Article destacat

DESCRIPCIONS PAISATGÍSTIQUES I LLEGENDES

EL PLA DE L’ESTANY

La terra

La llegenda

 

Article destacat

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS:

1. Tenim dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.

2. Tenim dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.

3. Tenim dret a un nom i una nacionalitat.

4. Tenim dret a una alimentació, un habitatge i una atenció mèdica adequats.

5. Tenim dreta a una educació i una atenció especial per als infants amb discapacitats físiques, psíquiques o mentals.

6. Tenim dret a la comprensió i l’afecte per part de les famílies i la societat.

7. Tenim dret a l’educació gratuïta i dret a divertir-nos i jugar.

8. Tenim dret a una atenció i una ajuda preferents en cas de perill.

9. Tenim dret a la protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.

10. Tenim dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justicia entre tothom.

11. Tenim dret a la participació en la societat i a la presa de decisions en qüestions que ens afectin.

 

DECLARACIÓ DELS DRETS DELS INFANTS

vetaquielsdretsdelsinfants

20 Novembre

Dia Universal de la Infància

La celebració de diades universals està motivada pel desig social de donar un impuls positiu al reconeixement de drets i a la millora de qualitat de vida de col·lectius generalment desfavorits i en procés de legitimació com a subjectes actius, i al treball ecològic i preventiu que cal desenvolupar a través de la promoció de temàtiques generalistes.
Sense cap dubte, la infància, com a col·lectiu social, pot inscriure’s històricament en l’apartat de desfavorits, i la seva vulnerabilitat al llarg dels segles continua fent necessària una dedicació específica ponderada, una discriminació positiva en les celebracions socials.

El Dia Universal de la Infància se celebra el 20 de novembre. Aquesta data és doblement significativa perquè el 20 de novembre de l’any 1959 es va signar la Declaració universal del drets de l’infant i també un 20 de novembre, trenta anys més tard, es va adoptar la Convenció dels drets de l’infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides.

Màquines i mecanismes

El ser humano siempre intenta realizar trabajos que subrepasan su capacidad física o intelectual. Algunos ejemplos de esta actitud de superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar coches para repararlos, transportar objetos o personas a grandes distancias, extraer sidra de la manzana, cortar árboles, resolver gran número de problemas en poco tiempo…

Para solucionar estos grandes retos se inventaron las máquinas: una grúa o una escavadora son máquinas; pero también lo son una bicicleta, o los cohetes espaciales; sin olvidar tampoco al simple cuchillo, las imprescindibles pinzas de depilar, el adorado ordenador o las obligatorias escaleras. Todos ellos son máquinas y en común tienen, al menos, una cosa: son inventos humanos cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo.

Prácticamente cualquier objeto puede llegar a convertirse en una máquina sin más que darle la utilidad adecuada. Por ejemplo, una cuesta natural no es, en principio, una máquina, pero se convierte en ella cuando el ser humano la usa para elevar objetos con un menor esfuerzo (es más fácil subir objetos por una cuesta que elevarlos a pulso); lo mismo sucede con un simple palo que nos encontramos tirado en el suelo, si lo usamos para mover algún objeto a modo de palanca ya lo hemos convertido en una máquina.
MAQUINES

 

MAQUINES2

Circuits elèctrics senzills.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS SENZILLOS:
JUEGO DEL PULSO FIRME
El sistema no puede ser más sencillo de elaborar y puede ser muy divertido para que nuestros hijos o familiares más pequeños elaboren su propio juego y luego lo disfruten, iniciándose así en la electrónica.

El juego consiste en ir moviendo el aro, sin tocar el alambre, en el momento que lo toquemos cerraremos el circuito y el zumbador sonará.

Si lo hacéis con picardía, podéis hacer que el circuito a recorrer sea intercambiable con facilidad, y podíes crear varios recorridos modificacando la dificultad de los mismos.

Preposicions en català

Preposicions febles o àtones: N’hi ha cinc de simples i una de composta:

- A: amb les seues formes contractes al, als. Expresa CI, manera, lloc, temps i CD de verbs com accedir, contribuir, procedir, renunciar, atenir-se, etc.

Macarrons a la intaliana. Escriurem a la seua germana. Pujarem a la muntanya

-AMB: expressa companyia, concurrència, contacte, instrument, mitjà, manera

Carn amb bolets. Escriure una paraula amb ela geminada.

- DE: amb la forma elidida d’ i les contractes del, dels, expressa punt de partida, separació, causa, mitjà autor:

Viure de renda. Morir de set. Estimat de tothom

- EN: Expressa lloc, manera, temps, complement del nom

He viscut en tres cases diferents. Parlaven en veu alta

- PER: amb les formes contractes pel, pels, expressa lloc de pas, temps, causa, motiu, manera, favor

Van sortir per la porta de darrere. Es van trobar per casualitat

- PER A: amb les formes contractes per al, per als expressa destinació, direcció

Hi ha una carta per al teu germà

Preposicions fortes o tòniques:

- Simples: contra, entre, malgrat, pro, segons, sense, ultra, vers

- Compostes: cap a, des de, fins a,

CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS

Les preposicions en i amb que introdueixen algun CD es canvien a A o DE davant d’infinitiu i cauen davant la conjunció QUE

Pensa en mi – Pensa a venir o pensa de venir – Pensa que has de venir

Lectura de la Imatge Fixa – 5

Segueix aquest guió:

 1. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA ( ON POT ESTAR?)
 2. COMPONENTS DEL PAISATGE
 3. ACTIVITAT HUMANA: PAISATGE NATURAL O AMB IMPACTE HUMÀ
 4. LITOLOGIA ( TIPUS DE TERRENY)
 5. CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES
 6. TIPUS DE CLIMA
 7. L’AIGUA
 8. ELEMENTS CROMÀTICS DEL PAISATGE ( COLOR)
 9. ELEMENTS MORFOLÒGICS DEL PAISATGE ( FORMA)
 10. FUNCIONALITAT DEL PAISATGE ( ESTÈTIC, ECONÒMIC, TURÍSTIC…)
 11. FRAGILITAT DEL PAISATGE
 12. CURA DEL PAISATGE.
 13. OPINIÓ PERSONAL

 

Llibres digitals.Paraules comptades: 0
Esborrany desat a les 23:44:28. Darrera modificació per A el 4 novembre 2014 a les 23:40
Paraules comptades: 0
Esborrany desat a les 23:44:28. Darrera modificació per A el 4 novembre 2014 a les 23:40

Descrivim un paisatge D

Per treballar la descripció de paisatges prepararem uns anuncis de ràdio a partir d’unes imatges. Es tracta de vendre als oients un cap de setmana en algun dels indrets de les fotografies.
Per fer-ho seguirem un guió.
Aquí hi tenim un exemple:

Imagen1