01.- Aniversari d’iniciatives: 40 anys, +de 40 iniciatives fins als “Talents OASIS Cooppel”.-

http://blocs.xtec.cat/anims/2013/06/14/180-candidat-per-40-iniciatives-en-40-anys/

Aquí trobaràs els + de 40 iniciatives en 40 anys de Josep Maria Ferran i Torrent.

Són iniciatives unes personals a favor del català altres col.lectives i consolidades, amb resultats efectius i observables en el dia d’avui.

Això no hauria estat possible sense sumar projectes i la col·laboració d’altres persones que entre totes les hem fet possible.

Deixa un comentari