La geosfera presenta una estructura interna que es pot definir tant des d’un punt de vista composicional com dinàmic (veure continguts a 4.1. Composició i estructura composicional de la geosfera i a 4.3. Dinàmica del mantell i estructura dinàmica).

Què et sembla si fas un pòster on s’il·lustrin alhora les capes de la geosfera des del punt de vista composicional i des del punt de vista dinàmic? Però que sigui molt gràfic! Et proposo una manera divertida de fer-ho. Presta atenció a les instruccions següents:

1) El pòster ha de tenir la mida d’una cartolina gran (DIN A1, aproximadament), orientada en posició vertical.

2) Has de dibuixar tres cercles el diàmetre dels quals ha de ser el mateix, i que cadascun ocupi com a mínim una cartolina de mida DIN A3. Un primer cercle representarà la Terra en secció, amb l’estructura composicional. Un segon cercle representarà la Terra com si fos vista des de l’espai. Un tercer cercle representarà l’estructura dinàmica de la Terra. Caldrà repassar les línies en punta fina negra i pintar cada capa d’un color diferent. Tingues en compte que el gruix de les capes ha de ser proporcional a la realitat!

3) Cal que dobleguis per la meitat cada cercle i, tot seguit, uneixis amb pegament en barra els tres cercles, de tal manera que el de la Terra vista des de l’espai quedi al mig.

4) Deixant un espai pel títol, enganxa la part del darrera dels cercles a la cartolina gran, centrats, però deixant espai a sota per posar una gran llegenda.

5) Escriu de títol “Estructura interna de la Terra”, amb lletres clares però atractives.

6) Confecciona la llegenda de tal manera que cada capa formi un rectangle amb el color utilitzat als cercles (pots retallar els rectangles del que ha sobrat de les cartolines petites). Escriu el nom de la capa al mig de cada rectangle i enganxa’ls de manera que les capes estiguin en ordre (a la dreta la llegenda de l’estructura que has enganxat a la dreta i a l’esquerra la llegenda de l’estructura que has enganxat a l’esquerra).

7) Finalment traça unes línies entre les dues llegendes que ajudin a entendre quina és l’equivalència entre les dues classificacions. Si vols, també pots afegir a la llegenda les característiques de cada capa.