24.- Els Principis de l’aprenentatge P.a.R.E.D..-

Els Principis de l’aprenentatge per la Reelaboració dels Esquemes Decisoris (PaRED).-

Antecedents.-

Els principis PaRED ha estat ideat per Josep Maria Ferran i Torrent (2011) i són una síntesi de valors de l’enriquiment de l’aprenentatge, tot considerant les visions: genètica, activa, assimilativa, per esquemes, elaborativa, cultural i verbal significativa sobre els aprenentatges. (C.COLL, 1986).

J.M. Ferran en 1980 ja va posar en marxa el mètode ALBAIn en alfabetització en les lleves de l’exercit que manifestaven analfabetisme. Un miler de reclutes i soldats van ser els beneficiats d’un sistema basat amb Paulo Freire i amb l’aprenentatge d’alfabetització bàsica inicial (EGB) basat amb Freinet (màquina d’escriure, retalls de premsa i cartes a les famílies i a les nòvies i a les amistats.

En 1985 presenta el joc Escacs Digital a l’ICE de Zaragoza i una comunicació sobre els nivells psicodidàctics al simposi internacional de Tarragona de la Fundació IPED- Antoni Cambrodi. També aquest any inicia un seminari a l’ICE- UB en Tarragona.

En 1986 participa en les jornades d’estudis rurals a Tortosa i fundà CERADAI de Catalunya, un centre d’estudis per la Recerca Acció de didàctica Aplicada a la Integració.

Des de 1987 porta a terme seminaris, grups de treball i cursos a l’ICE de la UPC. Fins l’actualitat a col.laborat amb ICES de la UAB, UB, URV i UPC. Ara és fomador d’un curs telemàtic del Departament d’Ensenyament.

Des de 1995 com a voluntari imparteix cursos per CERADAI de formació permanent del professorat sobre els jocs Escacs Digital, 1986, i jocs Toponímics 1989, el Mètode DAI (1992), els recursos de la distància entre informar-se i decidir-se APCIISE 1996.

Des de 1989 col.labora com a radiofonista realitzador de més de deu programes de ràdio a ràdio sant Pere i sant Pau, ràdio Fòrum, Tarragona Ràdio, Ona Catalana i ràdio Falset. Ara emet dos programes un setmanal a ràdio SPiSP de tarragona i un mensual a ràdio Falset. Ha guanyatr els premis MICRO de Tarragona en 1991, 1992, 1993 i 2007.

L’any 2004 J.M. Ferran va ser premiat i reconegut honoris causa de la Universitat Iberoamericana a Lima, El Perú, per la seva aportació en els processos decisoris i la consciència personal i col.lectiva (Decisiologia) i la seva aplicació en la teoria del Risc i en els nombres decisoris. Tot això en la seva aplicació en pedagogia, en psicopedagogia i en sociopsicopedagogia i en didàctiques de les ciències. Bases dels principis de la PaRED i de CERADAI i dela conversa CRD. En aquest mateix anys incorporà la decisiologia en la formació permanent del professorat de CERADAI.

Des de 2007 ha posa en marxa projectes d’aprenentatge servei al barri de Torreforta 2007-2009 creant ECONOS, l’espai col.lectiu de suport a les famílies com a Remei a Aprendre a Aprendre. Beneficiant un centenar de famílies dels barris de ponent. En 2010 organitzà dos cursos, un dins de les jornades  RIMAD (Recursos i Mesures d’Atenció a la Diversitat per al professorat) i en 2011 les jornades REMEIS (Recursos , Experiències Metodològiques i Estratègies d’Inclusió Social).

El dia 27 d’abril de 2011 presentà COOPERIS i el dia 05 d’octubre de 2011 exposà els 12 Remeis a Aprendre a Aprendre com a recursos, experiències metodològiques i estratègies d’inclusió social.

Des de 1982 porta una trajectòria activista associacionista i de participació activa en associacions i en iniciatives d’interès públic i del voluntariat. Ha esta presentat com a candidat en diversos premis per aclamació. Ara és membre de Territoris Creatius com a creatiu des de 2009.

CERADAI-Institut de l’Aprenentatge Autònom.-

J.M. Ferran parteix dels principis generals de l’aprenentatge constructiu i el seu model de l’Enriquiment de l’aprenentatge, parteix de les visions  genètica, activa, assimilativa, per esquemes, elaborativa, cultural, verbal significativa, etc. (C. COLL, 1986).

Els principis bàsics compartits i convergents exposats per C. COLL, 1986 són dotze:

1.- Nivell de desenvolupament operatori  PIAGET, INHELDER

2.- Els coneixements previs (AUSUBEL)

3.- Zona de Desenvolupament Proper (VYGOTSKY)

4.- Nou material i el vicle amb els coneixements previs.

5.- L’aprenentatge significatiu: estructura interna lògica i psicològica i motivació

6.- La funcionalitat

7.- L’activitat

8.- La memorització comprensiva

9.- Aprendre a aprendre: adquisició d’estratègies cognoscitives d’exploració i de descobriment, així com de planificació i de regulació de la pròpia activitat

10.- Els esquemes són un conjunt organitzat de coneixement, són estructures de dades. La memòria és constructiva. Aprendre a avaluar i a modificar els propis esquemes de coneixement és un dels components essencials de l’aprendre a aprendre.

11.- L’objectiu de l’educació és la modificació dels esquemes de coneixements de les persones: revisió, enriquiment, diferenciació, construcció i coordinació progressiva.

12.- L’aprenentatge autònom és per a totes les edats, dins d’una visió sistèmica competencial. Aquest és aportat per Ferran.

Oferta pública d’iniciatives ciutadanes.-

Per a entendre i viure els principis de PaRED, Ferran proposa la iniciativa EDU.Curts. Considera en resum que els aprenentatges són més competents si són fruit d’una decisió mental i en un procés que culmini en ensenyar a l’altra en un context de coooperació, de comunicació i de creativitat.

Primer el professorat i els pares i les mares hem de viure els beneficis dels recursos (principis PaRED, EFT, EDMR, GC, PNL, AT, etc)  i després convençuts ho ensenyarem als nostres alumnes i als nostres fills i filles.

Per acabar aquest introducció als principis PaRED, ahir va estar a Tarragona R.J. Aumann, on destacà el valor comunicatiu de les decisions fermes i la seva força efectiva en la presa de decisions pels altres, aquest autor va ampliar la comprensió del conflicte i la cooperació en al teoria de jocs, posant en qüestionament els inventius i la racionalitat. L’important és aspirar a objectius, no es bona la racionalitat en si sinó els seus resultats. Cal la negociació i la renegociació i considerar els punts irracionals.

 

Robert J. Aumann, premi Nobel d’economia 2005, a la URV de Tarragona. Dia 11-11-11 a les 11 hores

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *