242.- Hem rebut una carta de la UNESCO.-

El proper dia 27 de març complim el XVI aniversari del nostre reconeixement per la UNESCO. Va ser el 27 de març de 2000 que el Director General Koichiro Matsuura, ens reconeixia com a CERADAI, entitat educativa que apliquem un programa d’Educació per a la Cooperació i la Pau Internacional.

Des de l’any 2000 estem enviant les memòries anuals. Avui per avui l’esmentat programa es centra en la Causa “Talents Cooppel” per la Pau local i mundial, Nacions Unides 2022. El passat dia 11 de febrer de 2016 hem rebut del servei de  l’Assistència de la Direcció General per assumptes Socials i Ciències Humanes de la UNESCO una carta d’agraïment que diu  ” I wish to congratulate your Association for its commitment to contributing to the promotion of UNESCO’s ideals and goals by sharing cultural and edcational knowledge and resorces at a local, national and international levels”. Signat per Nada Al-Nashif

Més info sobre Nada Al-Nashif clica sobre

Traduït (ES) Deseo felicitar a su Asociación para su compromiso de contribuir a la promoción de los ideales y objetivos de la UNESCO mediante el intercambio de conocimientos y recursos culturales y educativos en los planos local, nacional e internacional (CAT) ” Desitjo felicitar a la seva Associació pel seu compromís de contribuir a la promoció dels ideals i dels objectius de la UNESCO mitjançant l’intercanvi de coneixements i de recursos culturals i educatius en els plans local, nacional i internacional” .

A partir d’avui la nostra Causa es denominarà “Causa Talents OASIS Cooppel“, agregant OASIS en memòria i en honor de la comunicació d’ànims de la Sra. Nada Al-Nashif, subdirectora general de la UNESCO. Per a nosaltres ha estat trobar-nos un “oasi” en el desert del dia a dia. Per tant OASIS vol dir espais de trobada per a fomentar els talents Observatori i d’Anàlisi dels Sabers Interpretatius de la Sobirania de les persones tot considerant la seva autonomia personal i les seves iniciatives. És tracta d’entrenar-se en la llibertat, en la responsabilitat i en el compromís local i mundial. El nom definitiu és “Causa Talents OASIS Cooppel per la Pau local i mundial, Nacions Unides 2022”.

Definició: La Causa és ajudar a construir la pau en la ment de les persones (Crida de la UNESCO). És recercar el principal dels “Talents , que consisteix en observar, analitzar (OASIS”) i redescobrir els nostres propis talents (el talent dels talents), entès aquest com l’autocontrol de les pròpies actituds i de la pròpia sobirania en les decisions mentals sobre les aptituds i les pròpies intel·ligències, en l’elaboració constant del projecte personal i col.lectiu de cadascú..

Per tant el veritable talent és el saber observar, analitzar i descobrir les nostres pròpies potencialitats sols, amb ajuda i en la cooperació. És el tenir consciència dels nostres talents, tant els visibles com els no visibles, és el tenir control decisori racional i és el tenir sensibilitat en la presa de decisions mentals i intrapersonals a més de la seva relació en les decisions interpersonals i col·lectives.

Per tant entre tots els talents es troba el talent creatiu d’observar i analitzar els sabers a la fi de conquistar més sobirania personal davant la vida i en la cooperació amb els demés pel diàleg, pel joc cooperatiu a preparar-se, en la voluntat en entrenar-se la nostra memòria jugant per a ser més competents en el futur i finalment, pel compromís solidari i per tant social (“Cooppel).

En conclusió promovent, protegint i permetent els jocs “Talents OASIS Cooppel” és la Pau. La Pau és la Causa , és ja el camí.

“Imagina’t un món jugant, aprenent  i en pau, imaginem-nos jugant als Talents OASIS Cooppel, el somni és aconseguir el que junts hem imaginat”.

Deixa un comentari