden ser elements dels vestits o de materials de suport que empra el mateix alumne/a que a més de valor estètic té valor CB.  Símbols, volum, joies, pintures, altres.

 

5.-  Intercanvi de coneixements i compartir sabers.

(El valor de la curiositat i el plaer de saber continguts i coneixements).

Construcció de llistats, matrius i quadres de coneixements i de sabers. Elaboració de preguntes. Jugar a respondre per torns. Debats sobre coneixements científics i estratègies de recerca de la informació i d’investigació del coneixement.

6.-  Somàtic. El valor del moviment corporal i la seva implicació neuronal. La Gimnàsia Cerebral i l’EFT. Els jocs MàPeL i el REME.is o joc per l’Autocontrol (JXC)

7.- Opcionalitat. El valor de les conductes opcionals i el seu paper en la motivació.

8.- Iniciativa personal i col.lectiva. El valor de les decisions personals i dels acords i dels permisos i de les proteccions. El valor en la planificació de les estratègies i de les actuacions.

**********************************************************

Com participar en EDU.Curts?

Organitza COOPERIS    www.cooperis.cat

1.- El professorat a partir d’organitzar l’aula per grups cooperatius inicia una o més de les modalitats dins de la seva programació didàctica.

2.- Per cada modalitat és poden celebrar jocs i partides dins de l’aula fins a cinc lliguetes inter-grups aula ( una al mes) durant el curs escolar, novembre 2011 – abril 2012. També es pot fer a nivell de centre amb altres grups-classe (interclasses).

El grup que ha esdevingut més àgil dins de la seva modalitat a nivell d’aula i/o de centre és proposat a participar en espais extraescolars per a jugar partides amb equips d’altres centres educatius, generalment en dissabte a la tarda. El matí són per a entrenament i assaig.

3.- En cada modalitat s’acaba amb una festa final on uns poden animar a altres.

4.- Durant aquest procés el professorat pot consultar i rebre l’atenció d’una persona qualificada de COOPERIS.

Per a participar o per qualsevol consulta, escriu a:

info@cooperis.cat

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *