Category Archives: General

Servicios de Apoyo a los estudiantes y a las familias

La jornada DiM EDU

http://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/seminarioclickedu2 

El Programa Cooppel de Doble Apoyos a las familias con menores de edad.

Televoluntariado y las Bibliotecas Extraescolares Aprender a Aprender Cooppel i las bibliotecas activas caseras Cooppel.

1.- Apoyo educativo Cooppel a los padres y a las madres con personal voluntario de profesorado especialista en orientación educativa y en psicopedagogía.

2.- Apoyo extraescolar Cooppel sobre el estudio y las tareas escolares en casa con personal de BAT, profesorado voluntario y practicantes universitarios

Forma: Atención telemática, semipresencial y presencial según normativa sanitaria vigente.

A.- ¿Qué es el Programa Cooppel?.

1.- Historia 2007-2020. Desde 2007 escuela de padres y madres del barrio de Torreforta de Tarragona y desde 2012 Programa Cooppel Familias. El concepto “Cooppel”, “por el valor mental cooperativo común de decisiones, voluntades y recuerdos”

2.- Oferta curso 2020-21 Programa Cooppel Atención Presencial, Semipresencial y Telemática (PCAT).

3.- Programa Instituto Cooppel (PIQx.): Tesis de estudios servicio investigación-acción sociocomunitaria con orientación con personas expertas y tutoria con estancia a empresa y practicantes universitari@s de las universidades URV, UOC y UNIR

4.- Marco teórico e informe 2022 adherido a la UNESCO y UIL.UNESCO https://uil.unesco.org/es

B.- Disposición.-
1.- Dispuestos a comunicarnos entre nosotros como docentes, con MEET, What’s, Telegram Núm. 619 79 39 69.  info@cooppel.org

2.- A participar en un MEET de 15 minutos en el Aula Hora de Tutoría de tu centro.

El talento de la mente humana y tu.

3.- Unos dos o tres casos pueden entrar en nuestro Programa Talento Cooppel.  What’s y Meet. y hacer seguimiento compartido.

Josep Maria Ferran Torrent

https://www.facebook.com/josepmaria.ferrantorrent

Targeta digital de identidad:   https://twitter.com/CCooppel

https://www.facebook.com/josepmaria.ferrantorrent/posts/10216869403384507

info@cooppel.org    Telegram, what’s, messenger 619 79 39 69

No atiendo por teléfono

El Cooppel com a recurs de suport als pares i/o mares amb fills/es menors d’edat.-

Fotografia superior: En el festival de l’Ateneu de Tarragona en sant Magí fem difusió del Cooppel i ens presentem com a Causa Internacional Cooppel per la Pau.

Trobada de Centres Innovadors a Olesa de Montserrat (12-5-2020)

8a. TROBADA DE CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA 

el dimarts 12 de maig de 2020

a OLESA de MONTSERRAT  

http://dimglobal.ning.com/profiles/blogs/jornadaolesamontserrat20

  Una de les experiències innovadores de  25 centres docents innovadors 

i de referència”.

Espais OASIS (Observatori dels Aprenentatges, Silenci i Interpretació dels Sabers):  Ateneu de Tarragona (espai Cooppel cultural).-

INS Antoni de Martí i Franquès. Tarragona. (espai Cooppel de la Biblioteca Assistida de Suport Educatiu “BASE” de la ciutat de Tarragona.

Resultado de imagen de institut antoni marti i franques

Oferta Cooppel a pares/i/o/ mares amb fills menors d’edat.

Josep Maria Ferran i Torrent <info@cooppel.org>  619 79 39 69

La innovació educativa és holística i sistèmica, els pares i/o les mares incideixen en l’educació i influeixen en l’ensenyament. Tesi servei investigació acció sobre estratègies de suport tècnic educatiu relacional a les famílies sobre tot amb menors d’edat, a totes les persones en general i a les associacions. Tesi Talents OASIS Cooppel

– INNOVAR: per què?, com?, 

Atenem als pares i/o les mares com a persones que tenen i han de tenir l’autoritat per a conduir l’empoderament progressiu dels seus fills/es.

Els pares i les mares necessiten en ocasions l’ajuda efectiva en l’apropament, el contacte, l’acolliment i l’acompanyament i més en el traspàs de l’escola a l’institut.

La nostra Oferta Cooppel iniciada des de 2012, ja portem set cursos dins de les activitats extraescolars. Hem atès a més de dos centes famílies i ara de forma directe a mig centenar de la ciutat de Tarragona.

El paper de l’Administració. 

Ens trobem dins del Pla Educatiu d’Entorn, oberts a nens i nenes dins de la ciutat, escolaritzats en altres centres. És una mesura preventiva a favor de l’èxit escolar i a favor de la igualtat de gènere.

Tant les autoritats de l’Ajuntament com del Departament d’Educació de la Generalitat venen als actes d’inici de curs, del curs en marxa com del final de curs.

La imagen puede contener: 8 personas, incluidos Jordi Freixa Querol, Josep Maria Ferran Torrent y Pau Ricomà, personas sonriendo, personas de pie e interior

Punts clau de l’Oferta Cooppel:

1.- Organitzar un espai com a Biblioteca d’Atenció al Suport Escolar (Cooppel BASE) amb atenció d’alumnat de BAT en estada a empresa o estudiants universitaris en pràcticum.

És una biblioteca com a espai de silenci i comunicació en xiuxiueig de trobada de pares, mares i els seus fills/es.

2.- El pare i/o mare demana “Consultoring psicopedagògic Cooppel”. Tot seguit signa la triple autorització (1.- Assistir, 2.- Coordinació amb professorat tutor, 3.- Drets d’imatge) i s’omple la fitxa familiar.
Es fa un compromís pare/mare/fill/a i la persona portaveu del projecte Cooppel.

3.- Es porten a terme una sèrie de compromisos per competències bàsiques:
– El pare o mare vindrà a l’espai junt amb els seu fill/a fins que aquest/a no domini el control de l’agenda i la planificació.

– S’ajuda en la negociació per a què el pare/mare deixi d’acompanyar al seu fill/a amb garanties de ser i estar competent dins de l’espai en dur a terme amb l’ajuda puntual de l’estudiant universitari o alumne de BAT, segons competències per matèries: idiomes, matemàtiques, plàstica, música, etc.

Aquí cal considerar com porta a terme les estratègies el pare/mare com a persona amb l’autoritat per a conduir a l’empoderament del menor.

– Es fa el seguiment de l’evolució, amb la possibilitat de què si fos necessari el pare/mare tornar a acompanyar al seu fill/a a la BASE Cooppel.

3.- APLICAR UN CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN BIMODAL CURRICULUM Los alumnos deben memorizar vocabulario (como siempre ), pero ca...

– El procés d’empoderament ha de respectar el disseny universal dels aprenentatges ( representació, expressió i compromís) en l’aprendre a aprendre passa per les fases següents, del saber fer i del saber memoritzar, és a dir recordar i expressar per a resoldre problemes reals . Com a llenguatge argot intern posem “al” al final com “cal” com a necessitat de i posem una majúscula en el mig de la paraula per indicar que pertany al Cooppel:

1.- AgeNdal: Autocontrol de l’agenda en prendre les anotacions i planificar les tasques escolars per casa i per l’estudi.

2.- ComProval (tasca): Comprovar que les tasques escolars i l’estudi s’aconsegueix la competència d’entendre i de saber aquí i ara. Es porten a terme comprovacions per a sentir seguretat i certesa del que estem fent. Representar les accions i expressar-les.

3.- CoMental: Concentració organitzativa mental d’acord a la intel·ligència del PASS (teoria) amb els comentaris mentals cooperatius dels factors interns visionals i audicionals per escales del DN CAS.  Són 7 factors neurosensorials: fotografia, video, ràdio, xip, silenci i reaccions agradables o desagradables automàtiques que poden ser positives o negatives des del punt de vista ètic. Enfocament metacognitiu de els representacions mentals i la seva expressió en els processos cognitius. “Construir la Pau en la Ment de les Persones (UNESCO)” en la consciència i anàlisi com sensibilització de les representacions mentals, les emocions i el sentit vital i existencial de l’experiència mental.

processos cognitius

4.- ReCordal: Identificar el que entenc però que necessito recordar en el futur per a saber o saber fer. En canvi ara em costa i em sento insegur i per tant he d’insistir en la memorització i les seves estratègies.

5.- TaRgetal: Fabricar targetes i/o taulers com a produccions d’entrenament lúdic per afavorir el record en el futur. Compartir i bescanviar les produccions i criticar-les amb opcions de més imaginació. Sistema de memorització pel record en el marc lúdic.

6.- ComProval (mental): Adonar-se de les millores mentals respecte a les comprovacions de tasques escolars fetes en un principi.

7.- Cooppel: Coorganització cooperativa de les produccions lúdiques de xuls ( de xuletes d’abans) per a estudiar els processos cognitius , la diversitat cognitiva i la igualtat de gènere en les seves interpretacions.

No hay descripción de la foto disponible.

Conclusions.-

Campanya reivindicativa d’oferir espais de Silenci amb comunicació en xiuxiueig en museus i biblioteques locals. I aprendre el Cooppel com una pràctica d’entrenament lúdica com a jocs de taula i de taulers on els mateixos jugadors/es fabriquen el seu material de jocs.

Aplicació del Cooppel no sols en el tema extraescolar, sinó també en les visites en família de museus, espais naturals, rurals i urbans en la vida del dia a dia.

Cooppel la primera iniciativa a Europa de suport tècnic educatiu adreçada de forma prioritària als pares/i/o/ mares amb menors d’edat, en aprenentatge basat en pro de l’empoderament, per projectes, per jocs i per problemes d’aprenentatge.

No hay descripción de la foto disponible.

Fonts de consulta:

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/bateria-das-naglieri-cognitive-assesment-system-dn-cas.html

https://sites.google.com/site/equiponeurocognitivouprrp/descripcion-general

http://www.mentactiva.cat/la-teoria-pass-de-la-intel%C2%B7ligencia/

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_2/practica_2

http://peremarques.net/curricuportada.htm

Més info: www.cooppel.org    info@cooppel.org   619 79 39 69

La imagen puede contener: 2 personas, incluido Josep Maria Ferran Torrent

ÀNIMS COOPPEL: Agenda oberta de Notícies i de la Memòria Social de la Causa Cooppel per la Pau, 2022.-

ÀNIMS COOPPEL és l’agenda que tu pots contactar per diferents camins, estar informat de les notícies, de les nostres ofertes gratuïtes i de la memòria social de la Causa Cooppel per la Pau. Els camins són:

 01.- Blog d’actualitat      http://cananims.blogspot.com.es/

02 .- WhatsApp  Telèfon núm. 619 79 39 69  on hi ha més grups propis de l’agenda de les notícies i de les ofertes i de la memòria.

03.- Facebook.  https://www.facebook.com/josepmaria.ferrantorrent

04.- Twitter. https://twitter.com/CausaCooppel

05.- Aquesta mateixa web https://blocs.xtec.cat/anims, la qual no està completa, sols hi han notícies puntuals però suposa un pes específic dins de la nostra campanya.

06.- També l’agenda del Priorat hi som presents en les notícies http://www.agendapriorat.cat/users/priorem-priorat

07.- Un dissabte al mes, el programa “Priorem PRIORAT”

http://www.radiofalset.cat/index.php/programes/programes-en-emissio/40-priorem-priorat

a ràdio Falset. http://www.radiofalset.cat/

08.- L’edició digital PDF “CoMental Cooppel” és la més completa i forma part de l’informe anual adreçat a la UNESCO per part de l’Associació Ceradai com a entitat associada des de l’any 2000. És l’edició del CoMental Cooppel que es dur a terme des de 2013. Aquesta es publica amb un sistema senzill, estil adolescent, de forma interactiva en la mateixa producció i en PDF.

Es facilita de forma gratuïta a les persones que ho sol.liciten a info@cooppel.org.

09.- Pots concertar, prèviament, una entrevista sense cap compromís a l’Ateneu de Tarragona, a Falset i a Reus. Concretarem el dia, l’hora i el lloc.

10.- Ofertes actuals a Catalunya i Andorra:

1.- Presentació del projecte local, nacional i internacional (Catalunya i Andorra) a favor de la música i el ball de Festa Major amb el projecte musical  “L’Ànec Verd: ballem, també, en català” acompanyat del llibre i del CD de Jordi Freixa, conegut artísticament com a Jordi Català, el qual el dia de la presentació ens ofereix un recital de cançons en directe i, en acabar, cantarem tots junts l’himne a favor de la Causa Cooppel per la Pau, la cançó “Imagina’t” de John Lennon, traduïda al català.-

Mentre ja caminem. Imagina’t un món millor jugant al Cooppel. Junts ho aconseguirem.
https://www.youtube.com/watch?v=1Bp6o0PGmso&feature=youtu.be
La Causa Cooppel per la Pau a favor dels talents de les persones surt entre el minut 4,05 i el 4,25 del vídeo.

foto de Jordi Freixa Querol.

foto de Jordi Freixa Querol.

2.- Altres presentacions de projectes.-

Ara pots contactar amb les nostres notícies i en la nostra memòria. I si vols en pots formar part en el suport al teu projecte vital personal.

T’esperem.

 

 

Coordina i dirigeix Josep Maria Ferran i Torrent

priorem prioratv2

251.- En marxa la sol.licitud de llicència d’estudis i d’investigació “LleoNord Cooppel-17”

Llicència d’estudis en orientació no retribuïda en decisions Cooppel 1017  “LleoNord Cooppel 2017” ,  ( LleoNord, homòfon i anagrama de “Ll” Llicència “e” estudis, “o” orientació “No” No, “r” retribuïda i “d” decisions, a més Nord és mot d’orientació. Com a homòfon en memòria a Lleonor filla de Ramon Berenguer IV, casada amb Enric III d’Anglaterra, culta i amant de la literatura, va esdevenir santa. És celebra el dia 01 de juliol.

Superada la fase del disseny del projecte entrem a la fase de recollida d’avals personals, de professionals i d’entitats.

22-05-16.- Els avals de la sol.licitud de llicència ja està garantida. El primer aval rebut ha estat aquest matí a títol personal de la Sra. Neus Lorenzo i Galés. És  inspectora d’educació de Barcelona, neta de la professora i directora de la Normal de Tarragona, en la República Na Montserrat Bertran Vallès. També aquesta tarda ha signat el president de l’Ateneu de Tarragona. Més de 15 entre professionals i entitats estan implicades en la cooperació i/o invitades en l’aval amb el projecte “LleoNorD Cooppel 17”.

A l’associació Ceradai per tant de moment sumem la Sra Neus Lorenzo a títol personal  i l’Ateneu de Tarragona com a entitat destacada de la ciutat i del territori.

Sra. Neus Lorenzo, en una foto d’arxiu.  Quan era Cap del Servei de Llengües  Estrangeres
Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Secretaria de Polítiques Educatives
Departament d’Ensenyament: Via Augusta 202, 2a Planta C, 08021, Barcelona

Sr. Jordi Freixa, president de l’Ateneu de Tarragona, en el moment de signar. A l’Ateneu tenim la seu social de la Federació Cooppel.

La resta d’entitats convidades a participar són com a avals en negreta i sense negreta com a cooperants fins ara:

– Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona.

– Departament de Pedagogia de la URV

– Col·legi de Pedagogs COPEC delegació de Tarragona

– AESPAT de Madrid

– IMET de Tarragona

– Federació Catalana de Voluntariat Social. Delegació de Tarragona

– Òmnium Cultural del Tarragonès. Tarragona

COPC, delegació de Tarragona.

-COMT de Tarragona

– Ràdio Falset

– Càritas Diocesana de Tarragona

– Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona

A més de les entitats avalants i haurà les entitats i recursos cooperants com:

Ajuntament de Cambrils

Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset

Tres museus per a dur a terme el Cooppel: L’Arqueològic i el Port de Tarragona junts amb el museu municipal de Cabacés (El Priorat).

Altres entitats com APRODEME, APYDA, Obertament (salut Mental), etc.

Altres centres educatius: escoles, instituts i col·legis de Tarragona i del territori.

250.- Homenatge laical a Mn. Josep Maria Font per la Causa Cooppel per la Pau.-

Divendres dia 27 de maig

A dos quarts de 8 de la tarda

Ateneu juvenil de Cambrils.

Lliurament del reconeixement laical  “Diamant de la causa Cooppel per la Pau, 2015”.-

Organitza l’associació Ceradai.   2016    XXX aniversari dins de la campanya de la Causa Cooppel per la Pau, Nacions Unides 2022.

Amb el suport de persones, entitats i recursos de la ciutadania.

Pels seus mèrits a favor de la Causa Cooppel i per ser persona acollidora i solidària en atenció a les persones a la llum de l’Evangeli i en pro dels Drets Humans”.

Accès lliure i gratuït.

Guió de l’acte:

Salutació, presentació de la Causa Cooppel i del Cooppel. Quines raons tenim ?

El paper de Mn. Josep Maria Font a favor de la Causa Cooppel per la Pau.

Parlament de persones,  entitats presents i recursos.

Unes paraules per part de Mn. Josep Maria Font.

El cantant Jordi Català, autor del llibre i CD “Ànec Verd” ens deleitarà amb un curt concert dedicat a Mn. Font i a la ciutadania assistent.

Comiat  i l’himne imagina’t de John Lenon traduit al català i cantat per Jordi Català i per l’acompanyament de les persones assistents

” Imagina’t un món millor Cooppel  i el somni és aconseguir junts el que hem imaginat”

Petit refrigeri per a la cohesió social

Un home que escolta, ajuda i somriu, fa com deia Teresa de Calcuta, fa la vida més alegre, humana i entra en els nostres cors, conviu, és la llum de la primavera i del’estiu.

249.- Suport de la Causa Cooppel al llibre de Maria Cinta Castelló.-

Actes de presentació del seu segon llibre dins del seu projecte vital i professional de Maria Cinta Castelló com a persona testimoni d’empresària jubilada, inventora i escriptora de dos llibres.

– Dilluns dia 25 d’abril i dia 02 de maig presentació a 4t ESO del seu segon llibre, a l’institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona.

– Dissabte dia 07 de maig a tres quarts d’onze del matí entrevista amb l’autora en el programa “Priorem PRIORAT” de ràdio Falset.

–  Dijous, dia 19 de maig , a les 19:00h: (provisional) presentació del seu segon llibre a l’Ateneu de Tarragona.

Obert a altres propostes.

248.- Causa Cooppel per la Pau. Noves activitats a l’Ateneu de Tarragona.-

Causa Cooppel per la Pau, 2022.     Lloc: Ateneu de Tarragona

Diumenge, dia 17 d’ abril, a les 19:00h: 

POESIA. Presentació del llibre de poesia 2016 “SERENOR” del Col·lectiu Poètic INDRET, amb més de 20 poetes participants que recitaran les seves poesies. L’acte serà presentant per Ramon Roselló, coordinador del col·lectiu i responsable de la Vocalia de LLetres de l’Ateneu de Tarragona, amb la presentació del llibre, del qual en són autores 20 persones per part de Josep Maria Ferran i Torrent, impulsor de la Causa Cooppel per la Pau 2022.  En acabar l’acte, es servirà refrigeri de productes de la terra.

Dijous, dia 19 de maig , a les 19:00h: (provisional)

Presentació del nou llibre de la inventora i de l’escriptora Maria Cinta Castelló:  “Els mossos que van salvar Montserrat, el meu pare”

Divendres, dia 20 de maig , a les 21:00h: (provisional).-

Sopar de Gala de l’Ateneu. Ben aviat s’indicarà el restaurant on es durà a terme.

Diumenge, dia 22 de maig , a les 19:00h: (provisional).-

Acte de lliurament dels premis del concurs de poesia Mossèn Cinto Verdaguer. Intervindran Ramon Roselló, vocalia de Lletres i presidirà el jurat En Josep Maria Ferran i Torrent, com a impulsor de la Causa Cooppel per la Pau 2022 i president de la secció Cooppel Federatiu del nostre Ateneu.

Més informació. Clica a sobre

246.- Presentem a Tortosa la Causa Cooppel per la Pau a la biblioteca municipal.-

En memòria del Mn. Doctor Manyà en motiu dels 40 anys de la seva mort.

Va ser el passat divendres dia 08 d’abril a la biblioteca “Marcel·lí Domingo”

Josep Maria Ferran presentà la Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau 2022″ i justificà el nom de “talents” gràcies a l’estudi psicològic de 1936 i 1948 del Dr. Manyà.

Tot seguit és presentaren dos talents amb risc d’oblit el metge Josep Cid per la seva labor solidària al Priorat i al cantant Jordi Català, el qual a més de presentar el seu nou llibre i CD titulat ” l’Ànec Verd” va oferir un curt concert que culminar amb l’himne Cooppel inspirat en la cançó Imagina’t en català de John Lennon.