PIKIPALABRA


El departament d’educació de Navarra ha editat aquest joc. Podeu jugar individualment o dues persones. He trobat interessant aquest enllaç, ja que des de la biblioteca començarem el proper dilluns, els nostre concurs particular La Roda de passaparaula.