Category Archives: Expressió escrita

Activitat de cohesió

A continuació tenim un text en què no s’han utilitzat recursos anafòrics (pronoms, el·lipsis, sinònims…). Llegeix el text i reescriu-lo. Quins Guillem de Berguedaà sobren i quins no? Caldrà escollir la forma apropiada dels pronoms i a vegades canviar l’ordre de la frase.

Guillem de Berguedà fou un gentil baró de Catalunya, vescomte de Berguedà i senyor de Madrona i de Puig-reig. Guillem de Berguedà fou un bon cavaller i bon guerrer, i Guillem de Berguedà tingué guerra amb Ramon Folc de Cardona, que era més ric i poderós que Guillem de Berguedà. S’esdevingué que un dia Guillem de Berguedà es va trobar amb Ramon Folc i Guillem de Berguedà va matar Ramon Folc a traïció; i per la mort d’En Ramon Folc Guillem de Berguedà fou desheretat. Durant llarg temps els parents de Guillem de Berguedà i els amics de Guillem de Berguedà mantingueren Guillem de Berguedà; però després tots els parents i tots els amics abandonaren Guillem de Berguedà perquè Guillem de Berguedà posava banyes a totes els parents i a tots els amics, o amb les mullers, o amb les filles o amb les germanes, de manera que no va quedar cap parent ni cap amic que mantingués Guillem de Berguedà, fora d’Arnau de Castellbò, que era un valent gentilhome d’aquella contrada. Guillem de Berguedà féu bons sirventesos on Guillem de Berguedà deia mal dels uns i bé dels altres, i Guillem de Berguedà es vantava de les dones que sofrien d’amor per Guillem de Berguedà. Esdevingueren moltes grans aventures d’armes i de dones a Guillem de Berguedà, i grans desventures. I després un peó va matar Guillem de Berguedà. I aquí són escrits els sirventesos de Guillem de Berguedà.

De La cuina de l’escriptura

Redacció Any 2242

Els alumnes de 2n d’ESO A heu de deixar les vostres redaccions en els comentaris d’aquest article. Recordeu que heu d’imaginar com serà la terra o com viurem (els humans, nosaltres ja no hi serem) l’any 2242. No heu d’escriure un text d’opinió (cosa que ja ha fet algú). La lectura que vam fer a classe us ha de servir de model. També us  recomano que llegiu la redacció d’en David Oporto, ja que s’ajusta molt bé al que es demana.  Per cert, no cal que tots us poseu pessimistes…

Qüestió d’estil

A continuació teniu un vídeo de Bola de Drac. Es tracta que el mireu i, després, transformeu el diàleg entre en Goku i el Ninja Murasaki (estil directe) en estil indirecte. També heu d’explicar l’acció que es produeix (lluiten, en Goku veu una fotografia…) Teniu en compte els canvis que s’han de fer a l’hora de passar d’estil directe a indirecte.Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Exemple:

El ninja Murasaki va dir a en Goku que ell era el missatger de la mort. En Goku, desconcertat, li va preguntar a on era, perquè sentia que la seva veu venia de tot arreu, però no el veia. Aleshores, el Ninja…
 

Extensió:  15 línies aproximadament. (No tindreu espai per explicar tot el vídeo)

Pengeu l’activitat en els comentaris.

Reflexionen sobre l’escriptura

En aquesta presentació, trobareu un recull de fragments on hi ha diversos errors típics de puntuació, d’ordre dels components, de pronoms o de cohesió en general. Segurament que els seus autors van cometre errors per no revisar el text. El resultat és el següent:

Us recomano que abans d’intentar corregir aquests textos, primer repasseu les recomanacions generals de redacció.

Ús dels signes de puntuació, la coma

Vist que la “comatitis” és un fenomen molt estès, a continuació us presento el millor antídot que hi ha al mercat: les normes d’ús de la coma. Qui vulgui aprofondir més en el tema, pot fer-ho en l’enllaç següent: la puntuació

La coma s’utilitza en els casos següents:

1. En una sèrie enumerativa, en delimita elements.

2. Delimita incisos o fragments explicatius: La tercera fase de les obres, destinada a construir el pont, ja ha acabat.

3. Delimita un vocatiu: No ho dubto pas, Roger.

4. Delimita un element de l’oració desplaçat del seu lloc habitual: un milió, em deuen.

5. Delimita certs mots o expressions adverbials que connecten les diferents parts d’un text: Primerament, l’alcalde va inaugurar la pista de futbol sala.

6. Marca una pausa entre oracions copulatives i adversatives, sobretot si són d’una certa extensió o complexitat o quan s’hi vol reforçar un contrast.

7. Marca l’elisió d’un verb: Aquest formatge, boníssim. En Joan és de les Franqueses; en Pere, de Granollers.

8. En general, no es col·loca coma entre el subjecte i el verb o entre el verb i el seu complement: El diari, anuncia que la vaga ha fracassat.

Escriure bé (II)

Aquí teniu més recomanacions per millorar la redacció dels escrits. Pren la paraula Daniel Cassany…

Escriure per Daniel Cassany 

Enfilar lletres i dibuixar gargots cal·ligràfics és només una de les microhabilitats més simples que formen part de la complexa capacitat de l’expressió escrita. Un bon redactor o escriptor és qui és capaç de comunicar-se coherentment per escrit sobre qualsevol tema de la vida quotidiana: una carta, un article d’opinió, una instància, un currículum, un informe, … 

Els punts més importants del perfil del bon escriptor, de l’escriptor competent, són els següents: 

· Lectura: Els escriptors competents són bons lectors. La lectura és el mitjà principal d’adquisició del codi.

· Prendre consciència de l’audiència (lectors): Els escriptors competents dediquen temps a pensar en el que volen dir, en com ho diran, en el que sap el receptor, etc., mentre escriuen.

· Planificar el text: Els escriptors es fan un esquema mental del text que escriuran. Es marquen objectius.

· Rellegir els fragments escrits: Ho fa per comprovar que s’ajusten a allò que vol dir per escrit.

· Revisar el text: Mentre escriu i rellegeix el que ha escrit, l’autor ho revisa i hi introdueix modificacions i millores.

· Procés d’escriptura recursiu: El procés d’escriptura és cíclic i flexible. Poques vegades l’escriptor es conforma amb el primer esquema; el va modificant durant la redacció de l’escrit.

· Estratègies de suport: Sol consultar gramàtiques o diccionaris, per extreure’n alguna informació que no té i que necessita.

Estem abocats a escriure. Recordem la nostra edat perquè vam registrar la data de naixement, podem viatjar a països llunyans perquè tenim un passaport escrit que així ho certifica, tenim escriptures que avalen les nostres propietats… Al treball, el domini de les tècniques escrites és una qualitat molt preuada; qui sap comunicar té moltes més possibilitats de promoció, satisfacció i èxit professional.

Escriure és una poderosa eina de reflexió. En l’acte d’escriure, els redactors aprenen sobre ells mateixos i sobre el seu món i comuniquen les seves percepcions als altres. Escriure confereix el poder de créixer com a persona i d’influir en el món. I no hem d’oblidar que s’aprèn a escriure escrivint.

Alguns consells per escriure frases eficients: 

1. Vigila les frases gaire llargues, de més de 30 mots! Comprova que es llegeixen fàcilment.

2. Esporga tots els mots i els incisos irrellevants. Queda’t només amb els essencials.

3. Busca l’ordre dels mots més planer: subjecte, verb i complements. Evita les combinacions rebuscades.

4. Col·loca la informació rellevant en el lloc més important de la frase: el principi.

5. No abusis de les construccions passives, ni de les negacions, que enfosqueixen la prosa.

6. Deixa actuar els actors: que els protagonistes de la frase facin de subjecte i objecte gramaticals.

7. No tinguis mandra de revisar les frases! Has d’elaborar la prosa, si vols que sigui enèrgica i entenedora.