Tag Archives: Preinscripcions

Preinscripció: ESO (12-16 anys)

preinscripcio

Clica la imatge per anar al Web de la Generalitat de Catalunya /Educació

Sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar durant el període indicat al calendari mitjançant la sol·licitud disponible als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d’escolarització, als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i en aquesta pàgina.

Només podeu presentar una sol·licitud per alumne o alumna (si presenteu més d’una sol·licitud, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre).

A la sol·licitud s’hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d’admissió en diversos centres.

Per emplenar i presentar la sol·licitud de preinscripció teniu tres opcions:
1. Emplenar la sol·licitud a mà, signar-la i presentar-la al centre juntament amb la documentació.

Les instruccions per emplenar la sol·licitud ja les tenen fotocopiades els vostres fills/es.

 • 2. Emplenar la sol·licitud a l’ordinador, imprimir-la, signar-la i presentar-la al centre juntament amb la documentació.
  3. Emplenar la sol·licitud a l’ordinador i enviar-la per Internet; obtindreu un resguard que cal d’imprimir, signar i presentar al centre juntament amb la documentació.

Preinscripció a l’ESO – Últimes notícies.

La preinscripció al segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO es podrà fer del 14 al 25 de febrer

 La matriculació serà del 6 al 10 de juny

 • Les preinscripcions s’han de tramitar al centre educatiu escollit en primera opció, a les oficines municipals d’escolarització o als serveis territorials d’Ensenyament
 • Enguany s’inclou un nou criteri en cas d’empat: que l’alumnat hagi tingut pare, mare, tutor o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud
 • El Departament d’Ensenyament ha establert les dates del període de preinscripció al segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO per al curs 2011-2012. Enguany la preinscripció es farà entre els dies 14 i 25 de febrer.

  La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar preferentment al centre educatiu triat en primera opció, a les oficines municipals d’escolarització o als serveis territorials del Departament. S’haurà d’acompanyar de la documentació necessària per acreditar els diferents criteris de baremació.

   
  El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baremades i es podran presentar reclamacions durant els tres dies següents. Més tard, el 23 de març, es faran públiques les llistes baremades definitives i el 2 de maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula, finalment, serà del 6 al 10 de juny.
   
  Nou criteri complementari per resoldre les situacions d’empat
  El Govern ha aprovat avui un nou criteri complementari per resoldre els casos d’empat en el recompte de punts. Per primera vegada, s’atorguen 5 punts a l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
   
  Amb la introducció d’aquest nou criteri, es vol donar valor a la implicació de les famílies en la tria del centre educatiu dels seus fills/es.
 • Titular
  Irene Rigau i Oliver
 • Responsable comunicació
  Esther Domingo
 • Contacte amb els mitjans
  Via Augusta, 202-226, 5ª planta
 • T. 93 551 69 69
  F. 93 241 53 34
  E. Contactar per correu electrònic
  W. Web del departament