Category Archives: Oïdes

Expressió corporal + Beat Box = OM

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

El Beat Box o Beatboxing es es el arte de simular con la boca los sonidos de una caja de ritmos, para hacer melodías sobre las que rapear, se podría decir que es la percusión vocal del Hip-Hop. Más info
Hoy más que nunca el Beatboxing está en auge. En Google Video y You Tube podéis encontrar la tira de videos de Beatboxers.

Aquí os dejo algunos de los que más me gustan:
Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

El Movie Maker

El Movie Maker

El Windows Movie Maker és un programa d’edició de video. Amb ell es poden editar clips de video més llargs que amb el Photoshop/ImageReady i a més se’ls pot posar so. Es pot partir de vídeos, de gifs animats o d’imatges fixes i muntar-los convenientment, tallant, afegint parts, repetint-les, incorporant-hi títols, transicions, música, sons…

Per crear un vídeo, primer es crea un projecte, que és un document diferent de la pel·lícula acabada. No es podrà guardar com a pel·lícula fins que el projecte estigui acabat. Per cada projecte que facis, hauràs d’obrir una carpeta nova dins de la carpeta exercicis. Cada carpeta de projecte contendrà les imatges, gifs, música, sons… i el propi document del projecte, que formaran cada un dels vídeos que facis. Si has d’editar un determinat projecte a un altre ordinador hauràs de copiar tota la carpeta del projecte, amb tots els documents que contengui.

 • Per començar a practicar amb el programa, muntaràs un petit clip de video amb els gifs, imatges, altres videos… Per tant, abans de res obre una carpeta nova dins de la carpeta exercicis anomenada 40210x i guarda-hi una còpia dels teus gifs, imatges, altres videos… També guarda-hi una música.
  Obre el Movie Maker. Abans de res, comença per guardar el projecte amb el nom 40210x a la mateixa carpeta 40210x.
  Tots els passos que es descriuen a continuació s’han de fer un després de l’altre i esperar que s’acabi del tot una ordre abans de pitjar la següent. Si no es fa així, hi ha el perill que es “pengi” el programa i perdre la feina feta. En tot cas, és molt convenient anar guardant el projecte d’animació sovint.
  Pitja a Tareas > Importar imágenes. Importa els teus gifs animats.
  Arrossega’ls des de Colección fins al guió gràfic, a baix. Si pitges play, es reproduiran un després de l’altre, una sola vegada. Si vols que alguns es repeteixin, arrossega’ls al guió gràfic diverses vegades. Importa també els altres gifs, una vegada o més, i s’uniran a la mateixa pel·licula.
  Prova d’incorporar transicions per passar d’un gif a un altre. Això es fa pitjant a Ver transiciones de video i arrossegant-les al guió de baix als espais que hi ha entre un clip i un altre.
  Pitja a Crear títulos o créditos i investiga com posar un títol al principi i crèdits al final. Però no els facis durar més que la pel·lícula, que segurament serà bastant curta.
  Finalment, importa la banda sonora (Importar audio o música) i talla-la perquè no sigui més llarga que el total de la seqüència d’imatges. Això es fa pitjant al botó Mostrar escala del tiempo, on podràs veure les dues pistes, vídeo i àudio, i agafant la pista d’àudio pel final, arrossega-la fins que sigui igual de llarga que la de vídeo. Pitjant amb el botó dret del ratolí damunt de la pista de so > Atenuación, faràs que la música no quedi tallada tan bruscament.
  Guarda el clip de vídeo a la carpeta exercicis: Archivo > Guardar archivo de película > MiPC, dóna-li el nom 40210x > Siguiente > Finalizar. Mira com ha quedat amb el Reproductor de Windows Media.

 • El segon exercici d’aquest apartat consisteix en editar una animació amb les teves millors imatges d’imatge i expressió, tant les fotografies estenopèiques, com les digitals i les imatges creades i/o manipulades amb el photoshop. Per tant, primer de tot, obre una carpeta dins d’exercicis amb el nom 40220x i copia-hi una selecció de les teves millors imatges del curs.

  A continuació, obre el Movie Maker i guarda el projecte amb el nom 40220x a la mateixa carpeta 40220x creada per aquest projecte. Recorda anar guardant la feina de tant en tant durant tota l’edició del vídeo.

  Importa les imatges seleccionades al projecte. Per incorporar imatges fixes a un projecte de Movie Maker, es fa igual que ho has fet a l’activitat anterior amb els gifs, amb la diferència que has d’haver decidit la duració que vols que tengui cada imatge. Per introduir la duració de cada fotograma es fa des del menú de dalt, Herramientas < Opciones… A Duración de la imagen, tries el valor desitjat. Això s’ha de fer abans d’importar les imatges al projecte de pel·lícula.

  La duració de cada imatge ha de ser suficient perquè es pugui veure bé, però no massa llarga. Fes proves per determinar la duració que creguis òptima. Pots modificar-ne la duració manualment, una vegada ja estan incorporades les imatges al guió, però només d’una en una, seleccionant-la i arrossegant fins a la duració desitjada.

  Si cal, pots reordenar les imatges manualment, arrossegant-les. Han d’estar ordenades d’alguna manera. Per exemple, per blocs: bloc 1 estenopèiques, bloc 2 digitals i bloc 3 imatges de photoshop.
  Has de crear un títol principal al principi i títols a cada un dels apartats. També ha de sortir el teu nom, curs, grup, any, nom de l’assignatura i de l’institut. Els títols i crèdits no no haurien de durar més que les imatges.

  Incorpora una música adient. Ajusta la seva llargada. Si la talles, aplica-li el filtre Atenuación, com ho vares fer a l’exercici anterior.

  Al final, guarda la pel·lícula a la carpeta exercicis de la manera que ho vares fer al projecte anterior. Dóna-li el nom 40220x. Mira com ha quedat amb el Reproductor de Windows Media.