El cap de setmana passat una companya teva de la matèria de Geologia i Ciències Ambientals de 1r de Batxillerat va realitzar una sèrie d’observacions geològiques aprofitant que va sortir a caminar pel sector septentrional del massís del Montnegre. Al mapa topogràfic següent ha indicat en vermell el recorregut realitzat. Els números indiquen els mostreigs i les observacions que va realitzar al llarg del recorregut:

Parades 0 i 1: pissarra fosca.

Pissarra fosca

Parades 2, 6 i 7: fil·lita pigallada amb porfiroblasts de cordierita.

Fil·lita pigallada amb cordierita

Parades 3, 5 i 8: esquist pigallat amb porfiroblasts de granat d’entre 1 i 2 mm de diàmetre.
Parades 4 i 9: esquist pigallat amb porfiroblasts de granat d’entre 4 i 5 mm de diàmetre.

Esquist amb porfiroblasts de granat

Aquest mostreig ha permès dibuixar els contactes litològics aproximats (línies discontínues).

1) Quines roques cal esperar trobar als sectors A, B i C?
2) Quins arguments geològics permeten justificar la teva resposta a la pregunta anterior?
3) El mapa geològic dibuixat podria constituir un exemple d’un determinat procés geològic intern. De quin es tracta?
4) Explica breument en què consisteix el procés geològic determinat a partir de l’estudi de fàcies al mapa.
5) Quina diferència hi ha entre una pissarra i un esquist?
6) La foliació és una textura pròpia d’algunes roques metamòrfiques. Com es produeix?
7) Quins tipus de metamorfisme poden generar foliació i quins tipus no la poden produir?
8) Com interpretes la presència de roques foliades a la regió del mapa?
9) Descriu la pissarra pigallada des d’un punt de vista textural.
10) Posa dos exemples de roques metamòrfiques que no presentin foliació.