236.- Els principis teòrics i marc conceptual dels Talents Cooppel.-

– Basat en el sentit comú i el seny. Inspirat en l’estudi psicològic del Talent del Mn. Doctor Joan Baptista Manyà, fill de Gandesa.

Els Talents OASIS Cooppel el projecte de creació autònoma de jocs a partir de les necessitats, interessos i capacitats dels mateixos jugadors/es. És més efectiu quan enriqueix la identitat i suposa un estil de vida creatiu, cooperatiu i solidari.

Jugant en família es practiquen les competències bàsiques transversals i més concretament les instrumentals, abans enteses com les tècniques d’estudi i la mnemotècnia.

Els resultats per les persones que apliquen els Talents OASIS Cooppel són molt positius i els espais OASIS i tallers Cooppel te efectes favorables per l’èxit escolar, per la gestió del dol de les persones:

1.- El canvi de creences.- Influeix de forma directe en el context de les persones i en canvis autònoms en les conductes i en les capacitats, modela la identitat a partir del creixement en els rols Cooppel de joc com de bastida  on té molt de paper les creences que tenen els pares/mares i els seus fills/es sobre l’aprenentatge i les seves aspiracions. Com a punt clau són els creences. Si es canvien les creences es més fàcil canviar les capacitats, les conductes i la pròpia identitat. Les creences són les barreres més de pes a l’aprenentatge universal. Al principi els Talents Cooppel suposa més temps i més feina, apareix en el procés de dol de l’aprenentatge la sensació de perdre el temps. Així que avança ens adonem que els processos es milloren i es té més agilitat mental, decisòria i neurològica, fent-se la part productiva amb més rapidesa, seguretat i satisfacció. Els Talents Cooppel s’hauria d’aplicar en família amb fills de 0-2 anys, de 3-5 anys, de 6- 11 anys i de 12-14 anys primer cicle de l’ESO. En el segon cicle de l’ESO els fills/es agafen autonomia pròpia i es centren més amb la seva colla o en el seu club de referència sigui esportiu, cultural, etc. J.M. Ferran en el curs 2017-18 iniciarà la implantació dels Talents Cooppel en les dones embarassades i en les llars d’infants o famílies amb fills entre 0-2 anys.  Un primer pas és identificar les creences de les persones i la seva implicació en la resta de potencialitats (identitat, capacitats, conductes i entorns).

Les creences incideixen molt en les capacitats i les conductes.

El Cooppel fomenta el canvi de creences, ofereix un entorn, motiva conductes i capacitats i facilita la construcció de la pròpia identitat i vocació com a persones.    Talents OQ =  ” Talents productius”  X “temps”  X  ” decisió mental intropersonal amb consciència de certesa i seguretat en el control mental de la memòria competencial = Cooppel”  X “sensibilitat social de pinya” X “pràctica reflexiva cultural dels sabers” això provoca un canvi d’actitud i de creences sobre la pròpia concepció i cultura de l’aprenentatge i de les seves estratègies.    Talents tOQ= Tp x t X Dm X SsP X PrC               Nota =  actitud + aptituds + produccions

Talents de l’Èxit Personalitzat.

El pes de les decisions=  Grau d’importància x Prioritat x temps mental integrat de planificació-execució i avaluació. ( Teoria del Nombres Decisoris Mentals, 2004).  Estils decisiològics o estils de decisions mentals intrapersonals d’aprenentatge de la vida:  caça, pesca, agrícola, pastoral i mineria.(Estils de Decisiologia en les Persones, 2004).

En el nostre logo tenim el sol (talent), la resta és la Terra (intel.ligències) i les decisions humanes que determinen el món en pau, en justícia i en sostenibilitat.

2.- La pràctica dels Talents OASIS Cooppel. Practicar més de 10 hores de Talents Cooppel a la setmana milloren els resultats acadèmics per a tot l’alumnat, augmenta la col·laboració entre ells (rols de cooperants, d’escoltes, corresponsals i compromissaris) i millora l’actitud als sabers. Aquí el primer pas és identificar el contingut competencial bàsic que cal controlar (entendre, explicar, aplicar i justificar) per a la producció de materials Cooppel siguin targetes i/o taulers.

3.- Aplicar el Cooppel en la visita dels museus fa treure de la mateixa més profit, en les relacions socials, en els continguts competencials i en l’ús de els noves tecnologies;  l’experièn-cia és més activa i suposa ser un projecte a més queda més viva i dura més en la memòria de les persones.

4.- Practicar a partir de 10 hores en OASIS el pare/mare i el fill/a millora la gestió de l’agenda, la planificació, la comunicació i la motivació a casa. Suposa un canvi d’actitud i una millora del clima familiar. En lloc de discutir per a fer els deures s’assumeix com una tasca constructiva.

5.- Cooppel en la creació pel diàleg intrapersonal i interpersonal fomenta les decisions mentals, la presa de decisions,  la iniciativa personal i col·lectiva.

6.- El Cooppel és obert. És un projecte acollidor de practicums d’estudiants universitaris de ciències de l’educació, projectes o plans d’aprenentatge servei, estades en empresa de Biblioteca per alumnes de Batxillerat. És un punt d’interpretació dins de qualsevol entitat i recurs cultural. És una pràctica d’entrenament lúdica que quan es domina mentalment es fa més via.

7.- El Cooppel ajuda a trencar barreres mentals i les creences subconscients negatives davant la promoció cultural a cost econòmic reduït o de baix cost o de pressupost zero euros i facilita la participació dinamitzadora amb alta implicació personal i col.lectiva. Sensibilitzant-se pel micropatrimoni desconegut amb alt risc d’oblit i que val la pena compartir i fer-ne difusió.

És el projecte de suport tècnic educatiu a les famílies a favor de l’èxit escolar.

Objectius:

1.- Presentació del projecte i un exemple sobre les 8 de (1/8) d’un foli.

2.- Les competències bàsiques transversals i les principals tècniques d’estudi i mnemotècnica per a  l’educació primària i l’ESO.-

Fonts:

Principals tècniques d’estudi en els Talents Cooppel

Deixa un comentari