Tag Archives: Expressió oral

Monòlegs humorístics.

El monòleg, o escena unipersonal, és el gènere dramàtic en el qual una persona reflexiona en veu alta expressant els seus pensaments o emocions al públic.

Constitueix la part d'una peça dramàtica o humorísica que caracteritza els personatges; per tant té una gran importància psicològica, al ser una de les millors introspeccions en la naturalesa d'un personatge.

Pel proper divendres dia: 25 de març cal que presentis el teu monòleg, intenta acomplir un dels dos objectius o bé que sigui un dramàtic o bé un humorístic.

Font: Viquipèdia