237.- Onze estratègies de la Causa Cooppel per la Pau durant 2016 i 2017 (HoRTS),.

Relació de les onze estratègies de la Causa Cooppel per la Pau (HoRTS) :

HoRTS: metàfora del lloc on es llaura, es sembra, es rega …. per després recollir els fruits de les plantes. Com anagrama vol dir:

H.- Hores de fora de la feina al servei de la investigació educativa i la solidaritat amb les persones i amb les famílies amb menors d’edat (2).

1.- HoRTS.- Hores orientades als recursos i tècniques en el suport a les persones. Són les hores de voluntariat social al servei del projecte PoNTS entre societat, universitats, causa Cooppel en atenció a les famílies i en suport moral a les escoles i instituts (SUC+FA+SEI) . Implica portar a terme els espais OASIS i la resta d’estratègies  Cooppel fora de l’horari laboral o situacions d’aprenentatge Cooppel fora del temps de la feina.

2.- “VeuS”.- Elaboració de vídeos clips, de gravació de veus i  aplicacions de la fotografia en l’elaboració de materials dels  jocs dels Talents Cooppel.

O.- Observatoris Cooppel (2)

3.- “OCI.net”.- Observatori de l’oci de les persones en la seva relació en internet. Què fan els pares i les mares? Què fan els nostres fills i filles en temps d’oci en relació amb internet i l’ús de les noves tecnologies? I (Q).OCI.net és l’ús de les noves tecnologies en temps d’oci que es pot practicar els “Talents Cooppel”

4.- (Q)OASIS. Observatori dels Aprenentatges Sobirans Independitzant-se dels Suports. Es tracta d’observar, analitzar, sintetitzar i interpretar els sabers aprendre amb autonomia sol/a, amb ajuda i en cooperació en diverses situacions i espais en llibertat. El nom OASIS s’aplica als espais on les famílies pares, mares i els seus fills/es aprenen els Talents Cooppel per a practicar-lo en família segons els seus interessos, necessitats i capacitats d’acord als seus projectes vitals i aspiracions en la vida.

R.- Reutilitzem (1)

5.- Reutilització dels jocs de taula i de tauler. Fomentar els jocs en família i reutilitzar els jocs comercials en els Talents Cooppel.

T.- Talents Cooppel (2)

6.- Talents Cooppel (tQ) implica l’aplicació dels propis talents de les persones en la creació de jocs per a entendre, per a voler recordar i entrenar-se jugant les competències bàsiques transversals i conceptes, habilitats i valors dels interessos i de les necessitats en el seu aprenentatge autònom i de les seves pròpies iniciatives personals i col·lectives.

7.- Causa Talents Cooppel per la Pau, Nacions Unides 2022 ( CtQ) o Causa Cooppel per la Pau, 2022 és la campanya fins 2022 per a donar a conèixer els Talents Cooppel, promoure’l, permetre’l i protegir-lo a arreu del món i aconseguir en 2022 el Dia Internacional dels Talents Cooppel i de la cooperació de persones, entitats i recursos locals en el suport a les persones i a les famílies. Cada informem de els nostres activitats com a entitat associada i adherida a la UNESCO i aspirem per 2022 que els Talents Cooppel siguin reconeguts Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La Causa implica promoure l’organització local i mundial  de la Confederació Internacional Cooppel, ara tenim oberta la Federació Cooppel a la seu social de l’Ateneu de Tarragona.

S.- Suports (4):

8.- SAC.- Suports aplicats al currículum escolar.-

9.- SAT.- Suports aplicats a la tutoria escolar i familiar.-

10.- SoNS.-  Suports a l’estímul dels sons en totes les edats i l’aplicació als Talents Cooppel de la transcripció fonètica en les llengües.

11.- SAPVA. Suports a l’autonomia i a les iniciatives en els Projectes Vitals de les famílies i a la construcció personalitzada dels seus fills/es menors d’edat és a dir de l’alumnat. Suports a l’Autonomia del Projecte Vital de l’Alumnat  (Pla Vital de l’Alumne/a).-

Més info clica a sota:

http://blocs.xtec.cat/patmf/2016/02/05/146-potenciem-lautonomia-de-lalumnat/

Deixa un comentari