MATEMÀTIQUES_INTERACTIVES

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/division.htm
La divisió: recursos. Interessant.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/ladivision/ladivision_p.html
La divisió. Interessant.

http://4artprimaria.blogspot.com/search/label/Mat-6
La divisió.

http://www.primaria.librosvivos.net/4EP_mat_ud4_ai01_2.html
La divisió exacta.

http://phobos.xtec.net/rferna63/mod/resource/view.php?id=1086
La divisió entera.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division1_e.html
Divisions 1 xifra.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division2_e.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/ladivision/resuelve/doscifras/
resuelve_dc_p.html

Divisions 2 xifres.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/division3_e.html
Divisions 3 xifres.

http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat5/DIVISIONS5/divisions5.html
La divisió. CM.

http://www.actiludis.com/matematicas/division/divisones-con-ceros-intermedios/
Divisions amb zeros intermedis.

http://www.escolalliurex.es/binary/374/files47/mate3pri/11_division07.html
Meitat, terç i quart.

http://sacramentolopez.blogspot.com/2010/05/mitad-tercio-y-cuarto.html
Meitat, terç i quart.

http://www.genmagic.net/mates1/division2.html
Mecànica de la divisió. Flash.

http://www.xtec.cat/recursos/flash/aplicacions/calcul/dividir.html
Fem divisions.

http://www.xtec.es/%7Ejcardena/carpeta/formu/dividir.htm
Dividir.

http://www.xtec.net/%7Ejperez12/division.html
Divisions.

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/division/index.shtml
Joc divisions.La mina de diamants.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/usc/division/
divi_usc_e_p.html

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/todo_mate/
divi_deci/divi_deci.swf

Dividir per la unitat seguida de zeros.

http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000.

http://www.cuadernalia.net/spip.php?article443
Zero al quocient.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/p_nueve/p_division_p.html
Prova del 9 de la divisió.

http://www.genmagic.net/mates4/jerarquia_opera_c.swf
Operacions combinades.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1338
L’algoritme de la divisió. Practicar la divisió amb restes pas a pas.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/01ci/primer/matematiques/operacion/
operacions.htm
Operacions. CI. Primer.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/primer/matematiques/matematiques/
matematiques.htm

Operacions. CM. Tercer.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/matematiques/matematiques.html
Operacions. CM. Quart.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/primer/matematiques/operacions/
operacions.htm

Operacions. CS.
5è.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2182
Activitats de 5è.

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/03cs/segon/matematiques/operacions/
operacions.htm

Operacions. CS.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2183
Activitats de 6è.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà