LECTURES I DICTATS

Dictats de nivell elemental

Lectura Lectura ràpida del dictat, per conèixer el text WMA Windows Media Audio
Dictat Lectura lenta per transcriure el text RM Real Audio
Text Reproducció escrita del text del dictat,
perquè compareu el vostre escrit.
MP3 Format amb més qualitat

Després de transcriure el dictat, corregiu-lo amb el text adjunt.

Lectura Dictat
Codi WMA RM MP3 WMA RM MP3 Text
01_001
01_002
02_001
02_002
03_001
03_002
04_001
04_002
05_001
05_002
06_001
06_002
07_001
07_002
08_001
08_002
09_001
09_002
10_001
10_002
11_001
11_002
12_001
12_002
13_001
13_002
14_001
14_002
99_001
99_002
99_003
99_004
99_005
99_006
99_007
99_008
99_009
99_010