El Cooppel com a recurs de suport als pares i/o mares amb fills/es menors d’edat.-

Fotografia superior: En el festival de l’Ateneu de Tarragona en sant Magí fem difusió del Cooppel i ens presentem com a Causa Internacional Cooppel per la Pau.

Trobada de Centres Innovadors a Olesa de Montserrat (12-5-2020)

8a. TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA 

el dimarts 12 de maig de 2020

a OLESA de MONTSERRAT  

http://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/jornadaolesamontserrat20

  Una de les experiències innovadores de  25 centres docents innovadors 

i de referència”.

Espais OASIS (Observatori dels Aprenentatges, Silenci i Interpretació dels Sabers):  Ateneu de Tarragona (espai Cooppel cultural).-

INS Antoni de Martí i Franquès. Tarragona. (espai Cooppel de la Biblioteca Assistida de Suport Educatiu “BASE” de la ciutat de Tarragona.

Resultado de imagen de institut antoni marti i franques

Oferta Cooppel a pares/i/o/ mares amb fills menors d’edat.

Josep Maria Ferran i Torrent <info@cooppel.org>  619 79 39 69

La innovació educativa és holística i sistèmica, els pares i/o les mares incideixen en l’educació i influeixen en l’ensenyament. Tesi servei investigació acció sobre estratègies de suport tècnic educatiu relacional a les famílies sobre tot amb menors d’edat, a totes les persones en general i a les associacions. Tesi Talents OASIS Cooppel

– INNOVAR: per què?, com?, 

Atenem als pares i/o les mares com a persones que tenen i han de tenir l’autoritat per a conduir l’empoderament progressiu dels seus fills/es.

Els pares i les mares necessiten en ocasions l’ajuda efectiva en l’apropament, el contacte, l’acolliment i l’acompanyament i més en el traspàs de l’escola a l’institut.

La nostra Oferta Cooppel iniciada des de 2012, ja portem set cursos dins de les activitats extraescolars. Hem atès a més de dos centes famílies i ara de forma directe a mig centenar de la ciutat de Tarragona.

El paper de l’Administració. 

Ens trobem dins del Pla Educatiu d’Entorn, oberts a nens i nenes dins de la ciutat, escolaritzats en altres centres. És una mesura preventiva a favor de l’èxit escolar i a favor de la igualtat de gènere.

Tant les autoritats de l’Ajuntament com del Departament d’Educació de la Generalitat venen als actes d’inici de curs, del curs en marxa com del final de curs.

La imagen puede contener: 8 personas, incluidos Jordi Freixa Querol, Josep Maria Ferran Torrent y Pau Ricomà, personas sonriendo, personas de pie e interior

Punts clau de l’Oferta Cooppel:

1.- Organitzar un espai com a Biblioteca d’Atenció al Suport Escolar (Cooppel BASE) amb atenció d’alumnat de BAT en estada a empresa o estudiants universitaris en pràcticum.

És una biblioteca com a espai de silenci i comunicació en xiuxiueig de trobada de pares, mares i els seus fills/es.

2.- El pare i/o mare demana “Consultoring psicopedagògic Cooppel”. Tot seguit signa la triple autorització (1.- Assistir, 2.- Coordinació amb professorat tutor, 3.- Drets d’imatge) i s’omple la fitxa familiar.
Es fa un compromís pare/mare/fill/a i la persona portaveu del projecte Cooppel.

3.- Es porten a terme una sèrie de compromisos per competències bàsiques:
– El pare o mare vindrà a l’espai junt amb els seu fill/a fins que aquest/a no domini el control de l’agenda i la planificació.

– S’ajuda en la negociació per a què el pare/mare deixi d’acompanyar al seu fill/a amb garanties de ser i estar competent dins de l’espai en dur a terme amb l’ajuda puntual de l’estudiant universitari o alumne de BAT, segons competències per matèries: idiomes, matemàtiques, plàstica, música, etc.

Aquí cal considerar com porta a terme les estratègies el pare/mare com a persona amb l’autoritat per a conduir a l’empoderament del menor.

– Es fa el seguiment de l’evolució, amb la possibilitat de què si fos necessari el pare/mare tornar a acompanyar al seu fill/a a la BASE Cooppel.

3.- APLICAR UN CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN BIMODAL CURRICULUM Los alumnos deben memorizar vocabulario (como siempre ), pero ca...

– El procés d’empoderament ha de respectar el disseny universal dels aprenentatges ( representació, expressió i compromís) en l’aprendre a aprendre passa per les fases següents, del saber fer i del saber memoritzar, és a dir recordar i expressar per a resoldre problemes reals . Com a llenguatge argot intern posem “al” al final com “cal” com a necessitat de i posem una majúscula en el mig de la paraula per indicar que pertany al Cooppel:

1.- AgeNdal: Autocontrol de l’agenda en prendre les anotacions i planificar les tasques escolars per casa i per l’estudi.

2.- ComProval (tasca): Comprovar que les tasques escolars i l’estudi s’aconsegueix la competència d’entendre i de saber aquí i ara. Es porten a terme comprovacions per a sentir seguretat i certesa del que estem fent. Representar les accions i expressar-les.

3.- CoMental: Concentració organitzativa mental d’acord a la intel·ligència del PASS (teoria) amb els comentaris mentals cooperatius dels factors interns visionals i audicionals per escales del DN CAS.  Són 7 factors neurosensorials: fotografia, video, ràdio, xip, silenci i reaccions agradables o desagradables automàtiques que poden ser positives o negatives des del punt de vista ètic. Enfocament metacognitiu de els representacions mentals i la seva expressió en els processos cognitius. “Construir la Pau en la Ment de les Persones (UNESCO)” en la consciència i anàlisi com sensibilització de les representacions mentals, les emocions i el sentit vital i existencial de l’experiència mental.

processos cognitius

4.- ReCordal: Identificar el que entenc però que necessito recordar en el futur per a saber o saber fer. En canvi ara em costa i em sento insegur i per tant he d’insistir en la memorització i les seves estratègies.

5.- TaRgetal: Fabricar targetes i/o taulers com a produccions d’entrenament lúdic per afavorir el record en el futur. Compartir i bescanviar les produccions i criticar-les amb opcions de més imaginació. Sistema de memorització pel record en el marc lúdic.

6.- ComProval (mental): Adonar-se de les millores mentals respecte a les comprovacions de tasques escolars fetes en un principi.

7.- Cooppel: Coorganització cooperativa de les produccions lúdiques de xuls ( de xuletes d’abans) per a estudiar els processos cognitius , la diversitat cognitiva i la igualtat de gènere en les seves interpretacions.

No hay descripción de la foto disponible.

Conclusions.-

Campanya reivindicativa d’oferir espais de Silenci amb comunicació en xiuxiueig en museus i biblioteques locals. I aprendre el Cooppel com una pràctica d’entrenament lúdica com a jocs de taula i de taulers on els mateixos jugadors/es fabriquen el seu material de jocs.

Aplicació del Cooppel no sols en el tema extraescolar, sinó també en les visites en família de museus, espais naturals, rurals i urbans en la vida del dia a dia.

Cooppel la primera iniciativa a Europa de suport tècnic educatiu adreçada de forma prioritària als pares/i/o/ mares amb menors d’edat, en aprenentatge basat en pro de l’empoderament, per projectes, per jocs i per problemes d’aprenentatge.

No hay descripción de la foto disponible.

Fonts de consulta:

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/bateria-das-naglieri-cognitive-assesment-system-dn-cas.html

https://sites.google.com/site/equiponeurocognitivouprrp/descripcion-general

http://www.mentactiva.cat/la-teoria-pass-de-la-intel%C2%B7ligencia/

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_2/practica_2

http://peremarques.net/curricuportada.htm

Més info: www.cooppel.org    info@cooppel.org   619 79 39 69

La imagen puede contener: 2 personas, incluido Josep Maria Ferran Torrent