Daily Archives: 9 febrer 2011

Preinscripció: ESO (12-16 anys)

preinscripcio

Clica la imatge per anar al Web de la Generalitat de Catalunya /Educació

Sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar durant el període indicat al calendari mitjançant la sol·licitud disponible als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització, als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i en aquesta pàgina.

Només podeu presentar una sol·licitud per alumne o alumna (si presenteu més d’una sol·licitud, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre).

A la sol·licitud s’hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d’admissió en diversos centres.

Per emplenar i presentar la sol·licitud de preinscripció teniu tres opcions:
1. Emplenar la sol·licitud a mà, signar-la i presentar-la al centre juntament amb la documentació.

Les instruccions per emplenar la sol·licitud ja les tenen fotocopiades els vostres fills/es.

  • 2. Emplenar la sol·licitud a l’ordinador, imprimir-la, signar-la i presentar-la al centre juntament amb la documentació.
    3. Emplenar la sol·licitud a l’ordinador i enviar-la per Internet; obtindreu un resguard que cal d’imprimir, signar i presentar al centre juntament amb la documentació.